En afrikansk kvinnas öppna brev till Melinda Gates

När jag växte upp i en avlägsen stad i Afrika har jag alltid upplevt att ett nytt liv välkomnas med mycket glädje och lycka. Faktum är att vi har ett speciellt ”strids”-rop (eller sång) i vår by reserverat för födslar och en annan speciell för äktenskap.

Den första dagen i varje bebis liv firas av hela byn med dans (riktig dans!) och handklapp och sång – en sorts ”Gloria in excelsis Deo.”

Allt jag kan säga med säkerhet är att vi som samhälle ÄLSKAR och välkomnar bebisar.

Med alla utmaningar och svårigheter i Afrika, klagar och beklagar människor sina problem öppet. Jag har växt upp i den här miljön och jag har hört kvinnor (lika mycket som män) klaga på alla möjliga saker. Men jag har ALDRIG hört en kvinna klaga på sin bebis (född eller ofödd).

Även med undermålig sjukvård på de flesta ställen är kvinnor tappra under graviditeten. Och när barnet väl kommer, stiger de graciöst och heroiskt in i moderskapet.

Jag utbildade mig och arbetade i nästan fem år i en medicinsk miljö i Afrika, men jag hörde aldrig talas om den kliniska termen ”förlossningsdepression” förrän jag kom att bo i Europa. Jag hörde det aldrig eftersom jag aldrig upplevt eller bevittnat det, även med de relativt höga födelsetalen runt omkring mig. (Jag skulle uppskatta att jag hade minst en familjemedlem eller nära vän som födtt varje månad. Så jag såg minst 12 barn födas i mitt liv varje år.)

Mitt i alla våra afrikanska lidanden och svårigheter, mitt i all socioekonomisk och politisk instabilitet, är våra barn alltid en fast symbol för hopp, ett löfte om liv, en anledning att sträva efter arvet från en ljus framtid.

För några veckor sedan snubblade jag över planen och löftet från Melinda Gates att implantera fröna till hennes ”arv” i 69 av de fattigaste länderna i världen (varav de flesta är i Afrika söder om Sahara).

Hennes löfte är att samla in utfästelser för nästan 5 miljarder dollar för att säkerställa att den afrikanska kvinnan är mindre fertil, mindre belastad och, ja, säger hon, mer ”befriad”. Med sin otroliga förmögenhet vill hon ersätta en afrikansk kvinnas arv (som är hennes barn) med arvet från ”barnfritt sex”.

Många av de 69 utvalda länderna är katolska länder med miljontals katolska kvinnor i fertil ålder. Dessa katolska kvinnor har med rätta fått lära sig av kyrkan att preventivmedel och preparat är i sig splittrande.

Till skillnad från vad vi ser i den utvecklade västvärlden är det faktiskt mycket hög överensstämmelse med påven Paul VI:s ”Humanae Vitae”. För dessa afrikanska kvinnor har i all ödmjukhet hört, förstått och accepterat den profetiska påvens dyrbara ord. Märkligt hur människor med en mycket lägre läskunnighet tydligt kunde förstå det som den genomsnittliga Vogue- och Cosmo-läsande högklasskvinnan har vägrat att förstå. Jag antar att ödmjukhet gör stor skillnad.

De flesta afrikanska kvinnor som troget utövar och håller fast vid en tro (främst kristna eller i vissa fall muslimska), har en hög aktning av sex. Sex är heligt och privat.

I samma ögonblick som dessa enorma mängder preventivmedel och anordningar injiceras i vårt samhälles rötter, kommer de utan tvekan att börja erodera och förgifta den moraliska sexuella etik som har vävts in i vårt samhälleliga DNA av vår tro, inte olikt den erosion som drabbade Västvärlden efter Lambeth-konferensen 1930! I ett slag kunde de troende skiljas från sin bekände tro.

Både frontlinjens sjukvårdsarbetare som delar ut Melindas arvsgåva och kvinnorna som är bundna och fjättrade av denna gåva, skulle skiljas från sin religiösa övertygelse. De skulle sättas i en prekär situation för att trotsa sin tro – allt för ”säkert sex”.

Redan vid en första anblick kunde vem som helst se att den obegränsade och enkla tillgången på preventivmedel i Afrika säkerligen skulle öka otrohet och sexuell promiskuitet eftersom sex presenteras av detta mångmiljardprojekt som en avslappnad nöjessport som verkligen kan ske utan förpliktelser eller bebisar. Tänk på den exponentiella spridningen av hiv och andra könssjukdomar när män och kvinnor med riklig tillgång till preventivmedel tar upp flera, samtidiga sexpartners.

Och naturligtvis finns det inkonsekvenser och misslyckanden i användningen av dessa läkemedel och redskap, så hälsokomplikationer kan uppstå; en av dem är oavsiktlig abort. Lägg även till andra hälsorisker som cancer, blodproppar etc. Där Europa och Amerika har sin välsmorda hälso- och sjukvårdsorganisation har en kvinna i Afrika med en preventivmedelsinducerad blodpropp inte tillgång till nödnumret 911, eller en ambulans eller en ambulanssjukvårdare . Nej, hon dör.

Och hur är det med bortskaffandet av det medicinska avfallet? Trots avancerad avloppshantering i I-länderna hör vi att vattnen där fortfarande påverkas negativt av mediciner. I Afrika kan du vara säker på att både i de största städerna och i mindre byar på landsbygden utgör avloppsvatten ett verkligt problem.

Så när droger, spiraler och kondomer för 4,6 miljarder dollar används kommer de att behöva kasseras på ett säkert sätt. Kan någon visa oss hur och var det kommer att vara? På våra jordbruksmarker där vi får all vår mat? I våra bäckar och floder, från vilka vi får vårt dricksvatten?

Jag ser att dessa 4,6 miljarder dollar köper oss elände. Jag ser att det köper oss otrogna män. Jag ser att det köper oss gator som saknar barns oskyldiga prat. Jag ser att det köper oss sjukdom och tidig död. Jag ser att det köper oss en pension utan våra barns ömma kärleksfulla omsorg.

Snälla Melinda, lyssna på en afrikansk kvinnas hjärtliga rop och kanalisera barmhärtigt dina pengar för att betala för det vi VERKLIGEN behöver.

Vi behöver:

Bra hälso- och sjukvårdsorganisation (särskilt mödra-, neonatal- och pediatrisk vård).

Onödigt att säga att dödsfall efter förlossning och neonatal är oroväckande många i många afrikanska länder söder om Sahara. Detta beror på bristen på specialiserad medicinsk personal, utrustning och organisation. Kvinnor dör inte för att de får ”för många” barn utan för att de inte ens får den mest grundläggande vård efter förlossningen. En förlossning eller förlossningskomplikation kan mycket lätt vara dödlig, för både mamma och barn. För att lindra detta problem behöver nya, välutrustade och välbemannade förlossningscentraler med neonatalenheter byggas i lättillgängliga delar av de fattigaste samhällena.

Och om Melinda Gates verkligen insisterar på att minska befolkningen, kan hon ha högutbildade instruktörer i Natural Family Planning (NFP) strategiskt placerade i dessa kvinnovårdsinrättningar. Då skulle det åtminstone finnas ett naturligt helhetsgrepp.

Matprogram för små barn

Detta skulle tjäna ett dubbelt syfte om det införlivas i gratis eller kraftigt subventionerade förskoleprogram. Det skulle ge näring åt och stärka tillväxten för dessa barn, som är så sårbara för undernäring, och det skulle också tjäna till att uppmuntra föräldrar att ta med sina ungdomar, 3 eller 4 år, till förskola. I så många delar av Afrika går barn miste om förskoleutbildning eftersom det är dyrt och anses vara en lyx som är reserverad för de rika och medelklassen. Som ett resultat missar barnen de första avgörande åren då grundläggande matematik och läsning är lätt att lära sig.

När de anses vara ”klara” för skolan, vid 7 eller 8 års ålder, kämpar de med det teoretiska. Många av dem kommer aldrig riktigt ikapp och hoppar av efter sex eller sju år. Det är då många unga flickor gifts bort som tonårsfruar, som tyvärr lär bli den perfekta mottagaren av Melinda Gates omfattande preventivmedelsomsorg!

Goda möjligheter till högre utbildning

Det behövs inte bara nya skolbyggnader eller böcker, utan noggrant upplagda utbildningsprogram som fungerar – stipendier, praktik på högre nivåer etc. –. Trots problemen och hindren för grund- och gymnasieutbildning tar sig ett betydande antal unga flickor in på universitet, tekniska högskolor eller college

Problemet är dock att de flesta skolor och resurser är undermåliga och föråldrade. Som sådan är kvaliteten på högre utbildning låg och kan inte jämföras med den i mer privilegierade länder. Även om lärarna gör sitt allra bästa och eleverna jobbar hårt, är organisationen otillräckligt och kommer alltid att ge missgynnade akademiker som inte är säkra nog att matcha sina motsvarigheter som har studerat i andra delar av världen.

Kyskhetsprogram

Sådana program i gymnasieskolor, universitet och kyrkor skulle skapa en solid stödorganisation för att bilda, informera och försäkra våra unga flickor och kvinnor om att verklig kärlek är det som är hälsosamt och heligt. Många afrikanska flickor är inte längre säkra på moralisk sexuell etik tack vare det utbredda inflytandet från västerländska medier, filmer och tidningar. Mer stöd bör ges till program som uppmuntrar avhållsamhet före äktenskapet och trohet i äktenskapet. Detta tillvägagångssätt skulle räcka långt för att bekämpa spridningen av hiv och andra könssjukdomar på kontinenten. Och det skulle säkert leda till lyckligare äktenskap!

Stöd till mikroföretagsmöjligheter för kvinnor

De genomsnittliga afrikanska kvinnorna är otroligt glada, hårt arbetande och tåliga. Allt stöd, både ekonomiskt och genom utbildning, skulle med största sannolikhet användas väl och klokt.

Befästa redan etablerade icke-statliga organisationer som syftar till att skydda kvinnor från sexhandel, prostitution, tvångsäktenskap, barnarbete, våld i hemmet, sexbrott, etc.

Många av dessa icke-statliga organisationer har inte så stor framgång eftersom de inte är välfinansierade. Även om de flesta av dem har goda avsikter, saknar de professionell input från psykologer, logistiker eller medicinsk personal som behövs för att ta itu med olika problem.

4,6 miljarder dollar kan verkligen vara ditt arv till Afrika och andra fattiga delar av världen. Men låt det vara ett arv som leder liv, kärlek och skratt in i världen i nöd.

%d bloggare gillar detta: