Hybris?

Så här i början av året brukar man framföra sina visioner och önskningar inför den tid som kommer.

Om jag önskar och spånar fritt, så skulle jag vilja samla inflytelserika företagare från hela världen som anammar mina idéer och vill jobba för att genomföra dem. Till att börja med skulle jag vara nöjd om det kom något hundratal – men gärna uppåt fyrahundra- på min första träff, som jag tänker mig skall bli årligen återkommande. Om jag dessutom fick EU-kommissionen att backa upp mig vore jag ännu mer nöjd.

Fortsätt läsa ”Hybris?”