En kort fundering 4

Vi lever i en tid när det finns en uttalad agenda för nära nog allt som berör livet och tillvaron. Åtskilliga personer har i decennier slagit ihop sina kloka huvuden för att lösa världens problem, och åstadkomma en rättvis, jämlik, hållbar och inkluderande värld.

Dessa personer har en osannolik förmåga att förutse vad som kommer. I stort sett varje kris har föregåtts av simuleringsövningar där gräddan av dessa makthavare deltagit.

Då kan den konspiratoriskt lagde slås av tanken att dessa simuleringsövningar i själva verket är makthavarnas presentation av sina planer. Men då är vi inne på konspirationsteoriernas konspirationsteori, vilket konspirationsteori-varnarna reflexmässigt slår ifrån sig och hävdar att det är en typiskt konspirationsteori.

Men är inte det kränkande mot makthavarna? Det innebär att de är totalt inkompetenta! Allt de jobbar för går ju nu åt fel håll.

Hur förklarar konspirationsteori-varnarna detta?

En kort fundering 3

Vad har World Economic Forum, FN, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations, Atlantic council, Aspen Institute, Berggruen Institute, Brookings Institution, Tällberg Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Romklubben, Young Global Leaders m.fl., m.fl. gemensamt?

Fortsätt läsa ”En kort fundering 3”

En kort fundering 2

Hur kommer det sig att SKR tillåter dödande av människor?

Enligt SKR är det tillåtet att döda mördare, de som stör ordningen på jorden samt de som sprider sädesfördärv.

Det vore bra om SKR preciserar ”ordningen på jorden” samt ”sprider sädesfördärv”, så att man vet vad som åsyftas, och därmed kan undvika sådana beteenden som utsätter sig för risken att bli dödad!

(Länken fungerar 7 oktober, 2022)


En kort fundering 1

SKR har fått en ny generalsekreterare som – till skillnad från den kyrka hon tidigare företrädde – tror att Gud blivit människa i Jesus. Men hon tror samtidigt att muslimer och kristna tillber samma gud, trots att Jesu gudomlighet förnekas av muslimer.

Hur går det ihop att en kyrkoledare bekänner Jesu gudomlighet, samtidigt som kyrkan hon leder – tillika medlem i SKR – inte gör det? Hur går det ihop att kristna och muslimer tillber samma gud, trots att denna – för kristen tro – grundläggande sanning förnekas av muslimer?

Om de som menar sig företräda svensk kristenhet inte har några problem med dessa motsägelser, hur skall de då kunna leda sina ”får” rätt i dessa tider?

Fortsätt läsa ”En kort fundering 1”