Sammanfattning

Historisk översikt

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Ada födde Jabal
. Han blev stamfader till dem som bor i tält och är boskapsskötare.

Hans bror hette Jubal. Han blev stamfader till alla dem som spelar harpa och flöjt.

Silla födde också en son, Tubal-Kain. Han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn.

Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.  Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand.  Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta”.

Men för 12 000 år sedan övergick man från jakt till jordbruk och började bosätta sig i byar. Sedan dess har infektionssjukdomar hotat mänskligheten, enligt Anthony Fauci.

2010 beskrevs vad en framtida pandemi kunde tänkas ha för effekter på ekonomier, människor, varor, butiker, kontor mm.

2010 beskrevs även en utveckling som kommer att leda fram till att människor och grupper som står för en klassisk kristendom i Sverige först förlorar debatten och alla besluten, sedan blir av med pengarna, därefter blir förbjudna, och sedan …

2012 beskrevs ett stort sjukdomsutbrott vid invigningen av London-OS.

2013 sägs en låt ha skrivits med bland annat denna textrad: ”2020 i kombination med CoronaVirus, kroppar staplade på hög”.

2013 lades också en trailer ut om ett kommande onlinespel, som handlar om ett framtida pandemiutbrott.

2015 antogs Agenda 2030. Läs mer här.

2016 påbörjades arbetet med ID2020-certifieringmärket, med utgångspunkt i Agenda 2030.

2017 hävdade Anthony Fauci – 10 januari – att ”Det råder ingen tvekan om att den kommande administrationen kommer att få en utmaning inom området infektionssjukdomar”.

2017 importerade 97 länder testkit (300215) och 102 länder PCR-testkit (382200).

2018 började EU att följa upp medborgarnas inställning till vaccination, och hjälpa medlemsstaterna att motverka vaccintveksamhet, enligt en färdplan som är tänkt att resulterar i ett förslag om ett gemensamt vaccinationskort/pass, 2022.


Uppdatering 4 juni, 2021:
2018, september, World Economic Forum ger ut rapporten Identity in a Digital World. Citat, sid 5: ”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.

2018 importerade 114 länder testkit (300215) och 123 länder PCR-testkit (382200).

2019 genomfördes en pandemiövning i New York, 18 oktober.

2019 lade MSB, vid jultid, ut reklamfilmer för Krisinformation.se.

2019, december, började coronautbrottet.

2019 importerade 114 länder testkit (300215) och 120 länder PCR-testkit (382200).

2020, WHO klassar, 11 mars, coronautbrottet som en pandemi.

2020 importerade 88 länder testkit (300215) och 88 länder PCR-testkit (382200).

Uppdatering 4 juni, 2021:
2021, mars, EU-kommissionen presenterar ett förslag på ”grönt certifikat” (som man inte vill kalla vaccinpass). Det skall innehålla uppgifter om eventuell vaccinering, nytagna tester och sjukdomshistoria.

Uppdatering 4 juni, 2021:
2021, juni, EU-kommissionen lägger fram ett förslag om ett gemensamt europeiskt system för digitalt ID, som ska kunna innehålla mer data än dagens Bank-ID, som t.ex. körkort, bankuppgifter och examensbevis.


Vi lever nu i en tillvaro som var fullständigt otänkbar 31 januari 2019. Men mycket har hänt sedan dess och arbetet med att återgå till det normala pågår. Men kommer vi att få återgå till det normala? Läs mer här och här.


Framtida översikt

2023, eller tidigare, har ett gemensamt vaccinationskort/pass utvecklats.

2030 har extrem fattigdom avskaffats, ojämlikheter och orättvisor minskats, fred och rättvisa främjats, klimatkrisen lösts. Det kommer inte heller att vara särskilt relevant att tala om ”utvecklade” och ”utvecklande” länder.

Men det kommer också att ske att folk reser sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordbävningar på många platser, och det uppstår hungersnöd.

Om Gud inte förkortade den tiden skulle ingen människa överleva.

En brutal makthavare kommer att se till att alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, förmås ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, makthavarens namn eller makthavarens namns tal.

Man kommer att att utlämna dem som tror på Jesus åt domstolar och misshandla dem i församlingar, och ställa dem inför landshövdingar och kungar för Jesu skull.

En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn kommer att sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. De som tror på Jesus kommer att bli hatade av alla för hans namns skull.

I de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

Slutligen upprättas hela Guds skapelse när Jesus, Människosonen – den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre – kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då skall han sätta sig på sin härlighets tron, och alla knän skall böja sig och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre!


Hur går Bibelns scenario ihop med Agenda 2030? Beskriver Bibeln en avlägsen framtid som vi ännu inte ser konturerna av? Eller kommer Bibelns scenario att – trots Agenda 2030:s goda intentioner – bli verklighet redan innan 2030?

%d bloggare gillar detta: