Vad säger Bibeln, forts

Bakgrund

”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria” (Joh 8:36), är en bra utgångspunkt i dessa nedstängda tider, när många känner sig instängda.

Bibeln säger också att: ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt 6:24).

Grundbetydelser:
Tjäna: att tjäna som slav, med all personlig äganderätt tilldelad ägaren; att villigt ge över befogenheten att vara självstyrande.
Herrar: en person som utövar absolut äganderätt; betecknar också en ägare (mästare) som utövar sina fulla rättigheter.

Vårt val står alltså inte mellan att vara slav eller fri. Valet handlar om vem vi vill ha som herre. Då är det klokt att välja den som sade: ”Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:30), eftersom man kan lita på att det han säger är helt sant!

Pröva allt

Vi skall pröva allt och behålla det goda. För att kunna göra det har vi vårt gudagivna förstånd (Mark 12:30), som Gud förutsätter att vi använder!

Grundbetydelserna av hjärta, själ och förstånd är:
• Hjärta: ”sinne, tankar, förstånd, det inre livet”
• Själ: ”själ, liv, person”
• Förstånd: ”tanke, sinnelag, intellekt, insikt”. Grundbetydelsen är ”tanke” eller ”reflektion”!

Detta är alltså den totala motsatsen till att marschera i takt, att tanklöst följa med (engelska: lock step)!

Finns det någon lösning?

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 20:28)

Grundbetydelsen av ”tidens slut är” är inte i inte första hand ”avslutning” utan snarare ”fulländning” (slutförande) som inleder en ny tidsålder. Detta sker när Jesus Kristus kommer tillbaka och världen återställs till sitt ursprungliga tillstånd.