En kort fundering

SKR har fått en ny generalsekreterare som – till skillnad från den kyrka hon tidigare företrädde – tror att Gud blivit människa i Jesus. Men hon tror samtidigt att muslimer och kristna tillber samma gud, trots att Jesu gudomlighet förnekas av muslimer.

Hur går det ihop att en kyrkoledare bekänner Jesu gudomlighet, samtidigt som kyrkan hon leder – tillika medlem i SKR – inte gör det? Hur går det ihop att kristna och muslimer tillber samma gud, trots att denna – för kristen tro – grundläggande sanning förnekas av muslimer?

Om de som menar sig företräda svensk kristenhet inte har några problem med dessa motsägelser, hur skall de då kunna leda sina ”får” rätt i dessa tider?

Fortsätt läsa ”En kort fundering”

Guds hand?

Det skeende världen är inne i sedan årsskiftet 2019/2020 har lett till funderingar hos en del.

Vad är det egentligen som händer? Med – bland annat – hänvisning till avsaknaden av profetior är huvudbudskapet från kyrkligt håll att allt är väl! Vi uppmanas att underordna oss och inte ifrågasätta något påbud, förutom den inkonsekventa 8-personersregeln.

Man kan förstås fråga sig om någon hade trott på den som profeterat att gränserna mellan Sverige, Norge och Finland skulle stängas och patrulleras år 2020, evenemang ställas in, resor i stort sett upphöra, butiker och kontor tömmas på folk, utegångsförbud införas i många europeiska länder, att minsta hosta kommer att orsaka oro, mm, mm…?

Men frågan är om man om man ens försökt lyfta blicken, och se utanför kyrkväggarna? Menar man – kanske mer eller mindre omedvetet – att: ”Ingen av dem jag väljer att lyssna på har sagt något om den kommande pandemin”?

Ordspråksboken 21:1 säger att kungars hjärtan är i HERRENS hand som vattenbäckar: han leder dem vart han vill. Gud kan alltså använda människor även om de inte har någon kristen bekännelse.

Är det kanske det han har gjort?

År 2020 konstaterar Klaus Schwabs World Economic Forum att COVID-19 var en känd och förväntad risk”.

Kan tyckas vara ett sensationellt uttalande, men kanske ändå inte?!


Fakta!

2010

Januari: Privatpersonerna Bill och Melinda Gates uppmanar att perioden 2011 – 2020 skall bli vaccinernas decennium, samt meddelar att deras stiftelse – Bill & Melinda Gates Foundation – donerar 83,3 miljarder kronor till forskning och distribution av vacciner till befolkningarna i världens fattigaste länder.


Moderna, Inc. grundas. Några av Modernas partners är:

Bill & Melinda Gates Foundation (en ideell stiftelse som bekämpar fattigdom, sjukdomar och orättvisor)

Barda (som ligger under Assistant Secretary for Preparedness and Response, ASPR, som ligger under U.S. Department of Health and Human Services, HHS, som samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation vad gäller att skapa medicinska motåtgärder (MCM), vilket är produkter så som biologiska läkemedel och farmaceutiska läkemedel som kan skydda mot eller behandla effekterna av en kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleär (CBRN) attack)

Darpa (USA:s försvarsdepartements forsknings- och utvecklingsmyndighet som ansvarar för utvecklingen av nya teknologier för militär användning. Samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation)

AstraZeneca (som samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation)

Merck (som samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation)

Karolinska Institutet (som får anslag från bland andra Bill & Melinda Gates Foundation. Både Bill och Melinda Gates är hedersdoktorer hos KI)


Maj: The Rockefeller Foundation och Global Business Network, GBN (som bland annat saluför kombinerade kroppstemperaturavkännare och ansikts- och fingeravtrycksläsare för inpassering), ger ut en bok som under rubriken ”LOCK STEP (att marschera i takt, att tanklöst följa) beskriver en värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgarmotstånd.

Boken beskriver hur en pandemi har en dödlig effekt på ekonomier, att internationell rörlighet för både människor och varor stannar av, att verksamheter som turism försvagas och globala försörjningskedjor bryts, samt att även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sätts tomma i månader, tömd på både anställda och kunder. Läs mer här.


December: Som ett resultat av Bill och Melinda Gates uppmaning i början av 2010 tillkännages ett samarbete mellan:

Bill & Melinda Gates Foundation

•WHO (vars näst största bidragsgivare är Bill & Melinda Gates Foundation, och femte största GAVI som grundats av bland andra Bill & Melinda Gates Foundation)

UNICEF (där Bill & Melinda Gates Foundation tillsammans med WHO, Europeiska kommissionen samt Frankrike lanserat det banbrytande projektet Access to COVID-19 Tools ACT-Accelerator )

NIAID (där Bill & Melinda Gates Foundation är en av intressenterna.
Samarbetet syftar till att förbättra samordningen av de internationella vaccin-intressenterna och skapa en global handlingsplan för vaccin, The Global Vaccine Action Plan, GVAP.)

2012

Juli: Invigningen av London-OS har en scen som beskriver ett stort sjukdomsutbrott.

2013

Juni: En trailer för ett kommande online-spel, , handlar om ett framtida pandemiutbrott och brutna försörjningskedjor. Trailern avslutas med en total solförmörkelse, som ser ut som en svart sol omgärdad av en korona, samt texten: ”Vad krävs för att rädda det som återstår”.

. . .

Låten Pandemic släpps, och innehåller bland annat dessa textrader:
”2020 i kombination med CoronaVirus, kroppar staplade på hög”
”Världen är nu i början av influensapandemin”

”Något i blodet”
”Ingenting återstår”


Augusti: Patent ansöks på ett betalsystem med syfte att utvärdera en användares efterlevnad av utskrivna recept. En betalapp är konfigurerad för att utföra betalningar och tillhandahålla hälsofunktion. Ett datorsystem autentiserar användaren med hjälp av mottagna autentiseringsuppgifter och anger specificerade läkemedel som användaren ska ta. Datorsystemet får en indikation från betalappen om användaren tog, eller inte tog, de angivna medicinerna och skickar information om efterlevnaden till olika vårdgivare inklusive läkare, sjukhus och/eller apotek.

2015

Mars: Vid ett föredrag hävdar Bill Gates, att om något dödar över 10 miljoner människor inom de närmaste årtiondena, är det mer sannolikt ett smittsamt virus än ett krig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-13.png

September: Agenda 2030 antas. Några av målen är:
3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar
3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla
3.D Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker
16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla (inklusive födelseregistrering)

2016

Januari: Moderna ingår ett globalt ramavtal för hälsoprojekt med Bill & Melinda Gates Foundation för att främja mRNA-baserade utvecklingsprojekt för olika infektionssjukdomar.


Mars: DARPA planerar att hacka hjärnan för att låta oss ”ladda upp” färdigheter.


Maj: Som ett resultat av mål 16.9 grundas organisationen ID2020 av bl.a. vaccinalliansen GAVI, Rockefeller Foundation samt Microsoft (grundad av Bill Gates och Paul Allen).

2017

Världens länder – inklusive Sverige – börjar importera stora mängder utrustning som Världstullorganisationen i efterhand klassificerat som nödvändig för att få bukt med covid-19.


Januari: Anthony Fauci talar om ett”överraskande utbrott”, men säger i samma andetag: ”Det råder ingen tvekan om att den kommande administrationen kommer att få en utmaning inom området infektionssjukdomar”.


Maj: Boken ”Reverse Genetics of RNA Viruses” utges.


Juni: Under en konferens, anordnad av ID2020, presenteras planer på ett digitalt nätverk med syftet att uppnå FN:s mål, att alla på jorden ska ha en legal identitet senast 2030. Tekniken bygger på biometrisk identifiering.

2018

Världens länder – inklusive Sverige – fortsätter importera stora mängder utrustning som i efterhand klassificerats som nödvändig för att få bukt med covid-19.


Karolinska Institutet erhåller anslag från Bill & Melinda Gates Foundation för forskning på immunförsvarets respons på de nya mRNA-vaccinerna.


Första året för EU:s färdplan gällande stärkt samarbete kring förebyggande vaccinering. Färdplanen avslutas 2022 med att EU-kommisionen lägger fram ett förslag till gemensamt vaccinationskort/pass för EU-medborgare. Under tiden följer man upp medborgarnas inställning till vaccination, och hjälper medlemsstaterna att motverka tveksamhet till att låta vaccinera sig.


Maj: Pandemiövningen Clade X genomförs med Johns Hopkins Center for Health Security som värd. Syftet med övningen var att åskådliggöra vilka strategiska beslut och strategier på hög nivå som USA och världen kommer att behöva för att förhindra en pandemi eller minska dess konsekvenser om förebyggandet misslyckas.

. . .

World Economic Forum meddelar att forskare överfört minne mellan havssniglar (Aplysia) med RNA, och att det kan bana väg för liknande processer mellan människor. I rapporten man hänvisar till konstateras att RNA från ett tränat djur kan leda till beteendeförändring hos ett otränat djur. Läs mer här.


Juni: Bill & Melinda Gates Foundation ansöker om patent på ett multitest-analyssystem som kan upptäcka eller identifiera en eller flera biologiska markörer för ohälsa eller sjukdom.


September: Microsoft ansöker om ett USA-patent som handlar om kroppsaktivering i ett system för kryptovaluta.

. . .

World Economic Forum ger ut rapporten Identity in a Digital World. Citat, sid 5: ”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.


December: Moderna börsintroduceras.

2019

Världens länder fortsätter importera stora mängder utrustning som i efterhand klassificerats som nödvändig för att få bukt med covid-19. Läs mer här om de märkliga turerna kring Sveriges statistik för 2019!


Juni: Microsoft ansöker om ett internationellt patent på kroppsaktivering i ett system för kryptovaluta.


September: EU och WHO anordnar ett toppmöte om global vaccination.


18 oktober: Pandemiövningen Event 201 genomförs i samverkan med The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum samt Bill & Melinda Gates Foundation.

24 oktober: The Johns Hopkins Center for Health Security konstaterar att inget land är förberett på en epidemi eller pandemi. Det sker i samband med att man presenterar det nyutvecklade verktyget Global Health Security Index, som bland annat finansierats av Bill & Melinda Gates Foundation.


December: MSB börjar sända informationsfilmer, som till stor del blir verklighet ett par månader senare.


31 december 2019: WHO:s lokala kontor i Kina får information om att en ny typ av lunginflammation dykt upp i staden Wuhan.

2020

5 januari, 2020: USA:s representanthus lägger ett lagförslag som auktoriserar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att bevilja bidrag för testning, kontaktspårning, övervakning och andra aktiviteter för att ta itu med COVID-19.


Endast några få länder importerar utrustning som i efterhand klassificerats som nödvändig för att få bukt med covid-19. Sverige importerar inget.


Juni: The Mojaloop Foundation lanseras. Organisationens grundare är, bland andra, Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation och Google.
Mojaloop är ett betalsystem som möjliggör att man kopplar samman de ”underbetjänade” med den framväxande digitala ekonomin.


Klaus Schwabs World Economic Forum konstaterar att COVID-19 var en känd och förväntad risk, och förutsäger även att en COVID-liknande global cyberpandemi kommer.


September: I motsats till sitt eget uttalande från januari, 2017 samt World Economic Forums uttalande från juni 2020, kallar Anthony Fauci COVID-19 för en oväntad, ny och förödande pandemisk sjukdom”.

2021

April: SALK-institutet, med ”internationellt berömda och prisbelönta forskare” – och bland andra Bill & Melinda Gates Foundation som partner – påvisar att coronavirusets spikprotein – som vaccinerna instruerar kroppens celler att producera – spelar ytterligare en nyckelroll genom att de bidrar till att skada blodkärlens endotelceller.

Forskare som studerar andra coronavirus har länge misstänkt detta!

Man menar därför att COVID-19 inte i första hand är en lungsjukdom utan en kärlsjukdom, vilket förklarar alla komplikationer som inte tycks ha något samband.


Slutsats

Hur mycket förmår slumpen? Var går gränsen för blind tro, om man menar att allt som sker – i stort och smått – och faller på plats i rätt tid, enbart beror på slumpen? Måste man inte ibland fråga sig om någon haft sin hand med i skeendet? I så fall blir den självklara följdfrågan: Vems hand?

Om allt står väl till, så är det är Guds hand som lett alla dessa politiker, myndigheter, företag, filantropiska stiftelser m.fl. till att skapa mänsklighetens räddning, lagom till pandemins utbrott i slutet av vaccinernas decennium.

