Agenda 2030


I min ungdom hörde jag Karl-Erik Freed definiera evangelisation på ungefär följande sätt:
Evangelisation handlar om att göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad i hela skalan av mänskliga relationer.

Detta tycks vara en företeelse som minskat under åren. Likväl finns det en företeelse som påverkar ”hela skalan av mänskliga relationer”. Den gäller lokalt, regionalt, nationellt och globalt, hög som låg, rik som fattig. Den gäller civilsamhället, kommuner, regioner, parlament, regeringar, affärsvärld och kultur. Företeelsen är Agenda 2030.

I en artikel i Världen Idag, 29 nov 2018, diskuteras om Agenda 2030 banar väg för en antikristlig världsordning eller ej. Stefan Swärd anser att FN-resolutionen Agenda 2030 inte är något att oroa sig för. Hans uppfattning är att FN är en ganska tandlös organisation, och ser det som högst otroligt att stormakter som Kina och USA skulle låta sig styras av FN.

Vidare säger Stefan Swärd att makten i världen ligger där pengarna finns, vilket innebär att storföretag har mer inflytande än vi tror. Han är dock inte av uppfattningen att företagsledarna och övrig maktelit dikterar världens villkor bakom stängda dörrar.

Ytterligare från artikeln:
”Även om Stefan Swärd inte tror att FN är på väg att bli en världsregering så anser han inte att oron för ett globalt styre är helt tagen ur luften.

– Vi har aldrig legat så nära en världsregering som nu. Tekniken, resurserna och samordningen finns där.

Men när länder som USA och Kina i nuläget mest värnar sina egna intressen är det alltså inte troligt att en sådan blir verklighet, menar han.

– Ska vi få en världsregering måste den utlösas av en global kris, säger Swärd.”

David Rockefeller är inne på samma spår. Vid en middag hos FN, 1994 påstås han ha sagt att: Vi är på gränsen till en global omvandling. Allt vi behöver är den rätta stora krisen, så kommer nationerna att acceptera den nya världsordningen.”

Jag har tidigare skrivit om paraplyorganisationen CONCORD, som granskar och påverkar Sveriges och EU:s arbete med att genomföra Agenda 2030. I denna organisation ingår i princip samtliga kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer, antingen direkt eller indirekt via SKR och SMR. CONCORD:s medlemsorganisationer åtar sig att bidra till att Agenda 2030 genomförs. Det gör även GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

Det är förstås inte bara kyrkliga organisationer som ingår i nätverk som verkar för genomförandet av Agenda 2030. Läs mer här.

%d bloggare gillar detta: