Organisationer som vill förbättra världen och människan

Här följer några exempel på organisationers kopplingar till varandra, inklusive den nyligen avslutade säkerhetskonferensen i München!

World Economic Forum (WEF)

WEF är en internationell organisationen för offentlig-privat samarbete. Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella, religiösa och andra samhällsledarna. Organisationen grundades av Klaus Schwab, och har sitt ursprung i European Management Symposium som hölls i Davos 1971 under beskydd av Europeiska kommissionen (nuvarande EU-kommissionen).

Fortsätt läsa ”Organisationer som vill förbättra världen och människan”