Att lägga märke till


Här är några exempel på uttryck och företeelser som anses trigga igång konspirationsteorier.

The New World Order

En gammal konspirationsteori – ”The New World Order” (NWO), (den nya världsordningen) – går ut på att ett hemligt sällskap planerar global dominans genom en världsregering. Denna regering skulle göra sig av med dagens stater och skapa en världsdiktatur.

 Europaparlamentariker Per Holmgren påstås vara mot demokrati, men hävdar att det är ett missförstånd. Andra har uttalat sig tydligare.

Filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö anser att det behövs en global despoti, ”en världsregering”.

Påven menar att det behövs en global myndighet.

I FN har man länge talat om ”New World Order”. En sökning ger 486 träffar.

På hemsidan för Event 201 finns en rubrik som talar om den nya världsordningen som president Biden kommer att ärva. Man kan fråga sig var arbetet med den nya världsordningen pågått under de fyra föregående åren, med tanke på att Trump inte ens lyckades ordna en vaccinationsplan som Biden kunde ärva. Uppenbarligen har arbetet med den nya världsordningen ändå fortskridit, men kanske det blev ett hack i processen under Trumps år vid makten?

The Great Reset

”Vi ställer inte in, vi ställer om” är ett uttryck som använts i många sammanhang detta år.

2017 kunde man i Forbes läsa: Håll dig redo för ”Den stora omställningen”.

2020 är tiden inne för ”Den Stora Omställningen” (The Great Reset):

Det finns ett akut behov av globala intressenter att samarbeta för att samtidigt hantera de direkta konsekvenserna av COVID-19-krisen. För att förbättra världens tillstånd startar World Economic Forum The Great Reset-initiativet.”

3 juni, 2020 tillkännagav Klaus Schwab att ”Den stora omställningen” kommer att vara temat när globala ledare från regering, näringsliv och civilsamhälle samt intressenter från hela världen samlas i Davos, i januari 2021.

Ytterligare citat i ämnet:

Pandemin utgör en enastående men begränsad möjlighet att ombilda, tänka om och ställa om vår värld för att skapa en friskare, mer rättvis och mer framgångsrik framtid. (Klaus Schwab)

World Economic Forums toppmöte för omställning av jobb kommer att fungera som en viktig milstolpe för att stödja en sådan mobilisering och arbeta nära sina partner runt om i världen.Det virtuella mötet kommer att samla visionära ledare och konsortier från näringslivet, regeringen, det civila samhället, media och den bredare allmänheten för att forma en ny agenda för tillväxt, jobb, kompetens och rättvisa.

COVID-19-krisen åstadkom förödelse för samhällen och ekonomier och utgjorde ett stort bakslag för att uppnå Agenda 2030 och Paris klimatavtal.Att åter få världen tillbaka på en hållbar, rättvis och inkluderande tillväxt kräver mer än en global återhämtning; det kommer att kräva en stor omställning av sociala och ekonomiska system.”

The Dark Winter

En nyare konspirationsteori handlar om ”The Dark Winter”. Ursprunget är en scenarioövning 22 – 23 juni, 2001, som utgick från en biologisk attack mot USA.

Joe Biden använde sig av uttrycket i en debatt. Det är lätt gjort att även den bäste uttrycker sig slarvigt ibland.

Desto märkligare är det att CNN inte tänker sig för, utan också använder sig av uttrycket, trots att man har en genomarbetad faktakoll för att motverka rykten och konspirationsteorier.

Läs mer här.

Förändra sitt beteende

Att förändra sitt beteende kan förstås vara både positivt och negativt. Den som lever destruktiv och utsätter både sig själv och sin omgivning för fara behöver utan tvekan förändra sitt beteende.

Men när ”förändra sitt beteende” blir ett allmänt mantra, behöver man ta sig rätten att tänka till och fundera. Vem är avsändaren av budskapet? Vad står avsändaren för? Bidrar verkligen det förändrade beteendet till det ”allmänna bästa”, eller kan det finnas andra outtalade motiv? Vem/vilka definierar ”det allmänna bästa”? Är definitionen av ”det allmänna bästa” alltid självklar?

Kan ”det allmänna bästa”- The common good – bli The Common God, som vi steg för steg underordnar oss till dess att vi – utan att inse det – har bytt vår tillbedjan av den levande och sanne Guden till tillbedjan av en människoskapad nyordning?

Vad säger Bibeln?

Chemtrails

Denna myt kan vara intressant att ta upp fastän den inte direkt berör ämnena mina texter. Men den visar på att det inte alltid är solklart var gränsen går mellan myt och verklighet.

Konspirationsteorin om chemtrails handlar om att avgasspår efter jetflygplan skulle innehålla giftiga kemiska eller biologiska aerosoler som i hemlighet sprayas ut av myndigheter i stor skala för olika syften.

Denna konspirationsteori avfärdas av bland andra Wikipedia och Ny Teknik.
Men samtidigt nämner Wikipedia och SMHI geoengineering som en möjlighet att motverka klimatförändringar. Det pågår forskning som bland annat stöds ekonomiskt av Bill Gates. En testflygning med ballong – denna gång utan att släppa ut partiklar – kommer att ske i Kiruna sommaren 2021.

Syftet är att kunna reflektera solljuset och åstadkomma en global kylningseffekt genom att spraya giftfritt kalciumkarbonat-stoft (CaCO3) i atmosfären, en solreflekterande aerosol som kan komma att kompensera effekterna av global uppvärmning.

Därmed blir det inte helt lätt att skilja konspirationsteorin från aktuell forskning. Återigen aktualiseras nödvändigheten av att man man som enskild medborgare håller huvudet kallt och prövar allt. Annars kan man av bara farten slänga ut barnet med badvattnet och räkna även verkliga företeelser som konspirationsteorier. Råkar man göra det behöver det inte innebära någon personlig katastrof, men ju mer man har koll på, desto bättre kan man orientera sig i den tillvaro som blir mer och mer svårorienterad allteftersom tiden går.

Dessutom gäller – precis som med ”det allmänna bästa” – att bedöma vem som är avsändare, och fråga sig om det kan finnas en vinst för avsändaren att kalla något för konspirationsteori?