En Vetenskapsförnekares vidlyftiga villfarelses väldiga verkan

Vetenskapsförnekelse är inget nytt fenomen. Ett exempel från en svunnen tid visar att efterverkningarna fortfarande kan göra sig gällande, trots att Vetenskapen tagit stora – för att inte säga astronomiska – kliv sedan dess.

Fortsätt läsa ”En Vetenskapsförnekares vidlyftiga villfarelses väldiga verkan”

En kort fundering 3

Vad har World Economic Forum, FN, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations, Atlantic council, Aspen Institute, Berggruen Institute, Brookings Institution, Tällberg Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Romklubben, Young Global Leaders m.fl., m.fl. gemensamt?

Fortsätt läsa ”En kort fundering 3”

En okänd Gud?

En internationell konferens om receptiv (mottagande) ekumenik hålls i Sigtuna, 27-30 juni, 2022. Receptiv ekumenik handlar bland annat om att arbeta för kyrkornas strukturella och sakramentala enhet, vilket sker genom att fråga sig vad man kan lära (mottaga) av den andre, i stället för att fråga sig vad man kan lära den andre. En utförligare beskrivning finns att läsa här.

Frågan är var gränsen går för ekumenik? Handlar det om olika traditioner inom kristna kyrkor, eller kommer det i slutänden att innebära att man skall ta emot och lära även av andra religioner? Farhågan finns, inte minst med tanke på vilka som inbjudits att tala på konferensen.

Kritiken mot SKR:s breda ”ekumenik” är inte ny. 2012 kunde man i Dagen läsa: SKR lockar till avfall genom ”interreligiös” bön. Debattartikeln avslutas med: ”SKR kan därför inte sägas vara en sund kristen organisation. Därför bör medlemskyrkor och församlingar allvarligt överväga att gå ur en organisation som så kraftigt bidrar till avfall från Guds Ord och till en falsk ekumenik.

Fortsätt läsa ”En okänd Gud?”

Fasansfull teologi?

”En fasansfull teologi legitimerar Rysslands krig genom den rysk-ortodoxa patriarken Kirills ord och agerande.”

Det skriver Sveriges Kristna Råd (SKR) i en debattartikel i Expressen.

Här tar SKR bladet från munnen och fördömer en persons ord och agerande. I sak är det inte svårt att hålla med, men det är också värt att notera att förnekande av Jesu gudom inte leder till några reaktioner alls! En sådan teologi ses inte som fasansfull!

Fortsätt läsa ”Fasansfull teologi?”