Noter

Sidan uppdaterad 8 mars, 2021.

Antal döda per 100 000 invånare
Genomsnittligt dödstal för perioden 2015-2020

Uppgifterna bygger på:
Tabell 11 i excelark: Antal döda per 100 000 invånare per månad åren 2015-2021 Riket, län och kommun (SCB)

Andel döda i förhållande till folkmängd

Uppgifterna bygger på:
SCB:s statistik över befolkningsutvecklingen 1749-2020.
Totalt antal döda 2020 är enligt denna statistik 98 124.

Excelark: Covidstatistik från Folkhälsomyndigheten.
Antal döda i covid-19, 2020 är enligt fliken ”Antal avlidna per dag” 9 814.
Antal döda i covid-19, 2020 enligt fliken ”Veckodata riket” är 10 086 (Cell L49).

Jag har valt att använda antalet 10 086 i mina uträkningar.

Sveriges folkmängd 2020 är 10 379 295. Att jämföra med FN:s prognos som räknade med en folkmängd på 8 910 000, år 2000 och 8 661 000, år 2050. Uppgifterna är hämtade från FN-rapporten: ”Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?

Antal döda per vecka

Uppgifterna bygger på:
Tabell 1 i excelark: Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag åren 2015-2021 (Hela riket) (SCB)

De som rapporterats med ”Okänd dödsdag” har jag fördelat över årets alla dagar. Siffrorna i mina uträkningar blir därmed inte identiska med excelarkets uppgifter, men totalsummorna för året stämmer.

Vecka 1 och 53 består i regel av mindre än 7 dagar i mina uträkningar, eftersom jag inte tar med hela veckan om den bryts av årsskiftet.

Antal döda per månad

Se, ”Antal döda per vecka”.

Från Worldometer

https://www.worldometers.info/world-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Från Världsbanken
https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=en

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2021/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2020/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2016/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

Tillbaka
%d bloggare gillar detta: