Sagt i förväg!

Det är Guds specialitet (en av många).

tänker man nog i första hand på profeter som Gud använder för att förutsäga framtiden. Men tänker man efter en gång till, så talar Bibelns profeter minst lika mycket om sin nutid, då man på tvärs med tidsanda och makthavare säger: ”Ni påstår att det förhåller sig så här, men det är lögn. I själva verket förhåller det sig så här!”.

Detta klarspråk åsamkade de frimodiga profeterna mycket besvär och lidande. Men de tystnade inte! Det gjorde inte heller Jesus: ”Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.”.

Fortsätt läsa ”Sagt i förväg!”