En okänd Gud?

En internationell konferens om receptiv (mottagande) ekumenik hålls i Sigtuna, 27-30 juni, 2022. Receptiv ekumenik handlar bland annat om att arbeta för kyrkornas strukturella och sakramentala enhet, vilket sker genom att fråga sig vad man kan lära (mottaga) av den andre, i stället för att fråga sig vad man kan lära den andre. En utförligare beskrivning finns att läsa här.

Frågan är var gränsen går för ekumenik? Handlar det om olika traditioner inom kristna kyrkor, eller kommer det i slutänden att innebära att man skall ta emot och lära även av andra religioner? Farhågan finns, inte minst med tanke på vilka som inbjudits att tala på konferensen.

Kritiken mot SKR:s breda ”ekumenik” är inte ny. 2012 kunde man i Dagen läsa: SKR lockar till avfall genom ”interreligiös” bön. Debattartikeln avslutas med: ”SKR kan därför inte sägas vara en sund kristen organisation. Därför bör medlemskyrkor och församlingar allvarligt överväga att gå ur en organisation som så kraftigt bidrar till avfall från Guds Ord och till en falsk ekumenik.

Fortsätt läsa ”En okänd Gud?”

Fasansfull teologi?

”En fasansfull teologi legitimerar Rysslands krig genom den rysk-ortodoxa patriarken Kirills ord och agerande.”

Det skriver Sveriges Kristna Råd (SKR) i en debattartikel i Expressen.

Här tar SKR bladet från munnen och fördömer en persons ord och agerande. I sak är det inte svårt att hålla med, men det är också värt att notera att förnekande av Jesu gudom inte leder till några reaktioner alls! En sådan teologi ses inte som fasansfull!

Fortsätt läsa ”Fasansfull teologi?”

Hur står det till i kyrkligheten?

Med ”kyrkligheten” menar jag de människor som befinner sig i de övre hierarkierna inom samfund/kyrkor samt andra kyrkliga organisationer.

Men vi har väl inga hierarkier i Guds rike, endast gudagivna ordningar med ledare som – likt Jesus – offrar sig för de får de är satta att leda och skydda?

Fortsätt läsa ”Hur står det till i kyrkligheten?”

Organisationer som vill förbättra världen och människan

Här följer några exempel på organisationers kopplingar till varandra, inklusive den nyligen avslutade säkerhetskonferensen i München!

World Economic Forum (WEF)

WEF är en internationell organisationen för offentlig-privat samarbete. Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella, religiösa och andra samhällsledarna. Organisationen grundades av Klaus Schwab, och har sitt ursprung i European Management Symposium som hölls i Davos 1971 under beskydd av Europeiska kommissionen (nuvarande EU-kommissionen).

Fortsätt läsa ”Organisationer som vill förbättra världen och människan”