Det innebär i så fall att och de kyrkliga ledarna och opinionsbildarna har rätt, och att vi därmed – utan att behöva fundera på om vi ägnar oss åt avgudadyrkan – helhjärtat kan instämma i budskapet på Rio de Janeiros kända Kristusstaty: ”Vaccin frälser” samt ”Förenas av vaccinet”!

Men tänk om de kyrkliga ledarna har fel? Vad är det då som pågår i vår värld?

Det är det upp till var och en av oss att bedöma! Jesus Kristus själv – Herrars Herre, Kungars Kung, Makthavares Makthavare – har det förtroendet för varje enskild person, eftersom han säger till folket(!), inte till de skriftlärda och fariséerna: ”Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?” (Luk 12:56)

Du enskilde kristne, vem tillber du?

Svaret kan verka givet, men leder till följdfrågor.

Är det Bibelns Jesus Kristus, vår Herre,som är avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, men på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, och nu sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, för att därifrån komma igen för att döma levande och döda?

Eller är det den mytiske Jesus, en vanlig människa som hans efterföljare i efterhand påstått vara gudomlig?

Om det första är sant behöver inget mer sägas. Om det andra är sant ägnar du dig åt avgudadyrkan!

Du skall nämligen inte tillbe någon annan gud, ty Herren heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. (2 Mos 34:14)


Fortsätt läsa ”Du enskilde kristne, vem tillber du?”

Hur är läget?

Vi är inne i en tid som världen aldrig varit med om. Ingenting fungerar som förr. Kommer det någonsin att återgå till det normala?

Inlägget uppdaterat 17 mars, 2021.

Det kommer det inte att göra enligt Klaus Schwab, som hävdar att:
”När de konfronteras med det kan vissa branschledare och ledande befattningshavare vara frestade att jämställa omställning med omstart, hoppas kunna gå tillbaka till det gamla normala och återställa det som fungerade tidigare: traditioner, utprovade förfaranden och välkända sätt att göra saker – kort sagt, en återgång till det gamla vanliga. Detta kommer inte att hända eftersom det inte kan hända. Merparten av det normala dog (eller åtminstone smittades av) COVID-19. ”

Enligt citatet – från en bok, utgiven 9 juli 2020 – kommer det inte att ske någon återställning till det gamla, däremot en omställning till något nytt!

Fortsätt läsa ”Hur är läget?”

Vilka är dessa?

De var alltifrån högst ordinära personer med vanliga jobb till mer revolutionärt lagda människor och sådana som ansågs som överlöpare.


En ovanlig ledare samlade ihop dem till en brokig skara som senare visade sig vända upp och ner på hela världen. Åtminstone blev de anklagade för det.

De förstod inte allt som ledaren berättade för dem, men blev honom – med ett undantag – ändå trogen, trots att det kostade både anseende och bekvämlighet. När deras ledare snöpligt och oväntat dog, rövade de bort hans kropp från graven medan vakterna sov. Åtminstone var det den nyheten som spreds och blev till allmänt vedertagen sanning.

Fortsätt läsa ”Vilka är dessa?”

Equmeniakyrkan, en kristen kyrka?

Är rubriken tillspetsad eller befogad? Är grunden för kristen tro att Jesus själv är evig Gud och att Bibeln i sin helhet är Guds ord? I så fall är rubriken befogad, eftersom Equmeniakyrkans ledning inte vill svara på frågan om Jesus själv är evig Gud! Vän av ordning kan förstås undra om jag överdriver.
För att var och en skall kunna göra en egen bedömning följer här hela den bakomliggande mejlväxlingen.

2020-11-12
Hej!

När man ser till teori och praktik inom Equmeniakyrkan är det ett och annat jag inte får ihop, och gärna vill ha svar på.

Till att börja med undrar jag om kristen tro är definierbar? Finns det några grundläggande sanningar, oberoende av människors föreställningar om kristen tro? Handlar nedanstående ja- och nej-frågor om eviga gudomliga sanningar eller berör de endast sådant man kan ha olika uppfattning om? Om de inte handlar om definitionen av kristen tro, hur definieras i så fall kristen tro?

Fortsätt läsa ”Equmeniakyrkan, en kristen kyrka?”