Organisationer som vill förbättra världen och människan

Här följer några exempel på organisationers kopplingar till varandra, inklusive den nyligen avslutade säkerhetskonferensen i München!

World Economic Forum (WEF)

WEF, grundad av Klaus Schwab, är en internationell organisationen för offentlig-privat samarbete. Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella, religiösa och andra samhällsledarna.

Fortsätt läsa ”Organisationer som vill förbättra världen och människan”