Världsledarnas människosyn?

Sidan uppdaterad 13 april, 2021.

Teknik är central för det moderna livet och kommer att spela en avgörande roll för att hjälpa världen att återhämta sig från COVID-19-pandemin. Men när vi utnyttjar kraftfull ny teknik som skapats av den Fjärde Industriella Revolutionen, såsom Internet of Things och artificiell intelligens för att ”bygga tillbaka bättre”, måste vi se till att vi antar dem i på ett sådant sätt att de inte förvärrar ojämlikheten, förstör jobb och försörjning och möjliggör maktmissbruk.

Ovanstående stycke är hämtat från World Economic Forums hemsida. Det låter betryggande för den enskilde individen.

Liknande tankegångar finns i Agenda 2030, där man avser att senast år 2030, bland annat, ha avskaffat extrem fattigdom samt minskat ojämlikheter och orättvisor i världen.

Hos World Economic Forum kan man även läsa att: Den ”gyllene regeln” är en grundläggande riktlinje för värdighet [dignity, min anm.]: en handling har värdighet bara om jag kunde känna mig värdig om jag behandlades på det sätt som jag behandlar den andra personen.

World Economic Forum har en särställning när det gäller Agenda 2030 eftersom FN har ingått ett strategiskt partnerskap med organisationen, som inte är politiskt styrd, och därför inte hindras av sådant som demokratiska processer och vetorätt. Syftet är att World Economic Forum skall påskynda genomförandet av Agenda 2030.


Hur är då människosynen hos dem som leder omställningen av världen till den nya ordning som är på gång? Man kan förstås inte ge ett kategoriskt svar, och dra alla över en kam. Men någon tanke måste det finnas bakom det som läggs ut på World Economic Forums hemsida. Man lägger rimligen inte ut sådant som inte säger någonting om vad man står för.

Då kan man fråga sig hur den transhumanistiska människosyn World Economic Forum uppenbarligen står för, går ihop med de vackra orden i början av detta inlägg? Har en enskild individ överhuvudtaget något värde för transhumanister, eller är den enskilde bara ett användbart redskap för dem?

Läs mer här och här!


Uppdatering 13 april, 2021:

Hur går det då med uppdateringen och förvandlingen av våra bräckliga mänskliga kroppar – version 1.0 – till deras mycket mer hållbara och dugliga version 2.0?

Bland annat utvecklar företaget Neuralink implanterbara gränssnitt mellan människa och dator (human-computer interfaces). Målet är att förstärka människor så att de kan fortsätta att vara ekonomiskt användbara när de tävlar med maskiner.

Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Liknande teknik bedrivs av bland annat Facebook, Netflix och DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency, en forsknings- och utvecklingsbyrå hos USA:s försvarsdepartement, som ansvarar för utveckling av teknologier för militäranvändning).

Med hjälp av ett hjärn-maskin-gränssnitt (brain-machine interface, BMI), även kallat brain-computer interface (BCI), kan man kommunicera direkt mellan nervceller och teknisk apparatur. Ett brain-machine interface kan avläsa information från hjärnan, men – observera(!) – även sända information till den!


På Neuralinks hemsida får man en tydlig fingervisning om var det är tänkt att bära hän i framtiden:

Vi utformar det första neurala implantatet som låter dig styra en dator eller mobil enhet vart du än går. Trådar i mikron-skala sätts in i områden i hjärnan som styr rörelsen.Varje tråd innehåller många elektroder och ansluter dem till ett implantat, ”The Link”.

Foto av David Cassolato pu00e5 Pexels.com

”The Link” är en utgångspunkt för en ny typ av hjärngränssnitt.När vår teknik utvecklas kommer vi att kunna öka kommunikationskanalerna med hjärnan, få tillgång till fler hjärnområden och nya typer av neural information.

Denna teknik har potential att behandla ett brett spektrum av neurologiska störningar, återställa sensorisk funktion och rörelsefunktion, och så småningom att utvidga hur vi interagerar med varandra, med världen och med oss själva.


Med hjälp av ett hjärn-maskin-gränssnitt har Neuralink lyckats få en apa styra en dator med sin hjärna.

Neuralinks ursprungliga mål är att hjälpa människor att hantera hjärn- och ryggmärgsskador eller medfödda defekter.

Men det långsiktiga målet är att bygga ett ”digitalt superintelligenslager” för att länka människor med artificiell intelligens (AI). ”I slutändan kan vi göra ett fullständigt hjärn-maskin-gränssnitt där vi kan uppnå en slags symbios med AI” enligt Neuralinks grundare, Elon Musk.

Neuralink har potential att dramatiskt omforma både databehandling och mänsklighet – om man lyckas övertyga tillsynsmyndigheter och samhället i stort att vi ska kopplas direkt till maskiner.


DARPA har till och med lyckats skapa ett mikrochip som känner av COVID-19 i kroppen INNAN man visar symtom. Chipet sätts in under huden och utlöser en sensor om COVID infekterar kroppen.

DARPA har också skapat ett filter som kan ta bort COVID-virus från blodet när det kopplas till dialys.

DARPA arbetar även med ett vaccin som skulle fungera mot alla coronavirus, även sådana som ännu inte identifierats.


Vem skall man tro på?

I dessa tider av konspirationsteorier är det bäst att påpeka att informationen om DARPA:s mikrochip är hämtad från konservativa Daily Mail, Storbritanniens näst mest populära tidning, grundad 1896. Enligt Wikipedia – som lanserades 2001 – är tidningen inte trovärdig.

År 2017 beslutade därför engelskspråkiga Wikipedia att Daily Mail är en generellt opålitlig källa, och skribenter rekommenderas att inte använda tidningen som källa för artiklar på Wikipedia.

Å andra sidan återfinns samma information hos CBS.

Å tredje sidan hävdar Wikipedias grundare att Wikipedia fått slagsida åt vänster. Men det motsägs av Wikipedia själv som ger 535 träffar när man söker på ”högerextrem”, men enbart 57 träffar när man söker på ”vänsterextrem”. Om det är representativt, så innebär det att högerextremismen dominerar vår tillvaro.

Å fjärde sidan kan det vara så att Wikipedia verkligen har blivit en icke representativ sajt, och därför har ett oproportionerligt stort fokus på vad skribenterna – utifrån sitt perspektiv – uppfattar som högerextremism.

Å femte sidan behöver man inte bestämma sig för den ena eller andra källan. Som fri och självständig individ har man den fulla rätten – för att inte säga skyldigheten – att fritt inhämta information från flera valfria källor, tänka själv, väga för och emot, bedöma sannolikheten för det ena eller andra alternativet och reflektera för att slutligen ta ställning och landa i ett välgrundat beslut.

Kort sagt, pröva allt, behåll det goda!

Du enskilde kristne, vem tillber du?

Svaret kan verka givet, men leder till följdfrågor.

Är det Bibelns Jesus Kristus, vår Herre,som är avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, men på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, och nu sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, för att därifrån komma igen för att döma levande och döda?

Eller är det den mytiske Jesus, en vanlig människa som hans efterföljare i efterhand påstått vara gudomlig?

Om det första är sant behöver inget mer sägas. Om det andra är sant ägnar du dig åt avgudadyrkan!

Du skall nämligen inte tillbe någon annan gud, ty Herren heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. (2 Mos 34:14)


Fortsätt läsa Du enskilde kristne, vem tillber du?

Hur är läget?

Vi är inne i en tid som världen aldrig varit med om. Ingenting fungerar som förr. Kommer det någonsin att återgå till det normala?

Inlägget uppdaterat 17 mars, 2021.

Det kommer det inte att göra enligt Klaus Schwab, som hävdar att:
”När de konfronteras med det kan vissa branschledare och ledande befattningshavare vara frestade att jämställa omställning med omstart, hoppas kunna gå tillbaka till det gamla normala och återställa det som fungerade tidigare: traditioner, utprovade förfaranden och välkända sätt att göra saker – kort sagt, en återgång till det gamla vanliga. Detta kommer inte att hända eftersom det inte kan hända. Merparten av det normala dog (eller åtminstone smittades av) COVID-19. ”

Enligt citatet – från en bok, utgiven 9 juli 2020 – kommer det inte att ske någon återställning till det gamla, däremot en omställning till något nytt!

Fortsätt läsa Hur är läget?

Vilka är dessa?

De var alltifrån högst ordinära personer med vanliga jobb till mer revolutionärt lagda människor och sådana som ansågs som överlöpare.


En ovanlig ledare samlade ihop dem till en brokig skara som senare visade sig vända upp och ner på hela världen. Åtminstone blev de anklagade för det.

De förstod inte allt som ledaren berättade för dem, men blev honom – med ett undantag – ändå trogen, trots att det kostade både anseende och bekvämlighet. När deras ledare snöpligt och oväntat dog, rövade de bort hans kropp från graven medan vakterna sov. Åtminstone var det den nyheten som spreds och blev till allmänt vedertagen sanning.

Fortsätt läsa Vilka är dessa?

Vad händer?

Uppdaterad 30/1-21!

”En värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgarmotstånd.”

”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomier: internationell rörlighet för både människor och varor stannade av, industrier som turism försvagades och globala försörjningskedjor bröts. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sattes tomma i månader, tömd på både anställda och kunder.”

Fortsätt läsa Vad händer?

Equmeniakyrkan, en kristen kyrka?

Är rubriken tillspetsad eller befogad? Är grunden för kristen tro att Jesus själv är evig Gud och att Bibeln i sin helhet är Guds ord? I så fall är rubriken befogad, eftersom Equmeniakyrkans ledning inte vill svara på frågan om Jesus själv är evig Gud! Vän av ordning kan förstås undra om jag överdriver.
För att var och en skall kunna göra en egen bedömning följer här hela den bakomliggande mejlväxlingen.

2020-11-12
Hej!

När man ser till teori och praktik inom Equmeniakyrkan är det ett och annat jag inte får ihop, och gärna vill ha svar på.

Till att börja med undrar jag om kristen tro är definierbar? Finns det några grundläggande sanningar, oberoende av människors föreställningar om kristen tro? Handlar nedanstående ja- och nej-frågor om eviga gudomliga sanningar eller berör de endast sådant man kan ha olika uppfattning om? Om de inte handlar om definitionen av kristen tro, hur definieras i så fall kristen tro?

Fortsätt läsa Equmeniakyrkan, en kristen kyrka?

1984

Det finns en hel del i George Orwells bok ”1984” att reflektera över. Jag – som så många andra, på 70-talet – läste den på svenskan i gymnasiet. Sedan dröjde det många år innan jag läste den igen. I vanlig ordning kommer man inte ihåg så mycket som man trott, även om huvuddragen fanns i bakhuvudet. Det som slog mig är att boken är mer aktuell nu än när den gavs ut 1949!

Wikipedia beskriver huvudpersonen, Winston Smith som en tjänsteman inom det ”allenarådande partiet – Partiet”, som bor i det framtida London. Han står inte ut med samhället som det är, och drömmer om frihet. Han motsätter sig Partiet, det enda parti som existerar i Oceanien, och blir dessutom kär i den unga Julia. Ingetdera tillåts dock av partiet och den så kallade tankepolisen, vilket innebär att han ständigt måste undgå att bli avslöjad.

Fortsätt läsa 1984