Fake news eller framtida nyhet?

Vilken är skillnaden? Det får tiden utvisa! Ibland är nämligen tid det som gör skillnaden. Nedanstående inlägg är i alla fall ett exempel på hur en påhittad nyhetsnotis kan se ut.

Äggbrist kommer att leda till byte av metod för framställning av tidigare beprövade vacciner

Fortsätt läsa ”Fake news eller framtida nyhet?”

Hybris?

Så här i början av året brukar man framföra sina visioner och önskningar inför den tid som kommer.

Om jag önskar och spånar fritt, så skulle jag vilja samla inflytelserika företagare från hela världen som anammar mina idéer och vill jobba för att genomföra dem. Till att börja med skulle jag vara nöjd om det kom något hundratal – men gärna uppåt fyrahundra- på min första träff, som jag tänker mig skall bli årligen återkommande. Om jag dessutom fick EU-kommissionen att backa upp mig vore jag ännu mer nöjd.

Fortsätt läsa ”Hybris?”