Equmeniakyrkan, en kristen kyrka? forts

Föregående inlägg finns att läsa här.


2021-05-23

Hej!

Som synes längre ner i mejlet har jag tidigare frågat om Jesus själv är evig Gud. Men Equmeniakyrkans centrala ledning vill inte svara på frågan.

I en debattartikel i Sändaren – 12 mars, 2018 – fastslår Sofia Camnerin att kristna tror att Gud ”har blivit kropp, människa i Jesus”, alltså att Jesus är Kristus, själv Gud.

Därför undrar jag nu:

1 När slutade Equmeniakyrkan tro att Jesus själv är Gud?

2 Av vilken anledning?

Hälsningar
Bo Fjällström

Från: Info Equmeniakyrkan [mailto:info@equmeniakyrkan.se]
Skickat: den 16 november 2020 11:43
Till: Bo Fjällström
Ämne: Sv: Några funderingar

Hej Bo!

Nej vi hinner inte detta här. Tacksam om du tar en kontakt med en lokal pastor som jag föreslog tidigare.

Önskar dig en fin dag.
George Olvik
kommunikationschef
+46 (0)8-580 031 35
www.equmeniakyrkan.se

Från: Bo Fjällström
Skickat: den 13 november 2020 01:03
Till: Info Equmeniakyrkan <info@equmeniakyrkan.se>
Ämne: SV: Några funderingar

Hej!

Tack för svar!

Har Equmeniakyrkan som policy att enbart svara på frågor som går via de lokala pastorerna?

Jag kan i och för sig förstå att det annars kan blir mycket att göra. Å andra sidan undrar jag om det är så väldigt många som hör av sig till Equmeniakyrkan centralt för att få svar på frågor.

Jag kan också förstå att några av mina frågor kräver en del tid. Därför begränsar jag mig till denna enda fråga, som jag önskar få svar på från Equmeniakyrkans ledning:

Är Jesus själv evig Gud?

Hälsningar
Bo Fjällström

Från: Info Equmeniakyrkan [mailto:info@equmeniakyrkan.se]
Skickat: den 12 november 2020 17:47
Till: Bo Fjällström
Ämne: Sv: Några funderingar

Hej Bo!

Jag vill föreslå att du tar kontakt med en lokal pastor i någon av våra församlingar. Vet ju inte var du bor, men du hittar dem med en googling på Equmeniakyrkan och din stad. Får du inte tag på någon, så får du återkomma och då kan vi säkert hjälpa dig att hitta fram till någon.

Vänliga hälsningar
George Olvik
Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se

2021-05-23

Hej Bo!

Ber att du tar upp dina frågor med en lokal pastor istället.

Vänliga hälsningar
George Olvik

2021-05-23

Hej!

Innebär det alltså att samtliga lokala pastorer har blivit informerade om svaren på mina två frågor?

Hälsningar
Bo Fjällström

2021-05-23 (mejl direkt till samtliga tre centrala kyrkoledare)

Hej!

Jag utgår från att George Olviks svar är Equmeniakyrkans ståndpunkt. Men i händelse att så inte är fallet vänder jag mig direkt till dig och frågar: Är Jesus själv evig Gud?

Hälsningar
Bo F

2021-05-24 (svar från en av kyrkoledarna)

Hej Bo, 

I den kristna tron är treenighetsläran en grundbult. Så också i Equmeniakyrkan. Gud är fader, son och ande, i evighet. Gud är gemenskap i sig själv. I den bok jag läser just nu (John Sjögren; ”öppna dig”) läste jag i går på sid 20: ”fadern ger sig själv åt sonen, sonen åt fadern, anden strömmar som kärlekssuckar mellan dem” 

Jesus själv är evig Gud – som en del av treenigheten.

Med önskan om andens vind i pingsttid!
Karin

2021-05-24

Hej Bo.
Nej såklart har de inte det. Du kan ta upp dem med din lokala pastor.

Mvh
George Olvik

Från: Bo Fjällström
Skickat: den 23 maj 2021 14:31
Till: Info Equmeniakyrkan <info@equmeniakyrkan.se>
Ämne: SV: Ett par frågor

Hej!

Innebär det alltså att samtliga lokala pastorer har blivit informerade om svaren på mina två frågor?

Hälsningar
Bo Fjällström

2021-05-27

Hej!

Jag utgår från att du uttalar dig i egenskap av Equmeniakyrkans (EK) representant, och att det alltså inte är dina personliga svar, utan EK:s officiella svar!

Jag har fortfarande svårt att få det att gå ihop! Därför hör jag av mig ytterligare en gång med några funderingar och reflektioner. Jag förväntar mig ingen respons, men mottar förstås gärna svar och synpunkter på mina reflektioner ändå.

Till att börja med är det märkligt att både Sofia Camnerin och Karin Wiborn varit tydliga med att Jesus är Gud, samtidigt som den kyrka de företräder inte vill svara på frågan.  

I Camnerins fall blir det ändå en aning märkligt eftersom hon i samma debattartikel slår fast att kristna och muslimer tillber samma Gud, trots att muslimer inte bekänner Jesus som Gud.

Sedan kommer vi till frågan hur en pastor i EK – som hävdar att Jesus inte är Gud [Min kommentar: länken tillagd i detta inlägg, den fanns inte med i mejlet], och därmed också förnekar att han uppstått – får behålla sin ordination och till och med utbilda EK:s blivande pastorer?

Punkt 5 i Teologisk grund slår ju fast att ”Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

Då blir det än märkligare att EK inte kan ge ett officiellt svar på frågan om Jesus är Gud, eller inte.

Gäller ”Teologisk grund”?  ÄR hela Bibeln Guds ord? Eller FINNS Guds ord i vissa delar, medan andra delar är en efterkonstruktion?

Hälsningar
Bo Fjällström

Från: Info Equmeniakyrkan [mailto:info@equmeniakyrkan.se]
Skickat: den 24 maj 2021 18:33
Till: Bo Fjällström
Ämne: Sv: Ett par frågor

Hej Bo.
Nej såklart har de inte det. Du kan ta upp dem med din lokala pastor.

Mvh
George Olvik


Uppdatering, 20 mars 2022:

Equmeniakyrkan har vid det här laget haft nästan ett år på sig för att komma till klarhet i frågan om Jesus gudom. Därför skickade jag nedanstående mejl men har ännu inte fått svar.

2022-03-10

Hej!

Jag har tidigare ställt frågan om Jesus själv är evig Gud, men fick svaret att ni inte hinner detta här. Det var för snart 1,5 år sedan, så jag antar att ni hunnit ta ställning till frågan vid det här laget. Därför återkommer jag härmed med min undran:

Är Jesus själv evig Gud?

Hälsningar
Bo Fjällström

%d bloggare gillar detta: