Organisationer som vill förbättra världen och människan

Här följer några exempel på organisationers kopplingar till varandra, inklusive den nyligen avslutade säkerhetskonferensen i München!

World Economic Forum (WEF)

WEF är en internationell organisationen för offentlig-privat samarbete. Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella, religiösa och andra samhällsledarna. Organisationen grundades av Klaus Schwab, och har sitt ursprung i European Management Symposium som hölls i Davos 1971 under beskydd av Europeiska kommissionen (nuvarande EU-kommissionen).

Fortsätt läsa ”Organisationer som vill förbättra världen och människan”

Sagt i förväg, 4!

Den västerländska kulturen är döende, gäller det även den västerländska kyrkan? Både den nya vänstern och etablissemanget utgör ett hot mot friheten.

Man idag är på gränsen till att kunna göra nya dödliga virus som supervapenvirus, som det inte finns några botemedel mot.

Omintetgörandet av det personliga ansvaret, befolkningsexplosionen, den ekologiska krisen och andra kriser banar väg för manipulatörer.

Fortsätt läsa ”Sagt i förväg, 4!”

Sagt i förväg!

Det är Guds specialitet (en av många).

Då tänker man nog i första hand på profeter som Gud använder för att förutsäga framtiden. Men tänker man efter en gång till, så talar Bibelns profeter minst lika mycket om sin nutid, då man på tvärs med tidsanda och makthavare säger: ”Ni påstår att det förhåller sig så här, men det är lögn. I själva verket förhåller det sig så här!”.

Detta klarspråk åsamkade de frimodiga profeterna mycket besvär och lidande. Men de tystnade inte! Det gjorde inte heller Jesus: ”Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.”.

Fortsätt läsa ”Sagt i förväg!”