Transhumanism, Posthumanism

Posthumanismen ifrågasätter föreställningen om människan och förkastar uppdelningen mellan kropp och själ, kultur och natur, människa och djur. Posthumanisterna försöker dekonstruera humanismen och visa att den bara är en social konstruktion utan egentligt innehåll.

OBS i P1 har haft ett avsnitt om posthumanism. Där sades bland annat att posthumanismen är en filosofisk inriktning som vill bryta med den traditionella föreställningen om människan som alltings mått.

De posthumanistiska teoretikerna vill lösa upp föreställningen om människan med stor M. De vill krossa tanken på människan som ett slutet subjekt. Enligt posthumanisterna finns det varken något enhetlig kropp, eller något enhetligt medvetande.

Där postmodernisterna lyfte fram språk, symboler och medier, lyfter posthumanisterna fram teknik, biologi och ekologi.

Ett konkret exempel är Microsofts arbete med att lagra data som DNA. Man planerar att bygga ”ett operativt lagringssystem baserat på DNA som arbetar i ett datacenter” till nästa decennium. Med den tekniken skulle varje film som någonsin spelats in rymmas på ett minne som är mindre än en sockerbit i storlek. Tekniken är alltså extrem utrymmesbesparande, men än så länge både dyr och långsam. Men saker kan förändras avsevärt om man ändrar sättet att skapa DNA, något som nystartade företag redan jobbar på.

Jag är säker på att vi kommer att ha resultat att tala om i år [2017, min anmärkning]”, säger Jean Bolot, vetenskaplig chef för Technicolor Research i Los Altos, som säger att hans företag finansierar forskningen vid Harvard University.

För Rosi Braidotti (en av posthumanismens mest centrala tänkare) finns inga skarpa linjer mellan teknik, biologi och kultur.

Allt detta kan låta filosofiskt och verklighetsfrämmande, men är uppenbarligen den ideologi som ligger till grund för ”Den stora omställningen”. Finns det ytterligare konkreta uttryck? Bedöm själv! Läs mer här.


Men det är inte bara i de högre hierarkierna denna ideologi gör sig gällande. I programmet Miriam utforskar döden, på UR-play, träffar hon vanligt folk som är helt inne på att bli flera hundra år gamla med hjälp av teknik, maskiner och biologi. Det utvalda bildmaterialet nedan börjar vid 35 min in i programmet:


Vad kan det leda till om man – i motsats till Bibelns budskap om människan som Guds avbild och därmed en självständig person, med fri vilja och personligt ansvar – tror att människan inte är ett slutet subjekt – alltså inte en självständig person – och att det varken finns någon enhetlig kropp, eller något enhetligt medvetande? Är nedanstående passage i programmet representativt för svaret på frågan?

I så fall måste vi fråga oss om makthavarna verkligen vill oss väl, eftersom World Economic Forum – som samlar alla världsledare – tycks ha anammat denna människosyn!

Denna mekaniska – för att inte säga maskinella – syn på människan slår igenom om hos World Economic Forums medlem, Moderna, som kallar sin nya teknik för ”Livets programvara”.

Moderna jämför sin mRNA-teknologiplattform med ett operativsystem på en dator, som är utformat för att kunna nyttjas av olika program. I Modernas fall är ”programmet” eller ”appen” deras mRNA-läkemedel.

Urvalet från programmet börjar vid 44:10.


Apropå att leka Gud

Begrunda programmet ”Fantastiska uppfinningar, Genteknik”. Verktygen för att leka Gud finns redan tillhands för transhumanisterna.

Mycket gott kan åstadkommas med genteknik, precis som med kärnkraft. Förutsättningen är förstås att ingen människa någonsin missbrukar tekniken för onda syften, att allt alltid går precis som man planerat, att inga oförutsedda händelser förorsakar att man förlorar kontrollen.

1942 startades den första kärnreaktorn. 1945 fälldes den första atombomben.

Kan vi lita på att ett sådant missbruk hör till förgången tid, att dagens makthavare – likt Gud – endast är fulla av nåd och barmhärtighet och kallar oss till ett liv i frihet?

Vad säger världsledarna?
Vad säger Bibeln?
%d bloggare gillar detta: