Guds hand?

Det skeende världen är inne i sedan årsskiftet 2019/2020 har lett till funderingar hos en del.

Vad är det egentligen som händer? Med – bland annat – hänvisning till avsaknaden av profetior är huvudbudskapet från kyrkligt håll att allt står väl till! Vi uppmanas att underordna oss och inte ifrågasätta något påbud, förutom den inkonsekventa 8-personersregeln.

Man kan förstås fråga sig om någon hade trott på den som profeterat att gränserna mellan Sverige, Norge och Finland skulle stängas och patrulleras år 2020, evenemang ställas in, resor i stort sett upphöra, butiker och kontor tömmas på folk, utegångsförbud införas i många europeiska länder, att minsta hosta kommer att orsaka oro, mm, mm…?

Men frågan är om man om man ens försökt lyfta blicken, och se utanför kyrkväggarna? Menar man – kanske mer eller mindre omedvetet – att: ”Ingen av dem jag väljer att lyssna på har sagt något om den kommande pandemin”?

Ordspråksboken 21:1 säger att kungars hjärtan är i HERRENS hand som vattenbäckar: han leder dem vart han vill. Gud kan alltså använda människor även om de inte har någon kristen bekännelse.

Är det kanske det han har gjort?

År 2020 konstaterar Klaus Schwabs World Economic Forum att COVID-19 var en känd och förväntad risk”.

Kan tyckas vara ett sensationellt uttalande, men kanske ändå inte?!


Fakta!

2010

Januari: Privatpersonerna Bill och Melinda Gates lanserar perioden 2011 – 2020 som vaccinernas decennium, samt meddelar att deras stiftelse – Bill & Melinda Gates Foundation – donerar 83,3 miljarder kronor till forskning och distribution av vacciner till befolkningarna i världens fattigaste länder.


Maj: The Rockefeller Foundation och Global Business Network, GBN (som bland annat saluför kombinerade kroppstemperaturavkännare och ansikts- och fingeravtrycksläsare för inpassering), ger ut en bok som under rubriken ”LOCK STEP (att marschera i takt, att tanklöst följa) beskriver en värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgarmotstånd.

Boken beskriver hur en pandemi har en dödlig effekt på ekonomier, att internationell rörlighet för både människor och varor stannar av, att verksamheter som turism försvagas och globala försörjningskedjor bryts, samt att även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sätts tomma i månader, tömda på både anställda och kunder. Läs mer här.


September: Moderna, Inc. grundas. Några av Modernas partners är:

Bill & Melinda Gates Foundation (en ideell stiftelse som bekämpar fattigdom, sjukdomar och orättvisor)

Barda (som ligger under Assistant Secretary for Preparedness and Response, ASPR, som ligger under U.S. Department of Health and Human Services, HHS, som samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation vad gäller att skapa medicinska motåtgärder (MCM), vilket är produkter så som biologiska läkemedel och farmaceutiska läkemedel som kan skydda mot eller behandla effekterna av en kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleär (CBRN) attack)

Darpa (USA:s försvarsdepartements forsknings- och utvecklingsmyndighet som ansvarar för utvecklingen av nya teknologier för militär användning. Samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation)

AstraZeneca (som samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation)

Merck (som samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation)

Karolinska Institutet (som får anslag från bland andra Bill & Melinda Gates Foundation. Både Bill och Melinda Gates är hedersdoktorer hos KI)


December: Som ett resultat av Bill och Melinda Gates uppmaning i januari 2010 tillkännages ett samarbete mellan:

Bill & Melinda Gates Foundation

•WHO (vars näst största bidragsgivare är Bill & Melinda Gates Foundation, och femte största GAVI som grundats av bland andra Bill & Melinda Gates Foundation)

UNICEF (där Bill & Melinda Gates Foundation tillsammans med WHO, Europeiska kommissionen samt Frankrike lanserat det banbrytande projektet Access to COVID-19 Tools ACT-Accelerator )

NIAID (där Bill & Melinda Gates Foundation är en av intressenterna.

Samarbetet syftar till att förbättra samordningen av de internationella vaccin-intressenterna och skapa en global handlingsplan för vaccin, The Global Vaccine Action Plan (GVAP.)

2012

Maj: The Global Vaccine Action Plan (GVAP) sätts i verket.

Juli: Invigningen av London-OS har en scen som beskriver ett stort sjukdomsutbrott.

2013

Juni: En trailer för ett kommande online-spel, , handlar om ett framtida pandemiutbrott och brutna försörjningskedjor. Trailern avslutas med en total solförmörkelse, som ser ut som en svart sol omgärdad av en korona, samt texten: ”Vad krävs för att rädda det som återstår”.

. . .

Låten Pandemic släpps, och innehåller bland annat dessa textrader:
”2020 i kombination med CoronaVirus, kroppar staplade på hög”
”Världen är nu i början av influensapandemin”

”Något i blodet”
”Ingenting återstår”


Augusti: Patent ansöks på ett betalsystem med syfte att utvärdera en användares efterlevnad av utskrivna recept. En betalapp är konfigurerad för att utföra betalningar och tillhandahålla hälsofunktion. Ett datorsystem autentiserar användaren med hjälp av mottagna autentiseringsuppgifter och anger specificerade läkemedel som användaren ska ta. Datorsystemet får en indikation från betalappen om användaren tog, eller inte tog, de angivna medicinerna och skickar information om efterlevnaden till olika vårdgivare inklusive läkare, sjukhus och/eller apotek.

2015

Mars: Vid ett föredrag hävdar Bill Gates, att om något dödar över 10 miljoner människor inom de närmaste årtiondena, är det mer sannolikt ett smittsamt virus än ett krig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-13.png

September: Agenda 2030 antas. Några av målen är:
3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar
3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla
3.D Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker
16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla (inklusive födelseregistrering)

2016

Januari: Moderna ingår ett globalt ramavtal för hälsoprojekt med Bill & Melinda Gates Foundation för att främja mRNA-baserade utvecklingsprojekt för olika infektionssjukdomar.


Mars: DARPA planerar att hacka hjärnan för att låta oss ”ladda upp” färdigheter.


Maj: Som ett resultat av mål 16.9 grundas organisationen ID2020 av bl.a. vaccinalliansen GAVI, Rockefeller Foundation samt Microsoft (grundad av Bill Gates och Paul Allen).

2017

Världens länder – inklusive Sverige – börjar importera stora mängder utrustning som Världstullorganisationen i efterhand klassificerat som nödvändig för att få bukt med covid-19.


Januari: Anthony Fauci talar om ett”överraskande utbrott”, men säger i samma andetag: ”Det råder ingen tvekan om att den kommande administrationen kommer att få en utmaning inom området infektionssjukdomar”.


Maj: Boken ”Reverse Genetics of RNA Viruses” utges.


Juni: Under en konferens, anordnad av ID2020, presenteras planer på ett digitalt nätverk med syftet att uppnå FN:s mål, att alla på jorden ska ha en legal identitet senast 2030. Tekniken bygger på biometrisk identifiering.

2018

Världens länder – inklusive Sverige – fortsätter importera stora mängder utrustning som i efterhand klassificerats som nödvändig för att få bukt med covid-19.


Karolinska Institutet erhåller anslag från Bill & Melinda Gates Foundation för forskning på immunförsvarets respons på de nya mRNA-vaccinerna.


Första året för EU:s färdplan gällande stärkt samarbete kring förebyggande vaccinering. Färdplanen avslutas 2022 med att EU-kommisionen lägger fram ett förslag till gemensamt vaccinationskort/pass för EU-medborgare. Under tiden följer man upp medborgarnas inställning till vaccination, och hjälper medlemsstaterna att motverka tveksamhet till att låta vaccinera sig.


Maj: Pandemiövningen Clade X genomförs med Johns Hopkins Center for Health Security som värd. Syftet med övningen var att åskådliggöra vilka strategiska beslut och strategier på hög nivå som USA och världen kommer att behöva för att förhindra en pandemi eller minska dess konsekvenser om förebyggandet misslyckas.

. . .

World Economic Forum meddelar att forskare överfört minne mellan havssniglar (Aplysia) med RNA, och att det kan bana väg för liknande processer mellan människor. I rapporten man hänvisar till konstateras att RNA från ett tränat djur kan leda till beteendeförändring hos ett otränat djur. Läs mer här.


Juni: Bill & Melinda Gates Foundation ansöker om patent på ett multitest-analyssystem som kan upptäcka eller identifiera en eller flera biologiska markörer för ohälsa eller sjukdom.


September: Microsoft ansöker om ett USA-patent som handlar om kroppsaktivering i ett system för kryptovaluta.

. . .

World Economic Forum ger ut rapporten Identity in a Digital World. Citat, sid 5: ”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.


December: Moderna börsintroduceras.

2019

Världens länder fortsätter importera stora mängder utrustning som i efterhand klassificerats som nödvändig för att få bukt med covid-19. Läs mer här om de märkliga turerna kring Sveriges statistik för 2019!


Juni: Microsoft ansöker om ett internationellt patent på kroppsaktivering i ett system för kryptovaluta.


September: EU och WHO anordnar ett toppmöte om global vaccination.


18 oktober: Pandemiövningen Event 201 genomförs i samverkan med The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum samt Bill & Melinda Gates Foundation.

24 oktober: The Johns Hopkins Center for Health Security konstaterar att inget land är förberett på en epidemi eller pandemi. Det sker i samband med att man presenterar det nyutvecklade verktyget Global Health Security Index, som bland annat finansierats av Bill & Melinda Gates Foundation.


December: MSB börjar sända informationsfilmer, som till stor del blir verklighet ett par månader senare.


31 december 2019: WHO:s lokala kontor i Kina får information om att en ny typ av lunginflammation dykt upp i staden Wuhan.

2020

Världens länder fortsätter importera stora mängder utrustning som i efterhand klassificerats som nödvändig för att få bukt med covid-19.


5 januari, 2020: USA:s representanthus lägger ett lagförslag som auktoriserar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att bevilja bidrag för testning, kontaktspårning, övervakning och andra aktiviteter för att ta itu med COVID-19.


Juni: The Mojaloop Foundation lanseras. Organisationens grundare är, bland andra, Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation och Google.
Mojaloop är ett betalsystem som möjliggör att man kopplar samman de ”underbetjänade” med den framväxande digitala ekonomin.


Klaus Schwabs World Economic Forum konstaterar att COVID-19 var en känd och förväntad risk, och förutsäger även att en COVID-liknande global cyberpandemi kommer.

Denna cyberpandemi tycks nu vara på gång sedan Oracle – som WEF:s styrelsemedlem, Marc Benioff, tidigare arbetat för – visat sig ha en säkerhetslucka i programmeringsspråket Java.


September: I motsats till sitt eget uttalande från januari, 2017 samt World Economic Forums uttalande från juni 2020, kallar Anthony Fauci COVID-19 för en oväntad, ny och förödande pandemisk sjukdom”.

2021

April: SALK-institutet, med ”internationellt berömda och prisbelönta forskare” – och bland andra Bill & Melinda Gates Foundation som partner – påvisar att coronavirusets spikprotein – som vaccinerna instruerar kroppens celler att producera – spelar ytterligare en nyckelroll genom att de bidrar till att skada blodkärlens endotelceller.

Forskare som studerar andra coronavirus har länge misstänkt detta!

Man menar därför att COVID-19 inte i första hand är en lungsjukdom utan en kärlsjukdom, vilket förklarar alla komplikationer som inte tycks ha något samband.


Slutsats

Ovanstående information riskerar att leda till otillåtna konspirationsteoretiska tankar. Då är det tryggt att veta att EU-kommissionen och UNESCO låter meddela att konspirationsteorier ”hävdar helt felaktigt att inget händer av en slump och att sammanträffanden inte existerar”. Med andra ord, en konspirationsteoretiker ser sammanhang som inte finns, eftersom det som skett, har skett av en slump.

Å andra sidan lär EU-kommissionen inte hävda att vaccinationspasset är en slump, eftersom man redan 2018 lade ut planeringen för den process som skulle utmynna i en förslag år 2022. Däremot kan det vara en slump att det tidigarelagts ett helt år.

Hur mycket förmår slumpen? Var går gränsen för blind tro, om man menar att allt som sker – i stort och smått – och faller på plats i rätt tid, enbart beror på slumpen? Måste man inte ibland fråga sig om någon haft sin hand med i skeendet? I så fall blir den självklara följdfrågan: Vems hand?

Om allt står väl till, så är det är Guds hand som lett alla dessa politiker, myndigheter, företag, filantropiska stiftelser m.fl. till att skapa mänsklighetens räddning, lagom till pandemins utbrott i slutet av vaccinernas decennium.

Det innebär i så fall att och de kyrkliga ledarna och opinionsbildarna har rätt, och att vi därmed – utan att behöva fundera på om vi ägnar oss åt avgudadyrkan – helhjärtat kan instämma i budskapet på Rio de Janeiros kända Kristusstaty: ”Vaccin frälser” samt ”Förenas av vaccinet”!

Men tänk om de kyrkliga ledarna har fel? Vad är det då som pågår i vår värld?

Det är det upp till var och en av oss att bedöma! Jesus Kristus själv – Herrars Herre, Kungars Kung, Makthavares Makthavare – har det förtroendet för varje enskild person, eftersom han säger till folket(!), inte enbart till de skriftlärda och fariséerna: ”Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?” (Luk 12:56).

Har EU-kommissionen och UNESCO samma förtroende för världens medborgare?

2 reaktioner till “Guds hand?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: