Om Bill Gates


Här följer en liten översikt av Bill Gates och hans och Melinda Gates stiftelse.

Urval av information från CNN

Bill Gates:
• hoppade av studierna på Harvard University

• är en av Microsofts grundare

• startar 2000, Bill & Melinda Gates Foundation som är en ideell stiftelse med syfte att bekämpa fattigdom, sjukdomar och orättvisor.

• adlas 2005, av Drottning Elizabeth II

• utses 2005, av Time Magazine till ”Årets person” tillsammans med sin fru Melinda och musikern Bono

• tilldelas tillsammans med Meilnda, 2016, Presidential Medal of Freedom av Barack Obama, som även tilldelat Joe Biden utmärkelsen

• har av USA:s justitiedepartement, 20 stater samt District of Columbia anklagats för att använda olagliga, konkurrensbegränsande och exkluderande metoder när de väckte talan mot Microsoft

• tillkännager, 2009, ett partnerskap med det kinesiska hälsoministeriet och bidrar med 33 miljoner dollar från Bill & Melinda Gates Foundation för att hjälpa till att bekämpa en epidemi av tuberkulos i Kina

• tillkännager ”vaccinernas decennium” , 2010, att Bill & Melinda Gates Foundation kommer att donera 10 miljarder dollar för vaccinforskning åren 2010 – 2020

• medverkar till lanseringen av Breakthrough Energy Coalition-fonden under FN:s klimatkonferens 2015. Den privata fonden har mer än 28 investerare, inklusive, Facebooks VD Mark Zuckerberg och Amazons VD Jeff Bezos.  Fonden är skapad för att samla och öka investeringarna i koldioxidfria och alternativa energilösningar

• finansierar forskning om geoengineering, vilket bland annat skulle ha inneburit ett experiment i Kiruna, sommaren 2021. Men det ställdes in på grund av alltför kraftig kritik. Läs mer här.

är en av världens rikaste personer, med en nettoförmögenhet på 1 biljon 77 miljarder 773 miljoner 600 tusen kronor.

Ett sätt att försöka få summan greppbar är att räkna om den till en sedelbunt bestående av 0,12 mm tjocka tusenlappar. Hans nettoförmögenhet motsvarar då en sedelbunt på 13 mil.

Ett annat sätt att försöka få summan greppbar är att räkna ut hur många år Bill Gates behöver för att göra slut på sin förmögenhet, om han shoppar upp en svensk medelårslön (423 600 kr) varje dag, året om. Han behöver hålla på 6 971 år.

18 mars 2020, hade han en nettoförmögenhet på 835 789 400 000 kr, motsvarande en 10 mil hög bunt av tusenlappar. I kronor räknat har hans förmögenhet, under pandemiåret, ökat med 241 miljarder 984 miljoner 200 tusen kr.

Den förmögenhetsökningen motsvarar en månadslön på 26 miljarder 618 miljoner 262 tusen kr före skatt.

Impact investment

Detta kan verka märkligt med tanke på att han numera enbart ägnar sig åt filantropi. Men enligt Forbes är han en “Impact investor”.

Målet med Impact Investing är att skapa social- eller miljöpåverkan plus ekonomisk avkastning”.

Kanhända att en del av Gates enorma förmögenhetsökning kan förklaras av hans uttalanden i CNBC:s artikel från World Economic Forums möte i Davos, januari 2019:

”Att investera i globala hälsoorganisationer som syftar till att öka tillgången till vacciner skapade en 20-till-1 avkastning i ekonomisk fördel”.

”Den bästa investeringen jag någonsin gjort”.

Till de föräldrar som fruktar biverkningar av sina barns vaccin har Bill Gates ett budskap: ”Det är galet, att bara för att du får desinformation och tror att du skyddar ditt barn, så utsätter du faktiskt ditt barn för risker, liksom alla andra barn runt dem”.

Impact investing karaktäriseras av:
Intention: Investerarens avsikt att skapa positiv social och miljömässig nytta med sin investering.

Förväntad avkastning: Impact Investing förväntas skapa finansiell avkastning på investerat kapital.

Mätbar nytta: Det viktigaste kännetecknet för Impact Investing är åtagandet att mäta och rapportera den sociala och miljömässig nytta investeringen lett till. Men hur investeraren ser på ”mätbar nytta” beror till stor del på investerarens egna mål och strategier. Det finns nämligen ingen global standard för mätning av nytta!

Den sista meningen bekräftar att det inte finns någon objektiv definition av ”det allmänna bästa” (”The common good”).

Neutral gåvogivare?

Risken är alltså stor att investerares preferenser styr donationerna i en – för mottagarna – icke önskvärd riktning! För att uttrycka sig tydligare, risken är stor att västvärlden utgår från sina kulturella preferenser och villkorar sina ”goda gåvor” för att tvinga fram förändrat beteende hos mottagare med helt andra kulturella preferenser.

Finns det exempel på kritik från mottagare av dessa gåvor? Ja!

Frågan är då om mottagarna är otacksamma, mindre insiktsfulla personer, som ännu inte förstått att västvärlden enbart vill dem gott?

Eller har kanske dessa två – och många andra – i själva verket sett igenom fasaden av ”godhet” och konstaterat att allt inte är som det påstås vara?

Joy Mdivo, har arbetat inom det kenyanska rättsväsendet i sex år, med början som distriktsdomare och senare som Senior-domare innan hon övergick till civilsamhället och verkar nu för ”Livets kultur”.

Obianuju Ekeocha, grundare av Culture of Life Africa, gick gymnasiet vid Federal Government Girls College i Owerri innan hon fortsatte till University of Nigeria, där hon tog en kandidatexamen i mikrobiologi. Hon flyttade sedan till Storbritannien där hon tog en magisterexamen i biomedicinsk vetenskap från University of East London.

De verkar för ”Livets kultur” i Afrika. Den bistra frågan blir: Vad är motsatsen till ”Livets kultur? Culture of Life Africa, hymlar inte med svaret.

Culture of Life Africa, ”är ett svar på en oroväckande invasion av påstridiga och rika förespråkare för dödens kultur, såväl som det otroliga kulturella tryck som börjar underminera och förändra de afrikanska kulturella värdena för liv, äktenskap, moderskap, familj och tro.

För Afrika är hotet om dödens kultur nu verkligt och överhängande när vi börjar se de obestridliga försöken att begränsa, undertrycka och till och med förstöra källan till mänskligt liv. Detta kommer till Afrika i form av åtgärder för befolkningskontroll som eftertryckligen erbjuds, främjas och sprids från nation till nation. ”

I ett öppet brev skriver Obianuju Ekeocha bland annat:
Med alla Afrikas utmaningar och svårigheter klagar människor och beklagar sina problem öppet. Jag har växt upp i den här miljön och jag har hört kvinnor (lika mycket som män) klaga på alla möjliga saker. Men jag har ALDRIG hört en kvinna klaga på sin bebis (född eller ofödd).

Har dessa två – trots sin utbildning – ändå inte förstått nödvändigheten av den förändring av attityder och beteenden som västvärlden arbetar på att åstadkomma i Afrika? Eller är de helt enkelt modigare än många i väst, eftersom priset blir högt för den västerlänning som framför samma åsikter som Culture of Life Africa?

Är dessa två kvinnor rent av högerpopulistiska rasister? Eller älskar de livet och respekterar människan som Guds avbild, till skillnad från den maskinella nyttosyn som börjat göra sig gällande i vår kultursfär, där man ser mänskligheten som version 1.0, som skall uppgraderas till version 2.0 med hjälp av genteknik, informationsteknik, bioteknik, artificiell intelligens och nanoteknik?

Man ser till och med humanismen som en social konstruktion, ifrågasätter föreställningen om människan och förkastar uppdelningen mellan kropp och själ, kultur och natur, människa och djur. I stället för en enskild individ med integritet, i egenskap av Guds avbild, blir varje människa ett opersonligt användbart redskap för den som vill stöpa om mänskligheten!

Överdrivet? Man finner grunden för påståendena på World Economic Forums hemsida. Bedöm själv!

Auktoritet på fattigdomsbekämpning?

Det finns även kritiska synpunkter på att en av världens rikaste personer ses som en auktoritet när det gäller fattigdomsbekämpning. Bill Gates har bland annat en favoritgraf som han menar visar hur fattigdomen minskat i världen. The Guardian håller inte med!

I en två år gammal artikel hävdar man att grafen i själva verket visar hur världen gick från en situation där det mesta av mänskligheten inte alls behövde pengar, till en situation de flesta kämpar för att överleva på extremt små summor.

I grafen ser det ut som en nedgång i fattigdom, men visar i själva verket en process med fördrivning av människor som tvingades in i det kapitalistiska systemet under ”Enclosure-rörelsen” i Europa – som fördrev människor från sina egendomar, för att i stället flytta till städer och söka arbete i fabriker och gruvor – och koloniseringen av den globala södern.

Före koloniseringen bodde de flesta i försörjningsekonomier där de hade rik tillgång till mark, vatten, skogar, boskap och fungerande system för byteshandel. De hade lite om ens några pengar, men då de inte behövde det för att leva bra, så är det inte meningsfullt att hävda att de var fattiga.

Detta sätt att leva förstördes våldsamt av kolonisatörer som tvingade bort människor från sina egendomar och in i europeiskägda gruvor, fabriker och plantager, där de fick usla löner för att utföra arbeten som de egentligen inte ville ha. Med andra ord skildrar grafen en påtvingad proletarisering. Det är inte alls självklart att detta innebär en förbättring av människors liv eftersom lönerna, i de flesta fall, inte kom i närheten av att kompensera för förlusten av mark och andra tillgångar, som naturligtvis uppslukades av kolonisatörerna.

Gates favoritgraf tar alltså kolonisationens våld och paketerar om den till en lycklig framgångshistoria, menar man.

The Guardian konstaterar att endast 5 % av alla nya inkomster från global tillväxt kommer de fattigaste 60 % till del. Ändå är det de människorna som producerar det mesta av maten och varorna, och de sliter i de fabriker, plantager och gruvor som de blev förvisade till för 200 år sedan.

Detta är galenskap – och ingen mansplaining i världen från miljardärer kommer att vara tillräcklig för att rättfärdiga det, avslutar The Guardian.

Återigen, ord och inga visor! Skönmålar The Guardian tillvaron innan koloniseringen, eller beskriver man verkligheten sådan den är?

Auktoritet på jordbruksutveckling?

Ytterligare en som har kritiska synpunkter är juristen Robert F. Kennedy, Jr, son till Robert Kennedy och brorson till John F. Kennedy. Han tog examen vid Harvard University, studerade vid London School of Economics och fick sin juridikexamen från University of Virginia Law School. Efter examen gick han på Pace University School of Law, där han tilldelades en magisterexamen i miljörätt.

Kennedys inlägg börjar med:
”Bill Gates och
Neo-Feudalism: En närmare titt på lantbrukare Bill.

Bill Gates har i tysthet gjort sig till den största ägaren av jordbruksmark i USA.För en man besatt av monopolkontroll måste möjligheten att också dominera livsmedelsproduktionen verka oemotståndlig.”

Här följer ytterligare några sammanfattande utdrag.

Bill Gates imperium omfattar nu stora jordbruksmarker och rejäla investeringar i GMO-grödor, utsädespatent, syntetiska livsmedel, artificiell intelligens inklusive jordbruksrobotar och dominerande positioner i livsmedelsjättar, inklusive Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (Kraft, General Foods), Kellogg’s, Procter & Gamble och Amazon (Whole Foods) samt i multinationella företag som Monsanto och Bayer som marknadsför kemiska bekämpningsmedel och petrokemiska gödselmedel.

År 2006 lanserade Bill & Melinda Gates och Rockefeller Foundations Alliance en grön revolution i Afrika (AGRA) som utlovade att fördubbla grödans produktivitet och öka inkomsterna för 30 miljoner små jordbrukare fram till 2020.

Som vanligt sätter Gates inställning till globala problem teknik och hans kemiska, läkemedels- och oljepartners i centrum för varje lösning. Som det visade sig var Gates ”innovativa strategi” för livsmedelsproduktion, att tvinga på fattiga afrikanska jordbrukare USA:s misslyckade försök med GMO och kemiskt- och fossilbränslebaserat jordbruk.

Gates byggde infrastruktur för försörjningskedjan av kemikalier och utsäde och pressade afrikanska regeringar att spendera enorma summor på subventioner. Gates fick bönder att ersätta traditionella näringsrika livsmedelsgrödor såsom hirs, sötpotatis och kassava med högavkastande industriella avsalugrödor, som soja och majs, vilket gynnar varuhandlarna men ger fattiga afrikaner lite att äta.

Studien 2020 ”False Promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)” är rapporten om Gates kartell under 14 år. Undersökningen drar slutsatsen att antalet afrikaner som lider av extrem hunger har ökat med 30 procent i de 18 länder som Gates riktade sig mot. Landsbygdens fattigdom har spridits dramatiskt, och antalet hungriga människor i dessa nationer har ökat till 131 miljoner. Under Gates organisation har Afrikas landsbygdspopulationer blivit slavar på egen mark under en förtryckande träldom av högteknologiska insatser, mekanisering, rigida planeringar, betungande villkor, krediter och subventioner som är de styrande verktygen i Bill Gates ”Green Revolution”.

De enda som gynnades av Gates program är hans internationella företagspartners, särskilt Monsanto, där Gates Foundation Trust köpte 500 000 aktier till ett värde av 23 miljoner dollar 2010 (men senare avyttrade efter tryck från civilsamhällets grupper). Gates själv filmade till och med reklam för Monsantos genetiskt modifierade organismer och ansåg dem som ”lösningen” på världshungern.

Afrikanerna kallar Gates program ”Neocolonialism” eller ”Corporate Colonialism”.


Kennedys slutsats:

Gates Foundation är inte konventionell filantropi. Den ger minimalt, om ens något, stöd till populära företeelser som Wounded Warrior Foundation, ASPCA, miljö- eller rösträtts- eller medborgerliga grupper. Det är en filantropi, som Gates lanserade 1994, för att återuppliva sitt rykte efter att Microsofts antitrustärende avslöjade honom som en lögnaktig, fuskande, stjälande, manipulatör med intention att uppnå monopolkontroll av globala informationskanaler.

Gates har sedan dess investerat 36 miljarder dollar i Gates Foundation, värderad till 46,9 miljarder dollar, som han och hans fru utövar total kontroll över. Stiftelsen har bara gett bort 23,6 miljarder dollar i välgörenhetsbidrag, och dessa ”gåvor” inkluderar miljarder i avdragsgilla donationer till företag där Gates investerat, såsom Merck, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi.

Gates utformade denna struktur för att bilda en stiftelse som skyddar hans inkomster och låter honom utnyttja skattebetalarnas dollar genom att investera stiftelsens inkomster i projekt som förökar hans förmögenhet och utvidgar hans makt och offentliga prestige, samtidigt som han undviker skatter. Med hjälp av denna struktur kan han ge skatteavdragsgilla donationer till företag som han delvis äger och skörda vinster, både personligen och för stiftelsen, samtidigt som han undviker skatter. Det är vinn-vinn!

Gates har utnyttjat sin stiftelse som förkroppsligandet av hans grundinstinkter för monopol och kontroll, ett medel för hänsynslös filantropkapitalism som suddar ut gränserna mellan företags- och offentliga intressen, döljer privata vinstagendor med en ädel samhällstillvänd retorik, och ger sig själv monopolkontroll över folkhälsan, vår planets livsuppehållande system, vår ekonomi och människor.

Gates har gjort sin stiftelse till ett verktyg för att befästa sina miljardärsvänners insatser och hans affärspartners från Big Pharma, Dirty Energy, GMO-mat, Telecom och Big Data.

Gates och hans kamrater underblåser rädslan för pandemier, klimatförändringar, massutrotning – och utlovar ny teknik som frälsning.

Gates planerar en satellitflotta som kommer att kunna undersöka varje kvadratcentimeter på planeten 24 timmar om dygnet.

Advokat Dr Vandana Shiva anklagar Gates för att ha använt filantropisk kapitalism för att påskynda företagens övertagande av utsäde, jordbruk, mat, kunskap och globala hälsosystem.

Han finansierar manipulation av information och främjar underminerande av demokrati – allt i strävan efter personlig makt och vinst. Shiva säger att Gates Foundation har bildat en ”ohelig allians” mellan storkapitalet, vetenskaps- och teknikinstitutioner samt regeringar för att skapa ett globalt imperium över livet genom monokulturer, patent och monopol utformade för att förstöra den naturliga världen av mångfald, självorganisation och frihet.

Inlägget avslutas med, ”Nu kontrollerar han marken. Han kontrollerar utsädet. Han kontrollerar maten. Han har den fullkomliga makten att svälta ihjäl oss alla”.

Robert F Kennedy Jr. räknas som en konspirationsteoretiker. Ingen är ju mer än människa. Kan det vara så att han – trots sitt påbrå – har ett horn i sidan till Bill Gates som hoppade av Harvard och blev en av världens rikaste personer, medan Kennedy själv fullföljde sina studier, men ändå inte är i närheten av listan över världens rikaste personer? Eller har Kennedy – tack vare sitt påbrå – större insikter om vad som pågår bakom kulisserna än gemene man?


Huffington Post har en annan syn på Bill Gates än vad Robert F Kennedy Jr. har:
Bill Gates väljer att bekämpa fattigdom i stället för att vara den rikaste mannen i världen. Gates har gett bort så mycket av sin förmögenhet att Amazons Jeff Bezos gått om honom som den rikaste.

Auktoritet inom journalistiken?

Columbia Journalism Review har en artikel med rubriken: ”Journalistisken är Gates väktare”.

Man har undersökt nästan tjugo tusen välgörenhetsbidrag som Gates Foundation hade gjort och fann att mer än 250 miljoner dollar gick till journalistik.

Mottagarna inkluderade:

BBCNBCAl Jazeera
ProPublicaNational JournalThe Guardian
UnivisionMediumFinancial Times
AtlanticTexas TribuneGannett
Washington MonthlyLe Monde och Center for Investigative Reporting 

•Välgörenhetsorganisationer anknutna till nyheter:
BBC Media Action och New York Times ‘Neediest Cases Fund

• Medieföretag som:
Participant, vars dokumentär Waiting for “Superman” stöder Gates agenda för charterskolor

• Journalistiska organisationer som:
Pulitzer Center on Crisis Reporting, National Press Foundation och International Center for Journalists

• Samt en mängd andra grupper som skapar nyhetsinnehåll eller arbetar med journalistik, till exempel Leo Burnett Company, en reklambyrå som Gates beställde att skapa en ”nyhetswebbplats” för att främja biståndsgruppernas framgång. I vissa fall säger mottagarna att de distribuerat en del av finansieringen vidare till andra journalistorganisationer – vilket gör det svårt att se hela bilden av Gates finansiering i fjärde led.

Gates generositet verkar ha hjälpt till att främja en alltmer vänlig mediamiljö för världens mest synliga välgörenhet. För tjugo år sedan nagelfor journalister Bill Gates första plundringståg i filantropin som ett medel för att berika sitt mjukvaruföretag eller en PR-övning för att rädda hans misshandlade rykte efter Microsofts antitruststrid med Justitieministeriet.

Idag är stiftelsen oftast föremål för entusiastiska ledartexter som beskriver dess goda verk. Under pandemin har nyhetsmedia allmänt sett Bill Gates som en folkhälsoexpert på covid – trots att Gates varken har medicinsk utbildning eller är en offentlig tjänsteman.

PolitiFact och USA Today (som drivs av Poynter Institute respektive Gannett – som båda har fått medel från Gates Foundation) har till och med använt sina faktakontrollplattformar för att försvara Gates från ”falska konspirationsteorier” och ”felinformation”, som idén att stiftelsen har finansiella investeringar i företag som utvecklar covidvacciner och terapier.

Faktum är att stiftelsens webbplats och de senaste skattedeklarationerna tydligt visar investeringar i sådana företag, inklusive Gilead och CureVac, hävdar Columbia Journalism Review.

På samma sätt som nyhetsmedierna har gett Gates en röst i pandemin, har stiftelsen länge använt sin välgörenhet för att styra den allmänna diskussionen om allt från global hälsa till utbildning till jordbruk – ett inflytande som har placerat Bill Gates på Forbes lista över de mäktigaste människorna i världen.

Men i svensk media hörs ingenting! Vad beror det på?

Liten översikt av stiftelsen

Den som tagit sig tid att granska sidan med översikt över några av företag och organisationer som ingår i nätverk av olika slag, kanske redan uppmärksammat att Bill & Melinda Gates Foundation förekommer oftare än andra.

Om man utgår från organisationen ser det ut så här när man listar några av de organisationer och verksamheter som Bill Gates, hans tidigare företag Microsoft och/eller Bill & Melinda Gates Foundation grundat och/eller finansierar:

Bill & Melinda Gates Foundation
World Economic Forum (WEF)
WHO
GAVI Alliance
CEPI
Foundation for Innovative New Diagnostics
ID2020 Alliance
Ideo.org
Event 201
EarthNow
Moderna

Bill Gates har alltså många järn i elden. 2019 berättade han att investeringar i globala hälsoorganisationer, som syftar till att öka tillgången till vacciner, var hans ”bästa investering”. Den gav 20 gånger tillbaka på investerat kapital. Om samma summa investerats i S&P 500 skulle avkastningen endast varit 17 till 1.


Denne man har alltså ett enormt stort inflytande. Ändå hörs ingenting om honom i svensk media, förutom när det kommer till att varna för konspirationsteorier.

Det märkliga är att även kristna ledare och opinionsbildare brukar avfärda kritiska tankar om Bill Gates som konspirationsteorier! Men förnekandet av Jesu gudomlighet inom de högsta sfärerna i landets kyrkor och samfund leder inte till några reaktioner alls!

Är det verkligen så illa att Jesus Kristus får ifrågasättas, men inte Bill Gates? Har vi nya gudomliga auktoriteter som vi måste underkasta oss, och tala väl om, för att inte ses som ”konspirationsteoretiker”? Vilka ytterligare stormän är det i så fall som inte får ifrågasättas?

Uppenbarligen har Sveriges utrikesminister den största respekt för Bill Gates. När hon intervjuades i Studio 1, fredag 18 februari 2022, inför säkerhetskonferensen i München fick hon frågan: Vem hoppas du mest få träffa och prata med?. Svaret blev Bill Gates – som hon skulle dela stora scenen med – och Jonas Gahr Støre.

Om en av Sveriges högsta politiker håller Bill Gates så högt, varför ignorerar då massmedia honom?

%d bloggare gillar detta: