Att lägga märke till

Här är några exempel på uttryck och företeelser som anses trigga igång konspirationsteorier.

The New World Order

En gammal konspirationsteori – ”The New World Order” (NWO), (den nya världsordningen) – går ut på att ett hemligt sällskap planerar global dominans genom en världsregering. Denna regering skulle göra sig av med dagens stater och skapa en världsdiktatur.

 Europaparlamentariker Per Holmgren påstås vara mot demokrati, men hävdar att det är ett missförstånd. Andra har uttalat sig tydligare.

Filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö anser att det behövs en global despoti, ”en världsregering”.

Påven menar att det behövs en global myndighet.

I FN har man länge talat om ”New World Order”. En sökning har tidigare gett 486 träffar. Men 4 september 2022, får man enbart 193 träffar!

På hemsidan för Event 201 finns en rubrik som talar om den nya världsordningen som president Biden kommer att ärva. Man kan fråga sig var arbetet med den nya världsordningen pågått under de fyra föregående åren, med tanke på att Trump inte ens lyckades ordna en vaccinationsplan som Biden kunde ärva. Uppenbarligen har arbetet med den nya världsordningen ändå fortskridit, men kanske det blev ett hack i processen under Trumps år vid makten?

The Great Reset

”Vi ställer inte in, vi ställer om” är ett uttryck som använts i många sammanhang detta år.

2017 kunde man i Forbes läsa: Håll dig redo för ”Den stora omställningen”.

2020 är tiden inne för ”Den Stora Omställningen” (The Great Reset):

Det finns ett akut behov av globala intressenter att samarbeta för att samtidigt hantera de direkta konsekvenserna av COVID-19-krisen. För att förbättra världens tillstånd startar World Economic Forum The Great Reset-initiativet.”

3 juni, 2020 tillkännagav Klaus Schwab att ”Den stora omställningen” kommer att vara temat när globala ledare från regering, näringsliv, massmedia, kultur och civilsamhälle samt intressenter från hela världen samlas i Davos, i januari 2021.

Ytterligare citat i ämnet:

Pandemin utgör en enastående men begränsad möjlighet att ombilda, tänka om och ställa om vår värld för att skapa en friskare, mer rättvis och mer framgångsrik framtid. (Klaus Schwab)

World Economic Forums toppmöte för omställning av jobb kommer att fungera som en viktig milstolpe för att stödja en sådan mobilisering och arbeta nära sina partner runt om i världen. Det virtuella mötet kommer att samla visionära ledare och konsortier från näringslivet, regeringen, det civila samhället, media och den bredare allmänheten för att forma en ny agenda för tillväxt, jobb, kompetens och rättvisa.

COVID-19-krisen åstadkom förödelse för samhällen och ekonomier och utgjorde ett stort bakslag för att uppnå Agenda 2030 och Paris klimatavtal.Att åter få världen tillbaka på en hållbar, rättvis och inkluderande tillväxt kräver mer än en global återhämtning; det kommer att kräva en stor omställning av sociala och ekonomiska system.”


Med tanke på att ovanstående information funnits tillgänglig sedan länge är det helt obegripligt att man 5 mars, 2021, kan läsa att The Great Reset ”är ett modeuttryck i konspirationsteoretiska kretsar och har hämtats från titeln på en bok av Klaus Schwab – ledaren för World economic forum. Boken satte en konspirationsteoretisk snöboll i rullning som nu vuxit till skräckscenario om att vi står inför ett hot om en total världsdiktatur som kuppas fram när världen paralyserats av skräck för viruset”.

På World Economic Forums hemsida får man nämligen många träffar när man söker på ”great reset”. Några citat:

Det finns ett akut behov av globala intressenter som samarbetar för att samtidigt hantera de direkta konsekvenserna av COVID-19-krisen.För att förbättra världens tillstånd startar World Economic Forum Det Stora Omställnings-initiativet.

Eftersom vi träder in i ett gyllene tillfälle för att utforma återhämtningen kommer detta initiativ att erbjuda insikter för att informera alla dem som bestämmer framtida förutsättningar för globala relationer, inriktning för nationella ekonomier, samhällens prioriteringar, affärsmodellernas beskaffenhet och hantering av en global allmänhet. Med utgångspunkt från visionen och den enorma sakkunskapen hos ledarna som är engagerade i Forumets samhällen innehåller Det Stora Omställnings-initiativet en rad aspekter för att genomföra ett nytt socialt kontrakt som hedrar varje människas värdighet.

Denna – enligt skribenten – konspirationsteoretiska snöboll har även resulterat i en egen hemsida. Men den varnar inte för The Great Reset. Den beskriver The Great Reset (Den stora omställningen) på samma sätt som World Economic Forum! Bland annat förklarar man att:

Just nu har vi ett gyllene tillfälle att ställa om och skapa den framtid vi vill ha.

”Den Stora Omställningen är en kreativ näringslivsrörelse för att – som det nya normala – integrera de positiva miljöförändringar som har skett under avstängningen. Vår rörelse har makt och inflytande, men vi behöver många människor som väljer att nyttja den. Vi måste ta tillfället i akt att hjälpa till att forma ett samhälle som sätter mänskligheten och vår planets behov först.

För att göra detta måste vi:
Ställa om oss själva till att bli förändringsagenter, inte bara passiva mottagare av instruktioner.
Ställa om vårt arbete så det vi skapar främjar hållbara värderingar, attityder och beteenden.
Ställa om vår påverkan genom att omvärdera det vi mäter och hyllar som ”framgång”.”

Det är svårt att bortse från att ”The Great Reset” ger intryck av en elit som passar på tillfället att styra om världen, kanske i en för sina egna syften önskvärd riktning trots många högtidliga utfästelser. Men eftersom dessa tankar anses vara konspirationsteoretiska får man slå dem ur hågen. Åtminstone är det den bekvämaste vägen.

Visserligen finns då risken att man för sent inser att man borde ha litat på sitt eget omdöme, och att man okritiskt låtit sig förledas av makthavarnas påbjudna verklighetsuppfattning.

De valda citaten kan nämligen tolkas som att det arbetas på en ny ordning för världen – eller om man så vill – en ny världsordning. Men det kanske finns fakta som trumfar sådana tankar och helt tar udden av sådana slutsatser?

Pröva själv och behåll det goda! Du är betrodd till det av den som kommer att ha sista ordet, nämligen vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt oss i himlen. Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

Därför skall vi glädja oss, även om vi nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i vår tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar vi utan att ha sett honom, och fastän vi ännu inte ser honom, tror vi på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då vi nu är på väg att vinna målet för vår tro, våra själars frälsning. (Fritt efter 1 Petr 1:3-9)

The Dark Winter

En nyare konspirationsteori handlar om ”The Dark Winter”. Ursprunget är en scenarioövning 22 – 23 juni, 2001, som utgick från en biologisk attack mot USA.

Joe Biden använde sig av uttrycket i en debatt. Det är lätt gjort att även den bäste uttrycker sig slarvigt ibland.

Desto märkligare är det att CNN inte tänker sig för, utan också använder sig av uttrycket, trots att man har en genomarbetad faktakoll för att motverka rykten och konspirationsteorier.

Läs mer här.

Förändra sitt beteende

Att förändra sitt beteende kan förstås vara både positivt och negativt. Den som lever destruktivt och utsätter både sig själv och sin omgivning för fara behöver utan tvekan förändra sitt beteende.

Men när ”förändra sitt beteende” blir ett allmänt mantra, behöver man ta sig rätten att tänka till och fundera. Vem är avsändaren av budskapet? Vad står avsändaren för? Bidrar verkligen det förändrade beteendet till det ”allmänna bästa”, eller kan det finnas andra outtalade motiv? Vem/vilka definierar ”det allmänna bästa”? Är definitionen av ”det allmänna bästa” alltid självklar?

Kan ”det allmänna bästa”- The common good – bli The Common God, som vi steg för steg underordnar oss till dess att vi – utan att inse det – har bytt vår tillbedjan av den levande och sanne Guden till tillbedjan av en människoskapad nyordning?

Vad säger Bibeln?

Chemtrails

Detta ämne visar att det inte alltid är solklart var gränsen går mellan myt och verklighet.

Konspirationsteorin om chemtrails handlar om att avgasspår efter jetflygplan skulle innehålla giftiga kemiska eller biologiska aerosoler som i hemlighet sprayas ut av myndigheter i stor skala för olika syften.

Denna konspirationsteori avfärdas av bland andra Wikipedia och Ny Teknik.
Men samtidigt nämner Wikipedia och SMHI geoengineering som en möjlighet för att motverka klimatförändringar. Det pågår forskning som bland annat stöds ekonomiskt av Bill Gates. En testflygning med ballong – denna gång utan att släppa ut partiklar – var tänkt att ske i Kiruna sommaren 2021. Men på grund av alltför kraftig kritik har experimentet skjutits på framtiden.

Syftet är att kunna reflektera solljuset och åstadkomma en global kylningseffekt genom att spraya giftfritt kalciumkarbonat-stoft (CaCO3) i atmosfären, en solreflekterande aerosol som kan komma att kompensera effekterna av global uppvärmning.

Därmed blir det inte helt lätt att skilja konspirationsteorin från aktuell forskning. Återigen aktualiseras nödvändigheten av att man man som enskild medborgare håller huvudet kallt och prövar allt. Annars kan man av bara farten slänga ut barnet med badvattnet och räkna även verkliga företeelser som konspirationsteorier. Råkar man göra det behöver det inte innebära någon personlig katastrof, men ju mer man har koll på, desto bättre kan man orientera sig i den tillvaro som blir mer och mer svårorienterad allteftersom tiden går.

Dessutom gäller – precis som med ”det allmänna bästa” – att bedöma vem som är avsändare, och fråga sig om det kan finnas en vinst för avsändaren att kalla något för konspirationsteori?

%d bloggare gillar detta: