Fåfängligheters fåfänglighet

Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!

Aningslösheters aningslöshet, kanske man kunde tillägga! Alltför många – inte minst kyrkliga ledare – fruktar konspirationsteorier mer än förnekelse av Jesu gudomlighet inom de egna leden!

Fortsätt läsa ”Fåfängligheters fåfänglighet”

Hur står det till i kyrkligheten?

Med ”kyrkligheten” menar jag de människor som befinner sig i de övre hierarkierna inom samfund/kyrkor samt andra kyrkliga organisationer.

Men vi har väl inga hierarkier i Guds rike, endast gudagivna ordningar med ledare som – likt Jesus – offrar sig för de får de är satta att leda och skydda?

Fortsätt läsa ”Hur står det till i kyrkligheten?”