Personer U-Ö

Yuval Noah Harari

Professor i historia på Hebreiska universitetet i Jerusalem.

”Historien började när människor uppfann gudar och kommer att sluta när människor blir gudar”

Citat från boken, Sapiens: A Brief History of Humankind:
”Det finns inga gudar, inga nationer, inga pengar och inga mänskliga rättigheter, förutom i vår kollektiva fantasi.”.

I en artikel från 2017 hävdade Harari att genom fortsatta framsteg inom teknik och AI kan till 2050 en ny klass av människor dyka upp – den värdelösa klassen. Människor som inte bara är arbetslösa, utan också oanställningsbara.


I denna video, ”Hur teknik kommer att förvandla människor till gudar”, säger han bland annat: ”Modernitet är en förvånansvärt enkel affär. Hela kontraktet kan sammanfattas i en enda fras: Människor går med på att ge upp mening i utbyte mot makt.”

I boken Homo Deus: A Brief History of Tomorrow – som är utgångspunkt för intervjun – skriver Harari om att våra värderingar kan vara på väg att ändras – bort från människor , när vi överför vår tro till den allsmäktiga kraften hos data och algoritm.

Harari frågar sig vad som kommer att hända när artificiell intelligens tar över de flesta jobb som människor gör? Kommer våra liberala värderingar om jämlikhet och universella mänskliga rättigheter att överleva skapandet av en massiv ny klass av individer som är ekonomiskt värdelösa?

Och kommer demokratiska val att bli överflödiga när Google och Facebook känner till våra politiska preferenser bättre än vi själva? Allt eftersom 2000-talet fortskrider kommer inte bara vårt samhälle och ekonomi, utan även våra kroppar och sinnen att revolutioneras av ny teknik som genteknik, nanoteknik och hjärn-datorgränssnitt. Kommer de länder som först bemästrat förbättringen av kroppar och hjärnor att erövra planeten medan resten av mänskligheten drivs till utrotning?

Yuval Noah Harari inser visserligen riskerna med det som sker, men är samtidigt inne på att det måste ske. Frågan är om man skall tillåta teknik för att förbättra människan eller lagstifta för att förhindra att artificiella förändringar blir en oföränderlig del av mänskligheten? Vem skall ha rätten att bestämma detta? Läs mer här!

General Electric har lagt ut en intervju som ställer frågan: Blir människorna mer gudalika?

%d bloggare gillar detta: