Är vi för många?

I förhållande till vad/vem? Skaparen eller det skapade?

Vad/vem tillber vi/underordnar oss?

Skaparens första ord till mänskligheten var: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!”. I detta skede var skapelsen fortfarande ofördärvad. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

Men sedan skedde det som fick hela skapelsen att komma i olag. Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Det gick så långt att Skaparen bestämde sig för att göra en stor återställning.

När han sedan talade till de åtta personer som vid det tillfället utgjorde mänskligheten sade han, trots att han visste att skapelsen fortfarande var i olag: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.

Ingen vet förstås bättre än Skaparen hur hans skapelse fungerar! Han visste att de åtta människornas hjärtan inte återställts till sitt ursprungliga tillstånd, och att det återigen skulle få återverkningar på hela skapelsen. Ändå säger Skaparen att de skall vara fruktsamma och föröka sig! Vet han vad han talar om?


Enligt ett examensarbete vid Högskolan i Gävle beräknas att odlingsarealen behöver vara 521-526 m2 för att en familj med två vuxna och två barn skall bli självförsörjande på grönsaker och rotfrukter.

Idag är uppskattningsvis 35% av jordens totala landyta obebodd, vilket innebär att 65% av landytan är befolkad. Om man fördelar alla människor på endast 25% av landytan, skulle en familj på 4 personer erhålla en yta motsvarande 2,5 fotbollsplaner!

Om man fördelar alla människor på 50% av landytan, i stället för 65%, skulle en familj på 4 personer erhålla en yta motsvarande 5 fotbollsplaner! Det borde därutöver rimligen finnas utrymme för infrastruktur och gemensamma byggnader av olika slag.

Världens folkmängd kan alltså bli dubbelt så stor, ändå skulle en familj på 4 personer förfoga över en yta motsvarande 2,5 fotbollsplaner.

Är det helt orimligt?


Ovanstående uträkningar är visserligen ett tankeexperiment, men säger något om hur mycket utrymme vi har per person. Frågan är om det verkligen är Skaparen man underordnar sig när man påstår att skapelsen inte kan husera Guds avbild i fullt mått, eller om det är skapelsen man underordnar sig?

Uttryckt på annat sätt, tillber man skapelsen i stället för Skaparen?

Om Skaparen vill att hans älskade avbild skall vara fruktsamma och föröka sig, så måste det innebära att han vet att hans skapelse – trots sitt fördärvade tillstånd – kan bära konsekvenserna av hans befallning.

Varifrån kommer då påståendet att antalet människor måste hållas ner för att Guds skapelse inte skall gå under? Vem/vilka påstår det? Varför påstår man det?

Världsledarnas människosyn?

Sidan uppdaterad 13 april, 2021.

Teknik är central för det moderna livet och kommer att spela en avgörande roll för att hjälpa världen att återhämta sig från COVID-19-pandemin. Men när vi utnyttjar kraftfull ny teknik som skapats av den Fjärde Industriella Revolutionen, såsom Internet of Things och artificiell intelligens för att ”bygga tillbaka bättre”, måste vi se till att vi antar dem i på ett sådant sätt att de inte förvärrar ojämlikheten, förstör jobb och försörjning och möjliggör maktmissbruk.

Fortsätt läsa Världsledarnas människosyn?

Du enskilde kristne, vem tillber du?

Svaret kan verka givet, men leder till följdfrågor.

Är det Bibelns Jesus Kristus, vår Herre,som är avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, men på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, och nu sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, för att därifrån komma igen för att döma levande och döda?

Eller är det den mytiske Jesus, en vanlig människa som hans efterföljare i efterhand påstått vara gudomlig?

Om det första är sant behöver inget mer sägas. Om det andra är sant ägnar du dig åt avgudadyrkan!

Du skall nämligen inte tillbe någon annan gud, ty Herren heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. (2 Mos 34:14)


Fortsätt läsa Du enskilde kristne, vem tillber du?

Hur är läget?

Vi är inne i en tid som världen aldrig varit med om. Ingenting fungerar som förr. Kommer det någonsin att återgå till det normala?

Inlägget uppdaterat 17 mars, 2021.

Det kommer det inte att göra enligt Klaus Schwab, som hävdar att:
”När de konfronteras med det kan vissa branschledare och ledande befattningshavare vara frestade att jämställa omställning med omstart, hoppas kunna gå tillbaka till det gamla normala och återställa det som fungerade tidigare: traditioner, utprovade förfaranden och välkända sätt att göra saker – kort sagt, en återgång till det gamla vanliga. Detta kommer inte att hända eftersom det inte kan hända. Merparten av det normala dog (eller åtminstone smittades av) COVID-19. ”

Enligt citatet – från en bok, utgiven 9 juli 2020 – kommer det inte att ske någon återställning till det gamla, däremot en omställning till något nytt!

Fortsätt läsa Hur är läget?

Vad händer?

Uppdaterad 30 januari, 2021!

”En värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgarmotstånd.”

”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomier: internationell rörlighet för både människor och varor stannade av, industrier som turism försvagades och globala försörjningskedjor bröts. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sattes tomma i månader, tömd på både anställda och kunder.”

Fortsätt läsa Vad händer?