Faktakoll?

PCR-tester

Reuters faktakoll slår fast att Mullis aldrig sagt att PCR-testerna inte kan upptäcka smittsamt virus. Men intressant nog börjar faktakollen med denna rättelse:
Korrigering 13 november 2020: Bedömningen av denna faktakontroll har ändrats från falsk till vilseledande för att återspegla att det granskade citatet kan ha varit en rättvisande återspegling av Mullis åsikter, om än inte ett direkt citat. Brödtexten uppdateras för att ytterligare klargöra detta.
Den som enbart läst faktakollen innan korrigeringen har alltså fått felaktig information.

Utdrag från faktakollen:
”En talesman för Public Health England berättade för Reuters varför PCR-test används i stor utsträckning i England. ”Molekylära diagnostiska tester, såsom realtids-PCR, är en ”gold standard”-metod för att identifiera individer med en aktiv virusinfektion, såsom SARS-cov- 2 (19-COVID orsaken till sjukdomen), i deras luftvägar. Dessa tester är snabba och ger resultat i realtid.”

Reuters utlåtande blir:
”Vilseledande. Citatet angående begränsningarna av PCR-test verkar inte vara direkt från Muller, men i vilket fall som helst är det inte bevisat att testet inte fungerar. PCR-test används i stor utsträckning i England för att visa att SARS-CoV-2 viralt genetiskt material finns i patienten.”

Utdrag från The Journals faktakoll:
”Mullis sa faktiskt orden ‘vad som helst i vem som helst’ – men citatet har tagits ur sitt sammanhang och framförts på ett vilseledande sätt av påståenden på sociala medier.”

”Påståendena på sociala medier har utelämnat att Mullis specifikt diskuterade hiv och erfarenheten av personer med hiv som också drabbas av andra virus.”

”På TheJournal.ie:s ‘The Explainer podcast’, sa professor Philip Nolan att det inte finns några bevis för att testerna ger ett stort antal falska positiva resultat eller att förstärkningscyklerna ger felaktiga resultat.”

Utdrag från The Journals slutsats:
”PCR-testning är effektiv vid testning av Covid-19 och andra virus och anses allmänt vara ”gold standard” för virustestning. Metoden resulterar inte i ett överflöd av falska positiva resultat, och ett PCR-test för Covid-19 kommer inte bara att upptäcka ”någonting” hos en individ. …”

Stämmer faktakollarnas påståenden, eller behöver man pröva även dessa? En egenhet hos faktakollar är att de ibland fokuserar på en detalj i sammanhanget och därför kan slutsatsen ändå bli missvisande.
Om det – till exempel – påstås att Kary Mullis hävdat att PCR-test inte fungerar för covid-19, så kan en faktakoll med rätta fastslå att påståendet är falskt. Mullis dog nämligen 7 augusti 2019, i sviterna efter en lunginflammation.

Å andra sidan blir det, som i The Journals fall, märkligt när man konstaterar att citatet tagits ur sitt sammanhang, och i själva verket handlar om HIV. Skulle Mullis uttalande, att man kan hitta ”vad som helst i vem som helst”, enbart gälla redan kända virus, samtidigt som samma tester är tillförlitliga när det gäller ett ännu inte upptäckt virus? Är det möjligt att med säkerhet hävda att testerna inte ger falska positiva resultat? Eller kan det vara så, som Mullis säger, att testerna inte kan missbrukas, men att resultatet av dem kan missbrukas/feltolkas?

Hade nobelpristagare Mullis – om han fortfarande varit i livet – hållit med professor Nolan om att PCR-testerna inte ger falska positiva resultat?


Exempel på påhittad faktakoll

Påstående:
Antje Jackelen hävdar att Jesus inte är den enda vägen till Gud.

En sökning på frasen: ”Jag är den enda vägen och sanningen och livet”, ger inte någon träff , oavsett vilken bibelöversättning man använder.

Faktakoll-slutsats:
1. Jesus säger aldrig att han är enda vägen till Gud!
2. Jesus är därför inte den enda vägen. Antje Jackelen har rätt.

Denna fejkade ”faktakoll” innehåller ett dubbelfel, som är rätt vanligt i ”riktiga” faktakollar:
1. Den utelämnar helheten och snävar in på en liten detalj.
2. Den drar alltför långtgående slutsatser som detaljen inte ger täckning för.

Koll av faktakoll-slutsats:
1. Sökfrasen är inte ens hela Joh 14:6, utan utgår från första halvan som lyder: Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet.”

2. Även om man kan hävda att Jesus aldrig sagt: ”Jag är den enda vägen och sanningen och livet”, så är hans otvetydiga budskap i andra halvan av Joh 14:6: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, vilket inte lämnar utrymme för tolkningar.

Sann slutsats, sett till hela sammanhanget:
Jesus är enda vägen till Gud! Antje Jackelen har fel!

%d bloggare gillar detta: