Organisationer U-Ö

UNICEF

WEF-partner. Arbetar i över 190 länder och territorier för att rädda barns liv, försvara deras rättigheter och hjälpa dem att uppfylla sin potential, från tidig barndom till tonåren.

Unilever

WEF-partner som är en av världens största tillverkare av dagligvaror med cirka 400 varumärken. Unilevers syfte är: att göra hållbart liv till vardagsmat”. Företaget ingår i Vanguards och Blackrocks aktieportfölj.

Vanguard

Har ett nära samarbete med WEF. Är ett amerikanskt multinationellt investmentbolag som har verksamheter på fyra kontinenter. De har fler än 30 miljoner investerare fördelat i 170 länder världen över, 31 januari 2020. De förvaltar ett kapital på 53,6 biljoner kronor (643 mil), 30 april 2020.

I en lista över Vanguards aktieinnehav i 7 489 företag återfinns dessa företag i toppen:

Ett litet urval visar Vanguards intressen i oljeindustri, läkemedelsindustri, nyhetsbyråer, banker, bilindustri, livsmedelsindustri, m.m.:

Vanguard ägs inte av aktieägare. Det ägs av dem som investerar i bolagets fonder.

Världshälsoorganistionen

WEF-partner som är ett FN-organ som kopplar samman nationer, partners och människor för att främja hälsa, hålla världen säker och tjäna de utsatta. Man leder de globala insatserna för att utöka den allmänna hälso- och sjukvården, leder och samordnar världens insatser vid hälsokriser, främjar hälsosammare liv – från graviditetsvård till hög ålder.

WHO:s Triple Billion-mål beskriver en ambitiös plan för världen för att uppnå god hälsa för alla, med hjälp av vetenskapsbaserade riktlinjer och program.

%d bloggare gillar detta: