Nätverk


Några exempel på organisationer som ingår i nätverk av olika slag är:

FN
• Har de flesta av världens länder som medlemmar.
Kanske FN – likt Stefan Swärd – anser att organisationen saknar förmåga att uppnå de högt ställda målen i Agenda 2030, och därför har ingått ett strategiskt partnerskap med World Economic Forum, som inte är en politiskt styrd organisation, och därför inte hindras av sådant som demokratiska processer och vetorätt m.m.? Syftet är att påskynda genomförandet av Agenda 2030.

World Economic Forum (WEF), grundades av Klaus Schwab, och är en internationell organisation för offentlig-privat samarbete med många partners, huvudsakligen från affärsvärlden. Bland annat:
Accenture
Bill & Melinda Gates Foundation
The Rockefeller Foundation
Mastercard
Microsoft
AstraZeneca
Johnson & Johnson
Moderna
Pfizer
Sanofi

Vid det årliga konferenserna i Davos förs dialog mellan politiker och företagsledare från hela världen.

WHO, partners är bland annat:
Bill & Melinda Gates Foundation
GAVI Alliance
Johns Hopkins Center for Clinical Global Health Education
World Bank

GAVI Alliance grundades av:
• Bill & Melinda Gates Foundation
UNICEF
WHO
The World Bank Group

CEPI grundades i Davos av:
• Norges regering
• Indiens regering
• The Bill & Melinda Gates Foundation
Wellcome
• World Economic Forum

Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), donatorer är bland annat:
• The Bill & Melinda Gates Foundation
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
• CEPI
• EU (Horizon 2020, det största EU-forsknings- och innovationsprogrammet någonsin med nästan 80 miljarder euro i finansiering under 7 år, 2014 till 2020)
• GAVI Alliance
• WHO

ID2020 Alliance grundades av:
• GAVI Alliance
• Microsoft
The Rockefeller Foundation
• Accenture
• Ideo.org

Ideo.org, en organisation vars uppdrag är att utforma en mer rättvis och inkluderande värld. Partners är bland annat:
Airtel Tanzania
Bezos Family Foundation
• The Bill and Melinda Gates Foundation
• UK Department for International Development
• The Rockefeller Foundation
Unilever

The COVID-19 Credentials Initiative (CCI), stödjer projekt som använder sekretessbevarande verifierbara referenser för att mildra spridningen av COVID-19.(Den som klickar på länken och använder sig av automatisk översättning får vara uppmärksam på att ”CCI” kan ge ”201” som resultat eftersom CCI är de romerska sifforna för 201)

Event 201, en pandemiövning – 18 oktober, 2019 – som genomfördes av:
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health / Center for Health Security
• World Economic Forum
• The Bill and Melinda Gates Foundation

En kort videosammanfattning finns här. Där visas bland annat hur framtida nyhetssändningar kunde tänkas bli. Vid denna tid var Wuhan inte på tapeten annat än som värdstad för Militära sommar-OS, som började 17 oktober. Event 201 finns även som hemsida.

WIPO, är en FN-byrå för immateriella rättigheter. Verksamheten grundar sig på WIPO-konventionen, från 1967. Ett av patenten finns här.

EarthNow, är ett nytt satellitövervakningssystem som levererar bilder i realtid till skillnad från tidigare system. Det finansieras bland annat av:
• Bill Gates
• Airbus
• SoftBank

Det finns alltså många kopplingar mellan olika organisationer och projekt. Med tanke på alla konspirationsteorier som florerar kan man därför tycka att massmedia och makthavare inom både kyrka, kultur, politik och affärsvärld borde vara försiktiga med ord och uttryck som kan spä på sådana teorier. Men, som synes trampar även den bäste i klaveret ibland. Läs mer här.

%d bloggare gillar detta: