Om tester och åtgärder

Åtgärder

De epidemiologer och specialister på infektionssjukdomar och folkhälsa som författat Barringtondeklarationen, 4 okt 2020,anser att ”den nedstängningsstrategi som råder i större delen av världen ger förödande effekter på folkhälsan på kort och på lång sikt”. Deklarationens tanke – att uppnå flockimmunitet – kritiseras av bland annat WHO. Strategin är alltså likadan som Sverige tidigare hade, men numera aldrig haft.
En aning motsägelsefullt, kan tyckas! Associationerna går ofrånkomligen till dubbeltänk i Orwells bok ”1984”.

Den kanadensiske läkaren Stephen Malthouse, skriver ett öppet brev, 21 nov 2020, där han – med hänvisning till CDC Pandemic Severity Index och Barringtondeklarationen – hävdar att nedanstående åtgärder inte fungerar:

• Självisolering av asymptomatiska människor
• social distansering
• ansiktsmasker
• godtycklig nedläggning av företag
• stängning av skolor, daghem, parkanläggningar och lekplatser
• avbrytande av tillgång till utbildning, medicinsk, tandvård, kiropraktik, naturläkemedel, hörsel, kost, terapeutisk och annat stöd för fysiskt och psykiskt funktionshindrade, särskilt barn med speciella behov med neurologiska störningar
• stängning av eller begränsningar av religiösa platser för gudstjänst.

Mediciner

Däremot fungerar de beprövade medicinerna Ivermektin och Hydroxiklorokin. Åtminstone enligt Robert Malone, som hävdar att det finns vetenskapliga bevis på att dessa två läkemedel är säkra och effektiva vid profylax och tidig behandling när de administreras under läkares övervakning.

EMA håller inte med, vilket man även kan läsa om i Läkemedelsvärlden. Inte heller Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet håller med. Han säger: ”I dag saknar vi också bra läkemedel mot covid-19. Om vi hade haft det skulle vi verkligen kunna ta hand om dem som kommer till intensivvården och rädda liv.”

I Dagens medicin håller däremot tre svenska läkare med Robert Malone, men Internmedicin.se har tagit bort denna kritiska artikel: https://www.internetmedicin.se/mednytt_post/vaccinutvecklaren-robert-malone-de-bioetiska-reglerna-har-inte-foljts-gallande-experimentvaccinerna-mot-covid-19/.

Vem är då denne Robert Malone, som enligt Wikipedia har fått kritik för att främja desinformation? Han är en av upphovsmännen till mRNA-tekniken, som forskades fram vid SALK-institutet, där andra forskare bevisat att spikproteinerna – som den nya typen av vacciner triggar cellerna att producera – är sjukdomsalstrande.

Så frågan är, vem skall man lyssna på? Vem är kunnigast? Vem tjänar/förlorar mest på att hävda det man hävdar?

PCR-tester

Vad det gäller PCR-testningen är Malthouse av helt annan uppfattning är Reuters och The Journals faktakollar (Läs mer här). Han skriver att: ”Biträdande Chief Medical Officer för hälsa i Ontario har offentligt sagt att PCR-testet ger över 50% falska positiva resultat. En undersökningsrapport från New York Times fann att PCR-testning ger upp till 90% falska positiva resultat på grund av överdriven förstärkning utöver tillverkarens rekommendationer. PCR-testet utformades aldrig, avsågs eller validerades för att användas som ett diagnostiskt verktyg.”

Malthouse menar att PCR-testningen inte är tillförlitlig och meningslös för diagnos av COVID-19. Men han ger Sverige beröm för sin hantering av epidemin! Vet Malthouse inte vad han pratar om, eller är han helt enkelt en modig person, som ser igenom fasaden och vågar säga som det är?

Malthouse får dock inte medhåll av Joe Bidens nya coronarådgivare – Andy Slavitt, en affärsman med en MBA från Harvard Business School – som riktar hård kritik mot Sveriges linje och statsepidemiolog Anders Tegnell: ”Har du en strategi som kan döda människor kommer du till slut antingen få sparken eller bli kallad för nazist. Eller både och”.

En rubrik i New York Times, 22 jan 2007, är ”Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t”. Men artikeln är några år gammal, så säkerheten är kanske bättre nu?

Med tanke på att redan befintliga testkit, inköpta 2017 och 2018, i efterhand godkänts – rent av bedömts som avgörande – för att hantera covid-19, är det motsägelsefullt att varken vitaminer eller redan befintliga läkemedel anses ha någon effekt på sjukdomen, enbart de nya vacciner som är på väg att distribueras världen över. Läs mer här.

En teknik som uppfanns 1983 anses alltså tillförlitlig för att upptäcka virus, medan vitaminer och mediciner som funnits betydligt längre, inte anses ha någon effekt på samma virus!

Men det råder delade meningar om testernas tillförlitlighet. Elon Musk gjorde fyra snabbtester under samma dygn och fick två positiva och två negativa reultat. I kommentarfältet skriver någon att det är PCR-testerna som gäller.

Vad det gäller PCR-testerna fastslog en portugisisk domstol, 11 nov, 2020, att ett positivt PCR-test inte utgör skäl för att tvinga någon att gå i karantän.I domen påstås att vid en cykeltröskel på 25 [upprepningar, min anm.] förblir cirka 70% av proverna positiva i cellkulturen (dvs de var infekterade). Vid 30 var 20% av proverna positiva. Vid 35 förblev 3% av proverna positiva och vid en cykeltröskel över 35 förblev inget prov positivt (infektiöst) i cellodling.
Detta innebär att om en person har ett positivt PCR-test vid en cykeltröskel på 35 eller högre (som i de flesta laboratorier i USA och Europa) är chansen att en person smittas mindre än 3%. Sannolikheten för att en person får falskt positivt svar är 97% eller högre.

FHM påstår att: ”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

I denna video hävdar Mullis att man med PCR-testerna kan hitta ”vad som helst i vem som helst”, eftersom testerna är en process som används för att skapa mycket från lite. Om man kan föröka en enstaka molekyl till en mängd som blir mätbar, vilket PCR-testerna gör, då är det väldigt få molekyler som vi inte har åtminstone en av i våra kroppar. Men det visar inte om man är sjuk eller om det verkligen kommer att skada en.

Om Mullis och FHM:s uttalanden stämmer så innebär det att PCR-testet varken visar om man är sjuk – enligt Mullis – eller om man är smittsam – enligt FHM. Hur går det ihop? Vad säger faktakollar? Läs mer här.

Mullis frispråkighet märks i denna video, under förutsättning att den är autentisk. En bit in videon blir det problem med synkningen av ljudet. Har man ersatt originalljudet? Är det hans röst man hör, trots brister i inspelningen? Eller har man lagt dessa extremt kontroversiella uttalanden i Mullis mun?

Om innehållet är äkta, så är frågan om Mullis vet vad han talar om? Man kan ju vara extremt kunnig på ett område, men brista i verklighetsförankring på andra områden. Å andra sidan kanske Mullis, tack vare sin bakgrund, mycket väl vet vad han talar om och dessutom har modet att framföra det.

Det som framförs i videon ligger i linje med Mullis svar på frågan: In your opinion what is the point where science meets with business. How can business affect the world of science?” (längst ner i den grå kolumnen på Mullis hemsida)