En Vetenskapsförnekares vidlyftiga villfarelses väldiga verkan

Vetenskapsförnekelse är inget nytt fenomen. Ett exempel från en svunnen tid visar att efterverkningarna fortfarande kan göra sig gällande, trots att Vetenskapen tagit stora – för att inte säga astronomiska – kliv sedan dess.

Fortsätt läsa ”En Vetenskapsförnekares vidlyftiga villfarelses väldiga verkan”