Organisationer A-J

Ant Group

WEF-partner som har sina rötter i Alipay som grundades av WEF-medarbetaren Jack Ma, grundare av Alibaba Group. Genom teknisk innovation stöder Ant Group sina partners för att möjliggöra inkluderande, bekväma digitala liv och digitala finansiella tjänster för konsumenter och små och medelstora företag. Man har också kontinuerligt öppnat upp sina tekniska produkter och tjänster för att stödja den digitala transformationen av företag och underlätta digitalt samarbete över branscher och geografiska områden.

Alibabas/Ant Groups eventuella kopplingar Kinas sociala kreditsystem diskuteras. Ant Group är en av de tidigare investerarna hos Megvii som är ett Peking-baserat företag, känt för att tillhandahålla AI-produkter till olika företag inklusive Ant själv.

Aspen Institute

Har ett nära samarbete med WEF. Aspen Institute är en global ideell organisation som arbetar för att förverkliga ett fritt och rättvist samhälle. Institutet driver på för förändring genom dialog, ledarskap och handling för att hjälpa till att lösa de viktigaste utmaningarna som USA och världen står inför.

Man samlar olika, partipolitiskt obundna ”thought leaders”, kreativa, forskare och medlemmar av allmänheten för att ta itu med några av världens mest komplexa problem.

Atlantic Council

Har ett nära samarbete med WEF. Drivna av sitt uppdrag att ”forma den globala framtiden tillsammans”, är Atlantic Council en opartisk organisation som stimulerar USA:s ledarskap och engagemang i världen, i partnerskap med allierade och partners, för att forma lösningar på globala utmaningar.

Rådet utgör ett viktigt forum för att navigera de dramatiska ekonomiska och politiska förändringarna som definierar det tjugoförsta århundradet genom att informera och stimulera dess unikt inflytelserika nätverk av globala ledare.

Donatorer som gav mer än 10 miljoner kronor, år 2021, var bland andra WEF-medarbetaren Bahaa Hariri, Förenade Arabemiratens ambassad, Facebook, Goldman Sachs samt Rockefeller Foundation, som tillsammans med Atlantic Council bildat Adrienne Arsht – Rockefeller Foundation Resilience Center (Arsht-Rock).

Tidigare styrelsemedlemmar är bland andra Henry Kissinger och Condoleezza Rice.

Berggruen Institute

Har ett nära samarbete med WEF. Bildades 2010, av WEF-medarbetaren Nicolas Berggruen, för att utveckla grundläggande idéer om hur man kan omforma politiska och sociala institutioner inför vår tids stora omvandlingar, som handlar om att institutionerna vacklar vad det gäller kapitalism, demokrati och den globala ordningen. Själva meningen med människan splittras.

Organisationen arbetar över kulturer, discipliner och politiska gränser och engagerar stora tänkare för att utveckla och främja långsiktiga svar på 2000-talets största utmaningar.

Blackstone Group

WEF-partner som investerar på lång sikt eftersom byggande av framgångsrika, motståndskraftiga företag kan leda till bättre avkastning, starkare samhällen och ekonomisk tillväxt som fungerar för alla.

Bland annat köper man upp fastigheter i stor skala till priser över marknadsvärdet.

Vad gäller mångfald, jämställdhet och inkludering jobbar man på att attrahera, behålla och främja talanger från så brett spektrum som möjligt. Man menar att en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka gör Blackstone Group till bättre investerare och ett bättre företag.

BlackRock

WEF-partner som är en av världens ledande leverantörer av investerings-, rådgivnings- och riskhanteringslösningar.

Syftet är att hjälpa fler och fler att uppleva ekonomiskt välmående. I strävan efter detta är ett fokus på långsiktig hållbarhet inbäddat i verksamheten, från att integrera miljö-, social- och styrningsmetoder (ESG) i investeringsprocesserna till att skapa positiva sociala effekter.

Brooking Institution

Är en amerikansk tankesmedja som stödjer forskning och utbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi, utrikespolitik, global utveckling mm. Enligt University of Pennsylvanias 2013 Global Go To Think Tanks Report är Brookings världens mest inflytelserika tankesmedja. Jim Smith sitter i styrelsen.

Bland de största bidragsgivarna finns Bill & Melinda Gates Foundation och JPMorgan Chase. Enligt New York Times är staten Qatar den enskilt största utländska bidragsgivaren. En annan viktig bidragsgivare är oljelandet Norge.

Enligt en kritisk artikel i New York Times har Brookings i anställningsintervjuer uppmanat blivande medarbetare att ”inte inta positioner som är kritiska mot Qatar”. Brookings medger att man har nära kontakter med Qatars regering, men förnekar att det finns något samband mellan finansiärernas åsikter och slutsatserna i Brookings rapporter.

New York Times har även kontaktat jurister som fått granska dokument som beskriver förbindelserna mellan Brookings och den norska regeringen, och som hävdar att Brookings agerat som en ”utländsk agent”. Norges intresse för Brookings och andra amerikanska tankesmedjor ska enligt New York Times handla om att skapa kontakter med amerikanska regeringstjänstemän för att bana väg för norsk oljeutvinning i arktiska regioner.

https://www.brookings.edu/about-us/board-of-trustees/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brookings_Institution

https://www.brookings.edu/

Business Roundtable

Business Roundtable är en sammanslutning av verkställande direktörer för USA:s ledande företag som arbetar för att främja en blomstrande amerikansk ekonomi och utökade möjligheter för alla amerikaner genom sund offentlig politik.

Business Roundtable representerar uteslutande verkställande direktörer för USA:s ledande företag. Dessa VD:ar leder företag med 20 miljoner anställda och mer än 84,6 biljoner kronor i årliga intäkter (en 1 015 mil hög bunt med tusenlappar). Dessa ledare går samman med samhällen, arbetare och beslutsfattare för att bygga en bättre framtid för nationen och dess folk. Genom forskning och opinionsbildning förespråkar Business Roundtable politik för att stimulera skapande av jobb, förbättra USA:s konkurrenskraft och stärka ekonomin.

Citigroup

WEF-partner som är en global bank som tillhandahåller ansvarsfullt finansiella tjänster som möjliggör tillväxt och ekonomisk utveckling. Bankens utpräglade globala nätverk av människor, data och relationer skapar ett tankesätt som gör att Citi kan upptäcka möjligheter, hantera risker och koppla ihop punkter för sina kunder på ett sätt som andra helt enkelt inte kan.

Development Assistance Committee (DAC)

Det övergripande målet för DAC (OECD:s biståndskommitté) för perioden 2018-2022 är att främja utvecklingssamarbete och annan relevant politik för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling, inklusive hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning, förbättring av levnadsstandarden i utvecklingsländerna, och till en framtid där inget land kommer att vara beroende av bistånd.

General Electric

Har ett nära samarbete med WEF. Har som syfte att ta sig an utmaningen att bygga en värld som fungerar.

General Motors

WEF-partner som är en av världens största biltillverkare som bygger idag för en säker, mer hållbar morgondag. Vi står tillsammans för att driva världen framåt. Alla skall med.”.

Goldman Sach

WEF-partner vars uppdrag är att främja hållbar ekonomisk tillväxt och finansiella möjligheter över hela världen. Man vill främja framgången för sina kunder, bredda individuellt välstånd och påskynda ekonomiska framsteg för alla.

Goldman Sachs Group, Inc. är en ledande global finansiell institution som levererar ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsbanker, värdepapper, investeringsförvaltning och konsumentbanker till en stor och diversifierad kundbas som inkluderar företag, finansiella institutioner, regeringar och privatpersoner.

Internationella Rädda Barnen

Kämpar för barns rättigheter och intressen över hela världen och sätter de mest utsatta barnen först. Bistår vid stora nödsituationer, levererar innovativa utvecklingsprogram och säkerställer att barns röster hörs genom Internationella Rädda Barnens kampanj för att bygga en bättre framtid för och med barn.

%d bloggare gillar detta: