Organisationer som vill förbättra världen och människan

Här följer några exempel på organisationers kopplingar till varandra, inklusive den nyligen avslutade säkerhetskonferensen i München!

World Economic Forum (WEF)

WEF är en internationell organisationen för offentlig-privat samarbete. Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella, religiösa och andra samhällsledarna. Organisationen grundades av Klaus Schwab, och har sitt ursprung i European Management Symposium som hölls i Davos 1971 under beskydd av Europeiska kommissionen (nuvarande EU-kommissionen).

Klaus Schwab berättar gärna hur hans folk ”penetrerar” världens regeringar, företag, organisationer, fackföreningar, forskare och vetenskapsmän m.m.!

Vad händer då om en politiker inte underordnar sig Klaus Schwab och hans organisation? Det vet premiärministern i den kanadensiska provinsen Alberta, Danielle Smith, som tycker att det är osmakligt när miljardärer skryter om hur mycket kontroll de har över politiska ledare”!

Danielle Smith avbryter ett hälsokonsultavtal som involverar World Economic Forum eftersom hon inte vill arbeta med en grupp som talar om att kontrollera regeringar, och ”tycker att det är vettigt att fatta hälsobeslut baserat på hälsoexperter” samt tycker att ”de människor som borde leda regeringen är de som röstar på dem”. Hon säger att hon ”kommer att ta råd från våra främsta sjuksköterskor, läkare, ambulanspersonal och sjukvårdspersonal för att åtgärda de lokala problemen som vi har.”

En – kan man tycka – okontroversiell, för att inte säga fullständigt självklar inställning. Men nu är det nya tider. Vi lever inte i 1970-talet längre då många, som nu står på barrikaderna för att försvara denna nya ordning, hade stått på barrikaderna för att protestera mot dessa miljardärers inflytande.

Bisarrt nog kritiseras Danielle Smith för sin ”bisarra fixering” vid World Economic Forum, som hon vill frigöra sig från. Man menar att hennes ” ‘bisarra fixering’ vid World Economic Forum inte gör något för att förbättra hälsovård, skapa jobb eller sänka levnadskostnaderna för familjer i Alberta”. ”Det är expertis hon borde respektera” och ”dra nytta av, snarare än att skippa den på grund av några vaga misstankar om någon som försöker kontrollera regeringar.”

Har kritikerna missat videorna med Klaus Schwab?

Läs mer här och här för att få en uppfattning om World Economic Forums syn på tillvaron och mänskligheten!


Här finns en förteckning över några få av alla dem som ingår i World Economic Forums nätverk. Inlägget är skrivet av Roger Koops som arbetat inom läkemedels- och bioteknikindustrin i över 25 år, innan han gick i pension 2017. I vanlig ordning måste man fråga sig om han är en konspirationsteoretiker? Han har nämligen kritiska synpunkter, vilket bekymrar en som inte har någon medicinsk utbildning – faktiskt ingen yrkesutbildning alls – men likafullt vet hur vi undviker nästa pandemi, samt att omikron blir sista stora vågen!


Hör Roger Koops till dem – som enligt denna undersökning – tror att en enda grupp människor har kontrollerat händelser i hemlighet, utanför officiella regeringar? För Sveriges del är dock lugnt! Endast mellan 3 till 5 procent tror på sådana spekulationer, vilket tycks bekymra kyrkliga ledare mer än att minst 95 procent av befolkningen inte bekänner Jesus som Herre och Frälsare.

I andra länder kan upp till 72 procent tro att världen styrs av en liten hemlig grupp. Därför är kyrkliga ledares höga tonläge mot de få i Sverige som har en avvikande uppfattning om världsläget mycket anmärkningsvärd, med tanke på samma ledares totala tystnad när någon i ens egna kretsar förnekar Jesu gudomlighet.

I denna video säger Klaus Schwab att: ”Vi går in i de globala regeringarna med våra unga globala ledare”, som har utbildats vid:

The Forum of Young Global Leaders (YGL)

YGL grundades av Klaus Schwab. I linje med World Economic Forums uppdrag strävar YGL efter att driva offentlig-privat samarbete i den globala allmänhetens intresse, och forma en mer inkluderande och hållbar framtid. De mer än 1 400 medlemmarna och alumnerna av 120 nationaliteter inkluderar innovatörer inom samhälls- och affärslivet, entreprenörer, teknikpionjärer, utbildare, aktivister, konstnärer, journalister med flera.

Urvalsprocessen går till så att blivande Young Global Leaders nomineras av alumner för sexårsperioder. Kandidaterna måste vara yngre än 38 år vid tidpunkten för antagandet (vilket innebär att aktiva YGL:s är 44 år och yngre), och mycket duktiga inom sina områden.

Några av de många ledare som utbildas eller har utbildats är:
• Joud Abdel Majeid, Vice finansdirektör, BlackRock, USA
• Emmanuel Macron, president, Frankrikes
• Angela Merkel, fd förbundskansler, Tyskland
• Justin Trudeau, premiärminister, Kanada
• Sanna Marin, statsminister, Finland
• Mark Zuckerberg, grundare och verkställande direktör, Meta, USA
• Jia Ping, verkställande direktör och grundare, Health Governance Initiative, Folkrepubliken Kina
• Denis Morozov, direktör, Ryssland och CIS, Bank of America Merrill Lynch, Ryssland
• Ida Auken, riksdagsledamot, Danmark (som författat detta framtidsscenario)
• Asanga Abeyagoonasekera, Generaldirektör, Institutet för nationella säkerhetsstudier, Sri Lanka
• Chrystia Freeland, biträdande premiärminister och finansminister, Kanada
• H.R.H. Kronprins Haakon av Norge
• Renée Maria Tremblay, chefsjurist, Högsta domstolen, Kanada
Vladimir Putin, president, Ryssland

Vid sitt tal vid det årliga mötet i Davos, 2021, säger Putin: ”Jag har varit i Davos många gånger och deltagit i evenemangen som organiserades av Mr. Schwab, redan på 1990-talet. Klaus mindes precis att vi träffades 1992. Under min tid i St Petersburg besökte jag faktiskt detta viktiga forum många gånger. Jag skulle vilja tacka er för denna möjlighet idag att förmedla min synpunkt till expertgemenskapen som samlas på denna världsberömda plattform tack vare Mr. Schwabs ansträngningar.”

Enligt Wikipedia har även Kanadas premiärminister utbildats vid YGL. Om honom säger Klaus Schwab: ”Jag kunde inte föreställa mig någon som bättre skulle kunna representera världen som kommer att komma ut ur den fjärde industriella revolutionen. Vid sitt tal i Davos, 2018, framhöll Kanadas premiärminister bland annat att: ”det är viktigt att lyssna på andra, särskilt de med annan bakgrund och annan erfarenhet. En ledares uppgift är att hitta det gemensamma bästa, inte att skydda sin egen grupp”.

Vissa grupper kanske tycker att han inte lever upp till sina ideal. Han får till och med kritik för sitt agerande och GP anser att ”Det som händer i Kanada är egentligen ett mer generellt exempel på vad som händer när politiska eliter upplever att de blir ifrågasatta och inte riktigt kan hantera motståndet”.

Men är inte tal om ”politiska eliter” ett tecken på konspirationsteori, eller…?

Vad sägs om följande utdrag från YGL:s informationsbroschyr?
”Forum of Young Global Leaders är inte en medlemsklubb som vem som helst kan gå med i. Forumet har etablerat en omfattande urvalsprocess för att identifiera och välja ut de mest exceptionella bland nästa generations ledare. Varje år föreslås tusentals kandidater från hela världen genom en kvalificerad nomineringsprocess och bedöms enligt rigorösa urvalskriterier.

Endast de allra bästa kandidaterna väljs ut och alla ansträngningar görs för att skapa ett verkligt representativt organ. Den slutliga kandidaterna utvärderas av Heidrick och Struggles, erkänt som ett av världens ledande urvalsföretag. Som ett sista steg i processen granskas kandidaterna av en urvalskommitté som leds av H.M.drottning Rania Al Abdullah från det hashemitiska kungariket Jordan.
Denna process ger ungefär 200 extraordinära individer som sedan hedras med titeln ”ung global ledare”. För att få ut det mesta av sin ämbetstid, bjuds de utvalda in att bli aktiva medlemmar i samhället och underteckna vår stadga om rättigheter och skyldigheter, och ägna sin tid åt organisationens uppdrag i sex år.”

Jämför detta med – den officiella icke-statliga organisationen inom FN – World Goodwills syfte som är ”att samarbeta i en värld av förberedelser för Kristi återkomst”.

Organisationen menar att vi lever i en tid av förberedelser inte bara för en ny civilisation och kultur, utan också för en ny andlig tidsålder, samt att mänskliga resurser och etablerade institutioner inte är tillräckliga för att möta världens behov och problem i slutet av den gamla tidsåldern. Vid en sådan tidpunkt förutses och åberopas tillkomsten av en lärare, en andlig ledare eller avatar.

Idag förväntas världsläraren, Kristus, återuppstå, inte bara av kristna, utan av alla som förväntar sig Avatar under andra namn – Lord Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi och Bodhisattvan.

Den kommande världsläraren kommer huvudsakligen inte att ägna sig åt resultatet av tidigare misstag och otillräcklighet, utan om kraven från en ny civilisation och omorganiseringen av den sociala strukturen, menar World Goodwill.

Organisationen menar även att det existerar en andlig styrning av världen, ledd av upplysta varelser, som betraktar de många olika nationella, religiösa och sociala system, inom vilka de tjänar, som metoder att expandera mänskligt medvetande och möjligheter. Läs mer här.

Är detta möjligen även World Economic Forums syn på sina adeptrar, alltså att de förväntas använda de sammanhang de verkar i – nationer, kyrkor, företag m.m. – som redskap för ett högre syfte, nämligen World Economic Forums?

World Goodwills syn på tillvaron utgår från ett andligt perspektiv, men likväl känns formuleringarna igen! Det finns – snart sagt – inget sammanhang som inte har som högsta syfte att omorganisera världen och de sociala strukturerna.

Det kan ju verka långsökt att jämföra World Economic Forum som är – nationalekonom Klaus Schwabs privata ideella stiftelse – och FN. Men FN har högsta förtroende för Klaus Schwab och har därför ingått partnerskap med World Economic Forum i syfte att påskynda genomförandet av Agenda 2030. ”World Economic Forum är fast beslutet att stödja denna ansträngning och att arbeta med FN för att bygga en mer välmående och rättvis framtid”, säger Klaus Schwab.

En fråga till alla kyrkliga ledare, tror ni att Jesus Kristus, som den enda vägen till frälsning, kommer att få predikas i framtiden? Om ni inte ens försvarar Jesu gudomlighet redan nu, hur lite kommer ni då att göra det i framtiden? Styrs ni av Bibeln – Guds eviga och oföränderliga ord – eller av CONCORD, vars syfte är att – likt World Economic Forums – påskynda genomförandet av Agenda 2030? Läs mer här.

H.M.drottning Rania Al Abdullah är styrelseledamot för World Economic Forum och deltog i FN:s generalsekreterares högnivåpanel för utvecklingsagendan efter 2015 vilket bidrog till utvecklingen av FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Hon är styrelseledamot i United Nations Foundation, och har mottagit utmärkelser från bland annat Atlantic Council Global Citizen Award, m.m., m.m.!

Atlantic Council

Organisationen främjar konstruktivt ledarskap och engagemang för att möta globala utmaningar, och informerar och stimulerar sina inflytelserika nätverk av globala ledare. Genom tidningarna man publicerar, idéerna man genererar, de framtida ledarna man utvecklar samt de samhällen man bygger, formar Atlantic Council politiska val och strategier för att skapa en friare, säkrare och mer välmående värld.

Atlantic Councils internationella rådgivande panel består av chefer för flera globalt betydelsefulla företag och tidigare premiärministrar och presidenter. Tillsammans bildar de en av de mest inflytelserika och varaktiga grupperna som stödjer ett konstruktivt amerikanskt ledarskap i världen. Några av personerna i den rådgivande panelen är:

Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister
Guillaume Faury, VD, Airbus
Majid H. Jafar. VD, Crescent Petroleum
Micael Johansson, VD och koncernchef, SAAB AB
Rupert Murdoch, styrelseordförande, Fox Corporation
Stephen A. Schwarzman, styrelseordförande, VD, och medgrundare, The Blackstone Group
Jacob Wallenberg, styrelseordförande, Investor AB
Robert B. Zoellick, tidigare ordförande för Världsbanken

Atlantic Council är en av flera partners till:

Säkerhetskonferensen i München

Säkerhetskonferensen (The Munich Security Conference, MSC), 18 till 20 februari, 2022, där utrikesminister Ann Linde medverkade, är världens ledande forum för debatt om internationell säkerhetspolitik. Programmet finns här. Forumet är en plats för officiella och icke-officiella diplomatiska initiativ och idéer för att ta itu med världens mest akuta säkerhetsproblem. MSC erbjuder också skyddat utrymme för informella möten mellan tjänstemän.

Det är alltså många ministrar och andra höga politiker och ambassadörer som möts på MSC:s årliga konferens. Därför var utrikesminister Ann Lindes svar något förvånande när hon intervjuades i Studio 1, fredag 18 februari 2022, och fick frågan: Vem hoppas du mest få träffa och prata med?. Hon namngav nämligen en person som varken är politiker eller ens har någon yrkesutbildning! Han är dock medarbetare hos World Economic Forum, och är via sin stiftelse en av World Economic Forums partners.

Hon delade scen med honom och fick höra honom yttra följande: ”Tråkigt nog är viruset i sig – särskilt varianten Omicron – en typ av vaccin. Det vill säga, det skapar både B-cells- och T-cellsimmunitet. Och det har lyckats bättre med att spridas till världens befolkning än vad vi har med vaccinerna”. Detta kan tyckas vara ett sensationellt uttalande, men kanske har en koppling till det investeringstips han gav vid World Economic Forums Davos-möte, 2019. Där berättade han att
investeringar i globala hälsoorganisationer som syftar till att öka tillgången till vacciner skapar en 20-till-1 avkastning, till skillnad från aktieindex som bara skulle ge en 17-till-1 avkastning. Läs mer här.

Hela paneldebatten kan ses på MSC:s hemsida.

Ann Linde, som är medarbetare hos World Economic Forum, nämnde även Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, som är medarbetare hos World Economic Forum. Han har varit verkställande direktör hos WHO, leder World Economic Forums ”Global Action Group on the Arctic” samt har varit styrelseledamot i International Crises Group (ICG), som är en oberoende organisation som arbetar för att förebygga krig och forma politik för att skapa en fredligare värld.

I ICG:s nuvarande styrelse ingår bland andra WEF-medarbetaren Carl Bildt, som är viceordförande i European Council on Foreign Relations (ECFR). ECFR är en tankesmedja som vill tillhandahålla en säker mötesplats för beslutsfattare, aktivister och opinionsbildare. Rådet består av tjänstgörande utrikesministrar, före detta premiärministrar, ledamöter av nationella parlament och Europaparlamentet, EU-kommissionärer, före detta Nato-generalsekreterare, tänkare, journalister och företagsledare.

Förutom Atlantic Council är bland andra Bill and Melinda Gates Foundation, Airbus, Johnson & Johnson, Microsoft och Open Society Foundations partners till MSC.

Ann Linde deltog även i 2022 års upplaga av Världsregeringens toppmöte.


År 2023 deltog följande svenskar i Münchens säkerhetskonferens:

Magdalena Andersson: partiledare, Socialdemokratiska partiet; tidigare statsminister

Carl Bildt: Särskilt sändebud för ACT Accelerator och WHO; Medordförande, European Council on Foreign Relations; fd statsminister; Medlem av Advisory Council, Munich Security Conference

Tobias Billström: utrikesminister

Carl-Oskar Bohlin: civilförsvarsminister

Lena Hallin: Generalmajor; Direktör, Militär underrättelse- och säkerhetstjänst

Pål Jonson: Försvarsminister

Ulf Kristersson: Statsminister

Stefan Löfven: Styrelseordförande, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut; tidigare statsminister

Björn Lyrvall: Generaldirektör, Försvarets radioanstalt

Åsa Regnér: Vice verkställande direktör för FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, FN; tidigare jämställdhetsminister

Några reflektioner

Bara detta ytterst lilla urval visar hur organisationer kan vara sammanlänkade. Det finns en nära nog oändlig mängd information att ösa ur vad det gäller organisationer på hög nivå som är sammanlänkade på ett eller flera sätt.

Därtill kommer att en och samma person kan återfinnas i flera – till synes oförenliga – sammanhang, till exempel denne man, som är medarbetare hos World Economic Forum, och sitter i styrelsen för World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) samt är medlem i forumets International Business Council (IBC). Han är styrelseledamot hos Pfizer, har varit VD och koncernchef för Thomson Reuters och är nu ordförande för Thomson Reuters Foundation finansierad av Thomson Reuters – en oberoende välgörenhetsorganisation som arbetar för att främja mediefrihet, mer inkluderande ekonomier samt mänskliga rättigheter. Genom nyheter, medieutveckling, gratis juridisk hjälp och olika initiativ kombinerar stiftelsen sina tjänster för att driva på systemförändringar. Man vill inspirera till kollektivt ledarskap och hjälpa till att forma en välmående värld där ingen lämnas efter. Han har även varit medlem i Atlantic Council.

Thomson Reuters har bland annat rankat Modernas VD, som är medarbetare hos World Economic Forum, som nummer 1 bland VD:ar inom biotekniksektorn.

Alla dessa alla organisationer har det gemensamt att de befinner sig utanför det politiska systemet, och kan därför inte påverkas genom allmänna val. Varför hör man då så lite om dem i massmedia, med tanke på alla världsledare av alla kategorier som möts under dessa organisationers beskydd?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: