Vad sysslar Pingst med?

Det kan man fråga sig?

Men först lite om det jag egentligen tänkte skriva om innan jag läste artikeln i Världen idag om Barkenbom.

Kina storsatsar på kolkraft. 2020 byggde man ett kolkraftverk i veckan. Sedan 2013 släpper Kina ut mer fossila utsläpp per capita än EU. Enligt presidenten behöver landet förbättra den demokratiska övervakningen av religiösa ledare och ”hålla fast vid inriktningen att sinifiera religionen, insistera på att förena de religiöst troende massorna runt partiet och regeringen”.

Det finns en man som oförtrutet jobbat på att förbättra världens tillstånd sedan 1971. Han ser Kina som ett föregångsland, och har personligen berömt Kinas president för att landet gjort ”betydande sociala och ekonomiska landvinningar” under presidentens ledarskap, samt för att Kinas arbete har varit välgörande för det större globala målet att skapa en ”mer inkluderande” och ”mer hållbar” värld.

Welcoming
Warm welcomes: Xi Jinping and Klaus Schwab, pictured at Davos in 2017 Image: Benedikt von Loebell via World Economic Forum/Flickr

Denne man borde rimligen bli deplattformerad, men inga protester hörs trots att 2022 års vinter-OS i Kina bojkottades av många länder – däribland USA – och trots att Kina anser att Rysslands angrepp på Ukraina provocerats fram av USA. I stället samlas världens ledare kring denne man. Inte långt efter vinter-OS premiärtalade Kinas president på mannens årliga begivenhet. Näste talare var USA:s Anthony Fauci.

Årets evenemang – 16-20 januari, 2023 – i de schweziska alperna bevistas bland andra av:
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, Sverige
Ursula von der Leyen, President of the European Commission
Roberta Metsola, President of the European Parliament
Sanna Marin, Prime Minister of Finland
John F. Kerry, Special Presidential Envoy for Climate of the United States of America
Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance of Canada
Christine Lagarde, President, European Central Bank.
Antonio Guterres, UN Secretary-General
Kristalina Georgieva, Managing Director, International Monetary Fund
Ngozi Okonjo-Iweala, Director General, World Trade Organization
Jens Stoltenberg, Secretary General, NATO
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, WHO
Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency
Catherine Russell, Executive Director, UNICEF
Mirjana Spoljaric Egger, President, International Committee of the Red Cross.
Seth F. Berkley, Chief Executive Officer, Gavi, the Vaccine Alliance
Azza Karam, Secretary-General, Religions for Peace
Luisa Neubauer, Climate Activist, Fridays for Future Movement
Kirsten Schuijt, Director-General, WWF International

Ett större urval av deltagare finns här. En deltagarlista med drygt 2 200 som anmält sig innan 8 december, 2022, finns här. Totalt deltar uppåt 3 000 ledare av alla kategorier i evenemanget, däribland ett sextiotal stats- och regeringschefer. Det jag syftar på är förstås:

Davos – mötesplats för eliten

Rubriken är inte min. Den är tagen från Sveriges Radio vars mest aktuella reportage om Klaus Schwab och hans World Economic Forum är från 2006! SVT har inga reportage alls.

Det är inte bara i Davos som Klaus Schwab huserar . När G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer senast samlades var han kallad som talare. Han var även talare vid Världsregeringens toppmöte i Dubai, 2022.

2015 hade han till och med ett möte för De Nya Mästarna/Förkämparna i Kina.


Världens politiker – och andra – på högsta nivå deplattformerar uppenbarligen inte denne icke-valde, för de flesta okände, person utan har – milt uttryckt – överseende med honom.

För vem skall man vara relevant?

Det är alltså inte lätt att veta vilket ben man skall stå på om man vill vara en tydlig och respekterad röst i samhället – eller skall vi säga världen? För eller emot Kina? Hylla eller deplattformera Klaus Schwab? Ha överseende med, eller ifrågasätta dem som deltar i Schwabs evenemang, trots hans okritiska vurm för Kina?

Pingst vet i alla fall vem man inte skall ha överseende med, nämligen Josef Barkenbom! Han stängs ute från gemenskapen när det börjar blåsa hett kring öronen.

Barkenbom tar i ordentligt på sin facebooksida, och hävdar att klassisk kristen tro är under attack från delar av frikyrkan, att det finns en cancel culture mot predikanter och röster som tror på klassisk kristen tro.

Han ifrågasätter huruvida Pingst FFS föreståndare Daniel Alm inte har påverkat detta, och menar att han vill tysta honom och måste ha en dold agenda.

Eller…, tar Barkenbom i ordentligt? Kanske han helt enkelt beskriver det som verkligen sker? Det är inte lätt att veta för en utomstående. Ingen är perfekt, man kan säkert hitta fel hos Barkenbom. Men det kan man hos Daniel Alm också.

Och Daniel Alms kyrka har inte gjort det lätt för sig. Man vill bli känd för sin genuina kärlek till människor (Barkenbom och knutbyfolket undantagna?) och till den enda Vägen, Sanningen och Livet.

Samtidigt vill man vara en tydlig och respekterad röst i världen, den värld som inte är särskilt positiv till att kristendomen hävdar att alla andra religioner har fel , vilket är innebörden i Jesu ord: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Antje Jackelén håller inte med. Ändå bjuder Daniel Alm in henne till Nyhemsveckan.

Johannes skräder inte orden när han skriver att ”varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen”.

Vilken ande har störst påverkan på Pingst?

Mönstret kring ”hanteringen” av Barkenbom känns igen. Det står att läsa om i Peter Gembäcks bok, Knutby inifrån : så förvandlades pingstförsamlingen till en sekt. Först blev en representant för knutbyförsamlingen bemött med förståelse och omsorg av företrädare för Pingsts centrala ledning, vilket människorna i Knutby upplevde som läkande.

Men sedan tvärvände Pingst och tog sin hand från de själar som insett att de varit vilse och ville få hjälp med att komma rätt!

När församlingskonsulten Magnus Jonegård förbarmade sig tvingade Pingst honom att välja mellan ”karriär” som församlingskonsult inom Pingst eller att hjälpa människorna i Knutby. Jonegård valde Knutby. Han var uppenbarligen – till skillnad från Pingst – inte rädd om sitt ”varumärke”.

Pingst tvingade även Hillsong att porta Knutbys församlingsledning som inte längre var välkomna trots att de ett par veckor tidigare varit på en gudstjänst hos Hillsong och välkomnats utan att uppleva någon fördömelse från deras håll. Läs mer här.

”Kristi brud”, Åsa Waldau försköt och isolerade dem som var ”fel”. Är Pingsts förskjutande av människor ”rätt”, medan Åsa Waldaus var ”fel”?

Än märkligare blir det när man inser att Pingst inte har några problem med ”Kristi brud”-teologi. Pingst för, sedan 2002, hemliga samtal (Samtalsdelegationen publicerar inga dokument”) med Katolska kyrkan.


När biskop Anders Arborelius – två år efter samtalens början – vigde Eva Johansson till Kristi brud hade Pingst inga synpunkter!

Kyrka eller koncern?

”Pingst är inte främst en institution där församlingar skrivs in utan en gemenskap för församlingar som utifrån en gemensam kärna i visionen vill samverka. Ömsesidig kontakt, respekt och samverkan är centralt.”, meddelar Pingsts hemsida.

Ändå är denna ”gemenskap för församlingar” en koncern enligt årsredovisningslagen. Men man behöver inte upprätta någon koncernredovisning på grund av de olika verksamheternas ringa omfattning i förhållande till den totala verksamheten.

I årsredovisning för Riksföreningen Pingst – fria församlingar i
samverkan
kan man på sidan 3 läsa:

Intresse- och dotterbolag
Pingst Förvaltning AB förvaltar större delen av ”Fullt utbyggt Pingsts” placerade kapital. Bolaget har även ett dotterbolag AB Samspar som arbetar med företagsförsäkringar främst inom Pingströrelsen.

Riksföreningen blev i början av 2019 delägare (9%) i Nyhem Konferens och Sport AB. Bolaget har till uppgift att på bästa sätt förvalta byggnader och mark på Nyhems konferensområde.

Under 2020 bildades det helägda bolaget Pingst Fastighetsutveckling AB. På uppdrag av lokal församling eller gemensam organisation är bolaget via rådgivning och projektledning behjälpligt gällande fastighetsutvecklingsfrågor.

Under året har ytterligare ett helägt bolag ”Framtidshamnen i Sverige AB” bildats vars uppgift är att vara ett moderbolag till Riksföreningens alla bolag. Ett dotterbolag bildades samtidigt som tillsammans med EFK är delägare till bokförlaget Libris Media AB.

Med hänvisning till 7 kap 3a§ i årsredovisningslagen upprättas ingen koncernredovisning på grund av ovanstående verksamheters ringa omfattning, i förhållande till den totala verksamheten.

Kyrkorna finns i ett samhälle där vi har att förhålla oss till världsliga lagar och regler. Det är alltså inte konstigt om församlingar – tempel av levande stenar, sanningens pelare och grundval – organiserar sig enligt dessa förutsättningar. Men man måste fråga sig om Guds rike når större framgång när kyrkor och samfund blir hierarkiska företagsstrukturer, till och med koncerner juridiskt sett?

Vilket är viktigast, kallelse eller yrkeskunnande?

Pingst menar att Guds kallelse är hälften så viktig som ”god yrkeskunskap och stark förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden”, enligt Partnerskapsutvärdering av PMU Interlife (punkt 6.2.3).

”Fackkunskap bör också ges större fokus i rekrytering i jämförelse med kallelse” (punkt 6.2.4)

Är det världen – och inte Gud – som sätter standarden för missionärerna idag? Hade Gunnar Vingren och Daniel Berg fått Pingsts välsignelse att lyda Gud idag?

Hur många fler än Barkenbom kommer att sparkas ut från sina kyrkor inom den närmaste tiden? Det är inte bara Pingst som agerar som man gör. Equmeniakyrkan som sitter i samma koncernkontor tycks ha anammat Pingsts sätt att hantera ”obekväma” röster – till exempel denna lekmannapredikan om att Jesu uppståndelse verkligen skett – men har inga problem med att pastor Thomas Kazen är tydlig med att Jesus inte är Gud. Det tycks inte heller Pingst ha trots att man är lika tydlig med det motsatta: I förnekelsen av Jesus som Gud och förnekelsen av den treeniga Guden upphör man i praktiken att vara både en pingstförsamling och över huvud taget en kristen församling.”


Det är varken Klaus Schwab, Antje Jackelén, Anders Arborelius eller Thomas Kazen som deplattformeras, utan Josef Barkenbom.

Förklara det, den som kan!

Hybris?

Så här i början av året brukar man framföra sina visioner och önskningar inför den tid som kommer.

Om jag önskar och spånar fritt, så skulle jag vilja samla inflytelserika företagare från hela världen som anammar mina idéer och vill jobba för att genomföra dem. Till att börja med skulle jag vara nöjd om det kom något hundratal – men gärna uppåt fyrahundra- på min första träff, som jag tänker mig skall bli årligen återkommande. Om jag dessutom fick EU-kommissionen att backa upp mig vore jag ännu mer nöjd.

Fortsätt läsa ”Hybris?”

En Vetenskapsförnekares vidlyftiga villfarelses väldiga verkan

Vetenskapsförnekelse är inget nytt fenomen. Ett exempel från en svunnen tid visar att efterverkningarna fortfarande kan göra sig gällande, trots att Vetenskapen tagit stora – för att inte säga astronomiska – kliv sedan dess.

Fortsätt läsa ”En Vetenskapsförnekares vidlyftiga villfarelses väldiga verkan”