Hjälper detta?

Vitaminer och sund mathållning?

I ett öppet brev till doktor Bonnie Henry 21 nov 2020, skriver den kanadensiske läkaren Stephen Malthouse:
”Överraskande nog har rekommendationen att minska COVID-19 sjuklighet och dödlighet genom att komplettera med D-vitamin, en åtgärd som stöds av högkvalitativ forskning, saknats i dina frekventa offentliga framträdanden och fackmässiga rapporter.

Optimering av näringsintag är en bekväm, billig, och säker metod för att förbättra immunresistens och har bekräftats genom många studier för både förebyggande och behandling av COVID-19. Så vitt jag vet har du aldrig nämnt något så enkelt som tillskott av D-vitamin för våra mest sårbara medborgare. Ändå var det under förespegling att skydda samma medborgare som man rättfärdigade inspärrning av en frisk befolkning och nedstängning av verksamheter.”

Hydroxiklorokin?

Hydroxiklorokin är ett annat omdiskuterat ämne. 22 augusti 2005, publicerades en rapport som hävdar att ”Klorokin är en potent hämmare av SARS coronavirusinfektion och spridning”.

LäkemedelsVärlden håller inte med, och hävdar, 23 april 2020, att: ”En ny registerstudie pekar på att hydroxiklorokin inte har någon positiv effekt i behandlingen av covid-19-patienter”. Men man påpekar även att de uppgifter man gått ut med ännu inte är granskade av andra forskare och att resultaten därför skall tolkas med försiktighet. ”Forskarna bakom studien manar därför till försiktighet i användandet av hydroxiklorokin mot covid-19 i väntan på resultat från de kliniska studier som pågår med läkemedlet.”

Det innebär alltså att klorokin fungerar mot tidigare kända coronavirus, men inte mot covid-19, samtidigt som PCR-testerna brister i tillförlitlighet när det gäller tidigare kända virus, men är ”gold standard” när det gäller det nya coronaviruset, covid-19. Återigen är det väldigt motsägelsefullt!

Kolloidalt silver?

År 2014, sade Anders Tegnell, under en telefonintervju (2:53 min), ”att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus är känt”. Till SVT, 12 mars 2020, säger han att citatet tagits ur sitt sammanhang, och – vilket han inte säger i telefonintervjun – att ”det är potentiellt farligt med kolloidalt silver”.
Kan tyckas motsägelsefullt!

%d bloggare gillar detta: