Organisationer U-Ö

UNICEF

UNICEF arbetar i över 190 länder och territorier för att rädda barns liv, försvara deras rättigheter och hjälpa dem att uppfylla sin potential, från tidig barndom till tonåren.

Vanguard

The Vanguard Group, Inc. är ett amerikanskt multinationellt investmentbolag som har verksamheter på fyra kontinenter. De har fler än 30 miljoner investerare fördelat i 170 länder världen över den 31 januari 2020. De förvaltar ett kapital på 53,6 biljoner kronor (643 mil), 30 april 2020.

Vanguard ägs inte av aktieägare. Det ägs av dem som investerar i bolagets fonder.

Världshälsoorganistionen

WHO är ett FN-organ som kopplar samman nationer, partners och människor för att främja hälsa, hålla världen säker och tjäna de utsatta. Man leder de globala insatserna för att utöka den allmänna hälso- och sjukvården, leder och samordnar världens insatser vid hälsokriser, främjar hälsosammare liv – från graviditetsvård till hög ålder.

WHO:s Triple Billion-mål beskriver en ambitiös plan för världen för att uppnå god hälsa för alla, med hjälp av vetenskapsbaserade policyer och program.

%d bloggare gillar detta: