Personer U-Ö

Gå till:

Ulf Kristersson
Ursula von der Leyen
Yuval Noah Harari
     

Ulf Kristersson

WEF-medarbetaren och bilderbergaren Ulf Kristersson blir -av allt att döma – ny statsminister och efterträder WEF-medarbetaren och bilderbergaren Magdalena Andersson.

Ursula von der Leyen

WEF-medarbetare. År 1990 färdigställde hon en doktorsavhandling där internetplattformen VroniPlag hittade 27 ställen som hade tagits från andra arbeten, utan att de för den skull ha erkänts som citat.

Sedan 2018 undersöker en utredningskommitté hur kontrakt värda tiotals miljoner euro tilldelades externa konsultföretag, däribland WEF-partnern McKinsey som även är inblandad i ‘McKinseygate’ i Frankrike.

Revisionsverket har funnit flera oegentligheter i hur kontrakten tilldelades. Under utredningen beslagtogs två av von der Leyens telefoner, men data från båda telefonerna hade raderats innan de återlämnades till försvarsministeriet.

Enligt en undersökning av opinionsinstitutet Forsa från juli 2019 ville bara en tredjedel av tyskarna se von der Leyen som kommissionsordförande, och knappt hälften av alla tillfrågade menade att hon har rätt egenskaper för att utöva ämbetet.

Likväl blev von der Leyen – i december 2019, under pågående korruptionsutredning och en månad innan epidemiutbrottet – EU-kommissionens ordförande. Fram till dess satt hon i WEF:s styrelse som består av ”exceptionella individer som agerar som väktare av dess [World Economic Forums] uppdrag och värderingar och övervakar forumets arbete för att främja sant globalt medborgarskap”.

I början av 2021 hade von der Leyen – under en månads tid- SMS-kontakt med Pfizers VD, Albert Bourla. Det ledde till ett kontrakt gällande 900 miljoner doser fram till 2023, med en option på ytterligare 900 miljoner.

Historien upprepar sig. Von der Leyen har raderat SMS-konversationen! Den Europeiska revisionsrätten anklagar därför kommissionen för att vägra att lämna ut detaljer om hur EU:s största vaccinavtal förhandlats fram.

Kathleen van Brempt, ordförande för parlamentets särskilda utskott för covid-19 menar att bristen på transparens ger näring till uppfattningen att EU är i händerna på multinationella företag. ”Tänk på hur det ser ut: Du har en kommissionsordförande som personligen gör ett avtal med en Big Pharma-vd och sedan vägrar visa SMS:en som ledde fram till uppgörelsen”, sa van Brempt.

I november 2021 tilldelades von der Leyen Atlantic Councils ”Distinguished Leadership Awards”, som ”hedrar de exceptionella individer som möter dagens extraordinära utmaningar” och bidrar till Atlantic Councils uppdrag att forma den globala framtiden tillsammans. Även Pfizers VD, Alberto Bourla, tilldelades utmärkelsen.

I december 2021, var von der Leyen inne på obligatorisk vaccinering för att minska smittspridningen.

I oktober 2022, visade det sig att Pfizer aldrig testade vaccinets förmåga att förhindra smittspridning innan lanseringen. Statistik visar att antalet smittade är 3,1 gånger högre än folkökningen per dag. När vaccineringen började 8 december 2021, var 0,87 % av jordens befolkning smittad. 15 oktober 2022, är siffran 7,89 % och den ökar för närvarande med 0,01 % per dag.


Yuval Noah Harari

WEF-medarbetare. Professor i historia på Hebreiska universitetet i Jerusalem.

”Historien började när människor uppfann gudar och kommer att sluta när människor blir gudar”

Citat från boken, Sapiens: A Brief History of Humankind:
”Det finns inga gudar, inga nationer, inga pengar och inga mänskliga rättigheter, förutom i vår kollektiva fantasi.”.

I en artikel från 2017 hävdade Harari att genom fortsatta framsteg inom teknik och AI kan till 2050 en ny klass av människor dyka upp – den värdelösa klassen. Människor som inte bara är arbetslösa, utan också oanställningsbara.


I denna video, ”Hur teknik kommer att förvandla människor till gudar”, säger han bland annat: ”Modernitet är en förvånansvärt enkel affär. Hela kontraktet kan sammanfattas i en enda fras: Människor går med på att ge upp mening i utbyte mot makt.”

I boken Homo Deus: A Brief History of Tomorrow – som är utgångspunkt för intervjun – skriver Harari om att våra värderingar kan vara på väg att ändras – bort från människor , när vi överför vår tro till den allsmäktiga kraften hos data och algoritm.

Harari frågar sig vad som kommer att hända när artificiell intelligens tar över de flesta jobb som människor gör? Kommer våra liberala värderingar om jämlikhet och universella mänskliga rättigheter att överleva skapandet av en massiv ny klass av individer som är ekonomiskt värdelösa?

Och kommer demokratiska val att bli överflödiga när Google och Facebook känner till våra politiska preferenser bättre än vi själva? Allt eftersom 2000-talet fortskrider kommer inte bara vårt samhälle och ekonomi, utan även våra kroppar och sinnen att revolutioneras av ny teknik som genteknik, nanoteknik och hjärn-datorgränssnitt. Kommer de länder som först bemästrat förbättringen av kroppar och hjärnor att erövra planeten medan resten av mänskligheten drivs till utrotning?

Yuval Noah Harari inser visserligen riskerna med det som sker, men är samtidigt inne på att det måste ske. Frågan är om man skall tillåta teknik för att förbättra människan eller lagstifta för att förhindra att artificiella förändringar blir en oföränderlig del av mänskligheten? Vem skall ha rätten att bestämma detta? Läs mer här!

General Electric har lagt ut en intervju som ställer frågan: Blir människorna mer gudalika?

%d bloggare gillar detta: