Hur är läget?


Vi är inne i en tid som världen aldrig varit med om. Ingenting fungerar som förr. Kommer det någonsin att återgå till det normala?

Det kommer det inte att göra enligt Klaus Schwab, som hävdar att:
”När de konfronteras med det kan vissa branschledare och ledande befattningshavare vara frestade att jämställa omställning med omstart, hoppas kunna gå tillbaka till det gamla normala och återställa det som fungerade tidigare: traditioner, utprovade förfaranden och välkända sätt att göra saker – kort sagt, en återgång till det gamla vanliga. Detta kommer inte att hända eftersom det inte kan hända. Merparten av det normala dog (eller åtminstone smittades av) COVID-19. ”

Enligt citatet – från en bok, utgiven 9 juli 2020 – kommer det inte att ske någon återställning till det gamla, däremot en omställning till något nytt!

Konspirationsteorier frodas och det kan vara svårt att orientera sig bland all information som översvämmar oss. Hur skall man ställa sig till allt detta? Svaret finns i 1 Tess 5:21! Pröva allt och behåll det goda. På köpet blir man varje demokratisk nations önskemedborgare! Man blir en självständig, fritt tänkande person med integritet. Man låter sig inte manipuleras och förledas av verklighetsfrämmande ideologier och problemlösningar.

Detta gör att politiker, och andra makthavare, kan lägga fram sina ståndpunkter öppet och ärligt, i trygg förvissning om att landets självständiga, reflekterande medborgare – som efter att noga ha vägt olika alternativ mot varandra – ser att problembeskrivning och föreslagna lösningar stämmer väl överens med medborgarens faktiska verklighet.

Hur skall man då veta vilket ben man skall stå på? Svaret är inte givet. Det måste var och en personligen ta ställning till! Läs mer här. Vad säger Bibeln?

Hur har vi hamnat i detta läge?

Det började för cirka 12 000 år sedan då man övergick från jakt till jordbruk och började bosätta sig i byar. Sedan dess har infektionssjukdomar hotat mänskligheten. Jordbrukens förbränning av skogar ledde till att fladdermöss tvingades flytta, och kom att sova i träd som skuggade grisar som trängdes på små ytor, vilket ledde till att grisarna infekterades av fladdermössens spillning. Detta ledde i sin tur till mänskliga utbrott hos grisuppfödare. COVID-19 är bara det senaste exempel på en oväntad, ny och förödande pandemisk sjukdom.

Under många århundraden har urbanisering och trängsel lett till sjukdomar. COVID-19 pandemin påminner oss om att överbefolkning, bostäder och offentliga platser som t.ex. idrottsplatser, barer, restauranger, stränder, flygplatser samt resor framkallar sjukdomsspridning. Det kan man läsa i CellPress, 3 sept, 2020. Skribenten är Anthony Fauci. Läs mer här.

Finns det någon lösning?

Det kommer att krävas förändringar i mänskligt beteende, såväl som andra radikala förändringar som kan ta decennier att genomföra om vi skall leva i större harmoni med naturen. Till exempel krävs ombyggnad av infrastrukturer för mänsklig existens, för städer, hem, arbetsplatser, vatten- och avloppssystem, fritidsanläggningar och andra samlingsplatser. Under en sådan omställning måste vi prioritera förändringar av de mänskliga beteenden som utgör risker för uppkomst av smittsamma sjukdomar.

Det viktigaste är att minska trängseln hemma, på jobbet och på offentliga platser samt minimera miljöförstöring som avskogning, intensiv urbanisering, och intensiv djuruppfödning. Viktigt är även att minska osäker exponering för djur och människor så att mänskliga patogener har begränsade möjligheter till kontakt. Allt detta enligt Anthony Fauci. Läs mer här. Vad säger Bibeln?

Tidigare framlagda framtidsscenarier

Det är en aning motsägelsefullt att samme man som 3 sept, 2020 kallar COVID-19 för ”en oväntad, ny och förödande pandemisk sjukdom”, redan 10 januari, 2017 förutsäger ett ”överraskande utbrott” (3:33) i denna video från seminariet Pandemic Preparedness in the Next Administration, vid Georgetown University.
Han säger också att: ”Det råder ingen tvekan om att den kommande administrationen kommer att få en utmaning inom området infektionssjukdomar” (3:15).

Klaus Schwabs World Economic Forum tycks ha varit beredda på utbrottet eftersom man 1 juni, 2020 konstaterar:
Men kanske den viktigaste lärdomen: COVID-19 var en känd och förväntad risk. Så är också den digitala motsvarigheten. Låt oss vara bättre förberedda för den”. Läs mer här.

Andra har betydligt tidigare skildrat tänkta framtidsscenarier, som med förvånansvärd precision beskriver dagens situation. Skildringarna tar också upp scenarier som ännu inte skett. Kommer även dessa framtidsscenarier visa sig stämma?

Några axplock från en bok, utgiven i maj 2010 av The Rockefeller Foundation och Global Business Network (GBN), som även har en webshop:

Från sid 18: ”LOCK STEP [att marschera i takt, att tanklöst följa, min anm.]
En värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgarmotstånd.”

”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomier: internationell rörlighet för både människor och varor stannade av, industrier som turism försvagades och globala försörjningskedjor bröts. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sattes tomma i månader, tömd på både anställda och kunder.” Läs mer här.

1 februari, 2018 offentliggjorde FOI rapporten ”Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik”. Där skildras ett framtidsscenario som till stor del stämmer med dagens läge. Läs mer här.

12 september, 2019 anordnade EU och WHO ett toppmöte om global vaccination. Här syns en del av färdplanen:

I planen ingår att regelbundet följa upp medborgarnas inställning till vaccination, och hjälpa medlemsstaterna att motverka vaccintveksamhet. År 2022 skall EU-kommisionen lägga fram ett förslag till gemensamt vaccinationskort/pass för EU-medborgare, men den praktiska tillämpningen har börjat redan sommaren 2021.

I september, 2018, gav World Economic Forum ut rapporten Identity in a Digital World. Citat, sid 5: ”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.

(Kommentar:
Kommer vaccinationspasset att sammanföras med ID2020-certifieringsmärket? Kommer den processen att vara klar år 2023? I så fall kommer certifieringsmärket – som har sin grund i Agenda 2030, delmål 16:9 – att finnas tillgängligt de sista 7 åren av Agenda 2030:s genomförande.

Man verkar ligga före tidsplanen. Förslaget på det gröna certifikatet, som kommissionen inte vill kalla vaccinpass har nu presenterats i Bryssel.

3 juni, 2021 lade EU-kommissionen fram ett förslag som skall förenkla våra liv. Förslaget handlar om om ett gemensamt BankID för hela EU. Användningsområden kan vara att lagra körkortsuppgifter, utbildningsbevis, läkemedelsrecept, bankkonton, utföra e-betalningar och logga in på olika tjänster. 

Kommissionen hoppas att medlemsländerna och EU-parlamentet ska enas om dess slutliga utformning senast i september 2022 för att därefter kunna börja testköra appen.)

18 oktober, 2019 genomfördes pandemiövningen Event 201. En kort videosammanfattning visar bland annat hur framtida nyhetssändningar kunde tänkas bli.

Även MSB visade prov på framsynthet i de filmer som började sändas i mellandagarna 2019:

Virus, minsta hostning kan orsaka oro, handspriten tar slut, sjukhus blir fulla
Problem med el, inställda tåg, flyg och bussar
Brutna försörjningskedjor, brist på mat och mediciner

En del av ovanstående scenarier har varit tema även i mindre förväntade sammanhang.

I Dr. Creeps, Pandemic från 2013 finns bland annat dessa textrader:
”När de försökte evakuera staden var det redan för sent. Infektionen finns överallt”
Influensa-propaganda för alla befolkningar och trupper”
”Undvik pesten, den kan ha sipprat in i rummet”
”Det är nu luftburet med eldstorm”
”2020 i kombination med CoronaVirus, kroppar staplade på hög”
”Världen är nu i början av influensapandemin”
”Staten gör upplopp och använder gatan utanför. Det kommer till dina fönster”

Upplägget av invigningsceremonin vid OS 2012 följer till stor del Anthony Faucis historiebeskrivning. En avdelning beskriver industrialiseringen och urbaniseringen. Avdelningen kallas Pandemonium, vilket är helvetets huvudstad i John Miltons epos ”Det förlorade paradiset”.
Senare följer en avdelning som beskriver ett stort sjukdomsutbrott.


En trailer, år 2013, för ett kommande online-spel som utgår från Dark Winter och Directive 51 handlar bland annat om ett framtida pandemiutbrott och brutna försörjningskedjor. Trailern avslutas med en total solförmörkelse, som ser ut som en svart sol omgärdad av en korona, samt texten ”Vad krävs för att rädda det som återstår”.

Kanhända att FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) tyckte att kopplingen till korona var fyndig, men inte tänkte på att man genom att använda samma typ av bild på rapporten, Perspektiv på pandemin, juni 2020, därmed riskerar att göda konspirationsteorier angående Dark Winter.

Hur blir framtiden?

Frågan kan förstås inte besvaras med säkerhet. Men för att få någon antydan borde det vara klokt att utgå från dem som haft rätt i så mycket i tidigare tänkta framtidsscenarier.

Enligt World Economic Forum kommer vi att drabbas av en digital cyberlockdown, alltså bli tvingade att koppla bort alla enheter från varandra och från internet, för att undvika infektion tills man utvecklat ett vaccin. Det innebär att all affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som kan kontaktas av personliga besök, fast telefonlinje, snigelpost eller kortvågsradio. Läs mer här

Med andra ord kommer internet att stängas ner och även våra digitala kommunikationsutrusningar att isoleras från varandra, en digital motsvarighet till den fysiska distansering vi redan tillämpar! Det innebär att vi, på obestämd tid, blir av med det andningshål som internet är för många.

Kommer vi att avkrävas inloggning med e-legitimation för att överhuvudtaget släppas ut på internet, när det ”byggts tillbaka bättre” efter kraschen? Tanken svindlar en aning, eftersom det gör det möjligt att helt stänga ute personer från internet.

Scenariot kan bli verklighet snarare än vi trott, eftersom det visat sig att hackerattacker var igång redan i mars 2020, samma månad som WHO proklamerade covid-19 som pandemi. Dessutom föreslår Huawei en fundamental förändring av internet – som man kallar ”New IP” – för att bygga ”grundläggande säkerhet” på nätet. ”Grundläggande säkerhet” innebär att individer måste registrera sig för att använda Internet, och att myndigheter kan stänga av en enskild användares internetåtkomst när som helst.

På sid 36 i boken utgiven av The Rockefeller Foundation och Global Business Network beskrivs en cyberattack: ”Hackare arbetade också hårt. Internetbedrägerier och pyramidspel fyllde inkorgar. Under tiden försökte mer sofistikerade hackare ta ner företag, statliga system och banker via nätfiske och databasinformation, och deras många framgångar genererade miljarder dollar i förluster.” Läs mer här.

Även FOI:s rapport, ”Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik”, beskriver brutna försörjningskedjor och en omfattande cyberattack som bland annat orsakar problem för elförsörjning, betalningssystem, ledningssystem för flyg- och tågtrafik samt mobiltelefoni. Där beskrivs också hur den upplevda otryggheten bland människor leder till indirekta effekter såsom exempelvis att det råder brist på vissa livsmedel pga. hamstring, och att räddningstjänsten belastas av en ökning av bränder pga. att människor använder uttjänta eldstäder samt lagar mat över öppen eld på exempelvis balkonger, när värme- och elsystem fallerar. Läs mer här.

%d bloggare gillar detta: