Transhumanism, Posthumanism


Posthumanismen ifrågasätter föreställningen om människan och förkastar uppdelningen mellan kropp och själ. kultur och natur, människa och djur. Posthumanisterna försöker dekonstruera humanismen och visa att den bara är en social konstruktion utan egentligt innehåll.

OBS i P1 har haft ett avsnitt om posthumanism. Där sades bland annat att posthumanismen är en filosofisk inriktning som vill bryta med den traditionella föreställningen om människan som alltings mått.

De posthumanistiska teoretikerna vill lösa upp föreställningen om människan med stor M. De vill krossa tanken på människan som ett slutet subjekt. Enligt posthumanisterna finns det varken något enhetlig kropp, eller något enhetligt medvetande.

Där postmodernisterna lyfte fram språk, symboler och medier, lyfter posthumanisterna fram teknik, biologi och ekologi.

Ett konkret exempel är Microsofts arbete med att lagra data som DNA. Man planerar att bygga ”ett operativt lagringssystem baserat på DNA som arbetar i ett datacenter” till nästa decennium. Med den tekniken skulle varje film som någonsin spelats in rymmas på ett minne som är mindre än en sockerbit i storlek. Tekniken är alltså extrem utrymmesbesparande, men än så länge både dyr och långsam. Men saker kan förändras avsevärt om man ändrar sättet att skapa DNA, något som nystartade företag redan jobbar på.

Jag är säker på att vi kommer att ha resultat att tala om i år [2017, min anmärkning]”, säger Jean Bolot, vetenskaplig chef för Technicolor Research i Los Altos, som säger att hans företag finansierar forskningen vid Harvard University.

För Rosi Braidotti (en av posthumanismens mest centrala tänkare) finns inga skarpa linjer mellan teknik, biologi och kultur.

Allt detta kan låta filosofiskt och verklighetsfrämmande, men är uppenbarligen den ideologi som ligger till grund för ”Den stora omställningen”. Finns det ytterligare konkreta uttryck? Bedöm själv! Läs mer här.