Framtiden?

För att bekämpa konspirationsteorier och desinformation hjälper makthavarna oss att inte behöva tänka så mycket själva. Om de – mot förmodan(?) – tar fel och i stället råkar förhindra rätta tankar och beteenden, så skulle jag inte vilja vara i deras kläder! För en sådan vore det bättre om en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.

Lägg märke till de jordiska makthavarnas monumentala brist på tillit för sina medborgare! Jämför med Makthavarnas Makthavares monumentala förtroende för varje enskild individs förmåga att tänka själv, att bedöma och utifrån delar se helheter, att dra slutsatser om var ett skeende är på väg och därigenom kunna agera korrekt, kort sagt, att pröva allt.

Vill vi behandlas som småbarn som behöver någon som väljer ut den information vi nås av?

Den som svarar ”Ja” behöver ställas sig frågan vilken information den personen inte kan hantera! Man kan ju rimligen inte tala för någon annan än sig själv. Det skulle innebära att man menar sig vara bättre än sin medmänniskor, om man svarar å ”någon annans” vägnar men själv anser sig kapabel att inte förledas.


Alla organisationer har en uppförandekod som bland annat innehåller skrivningar om att visa respekt för seder, vanor eller religiös övertygelse. Formuleringarna kan variera, men innebörden är densamma. Samtliga organisationer har även rutiner för klagomålshantering via sina hemsidor. Det är förstås självklart att det behövs ramar när man verkar i en organisation.

Men hur går det om man – likt Petrus, Paulus, Gunnar Vingren och Daniel Berg – får ett Guds tilltal och lyder det? Skulle Paulus tal på Areopagen falla i god jord? Skulle han bli hyllad som en frimodig missionär eller skulle han bli anmäld till t.ex. SMR:s klagomålshantering?

Kan man, i dagens SIDA-finansierade missionsorganisationer, likt Paulus, säga: ”Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda”?
Eller förlorar man bidragen då?

T.ex. säger PMU:s uppförandekod, punkt 2.4 f att ett av representationsbrotten är: ”Underlåtenhet att visa respekt för seder, vanor eller religiös övertygelse.”

Ett exempel från Diakonias uppförandekod:
Trakasserier: ”Med trakasserier menas ovälkomna kommentarer eller uppförande som är kränkande, förnedrande, förödmjukande, nedsättande eller annat olämpligt beteende som inte visar respekt för individens värdighet.
Det är individens uppfattning som avgör om en handling skall bli föremål för undersökning för att fastställa om den utgör mobbing.

Trakasserier kan begås av eller mot varje medlem i det samhälle i vilket Diakonia verkar, partners, anställda, leverantörer, konsulter eller andra som besöker eller gör affärer med Diakonia.”


Organisationerna har även en visselblåsarfunktion. Syftet är förstås vällovligt. Men vad händer om proklamerandet av Jesus Kristus som världens Frälsare, det enda namn genom vilket vi kan bli frälsta, uppfattas som kränkande av en individ? Har vi då underlåtit att visa ”respekt för seder, vanor eller religiös övertygelse”?

Blir det ett samtal med de överordnade i organisationen, eller får man uppbackning och uppmuntras att fortsätta proklamera denna sanning, vare det tas emot eller ej?

Svaret är inte givet! Särskilt inte som Jesu gudom inte är en fråga som bekymrar det kyrkliga ledarskapet. I den ena församlingen kan Jesus vara Gud, medan han inte är det i den andra. Sådana inkonsekvenser är inget som bekymrar kyrkoledningar numera. Däremot Birger Schlaug!!!


FN äger numera vetenskapen. Så när FN säger: ”Vetenskap”, så är det det. När FN Säger: ”Inte Vetenskap”, så är det inte det. Vi behöver/får(?) inte tänka själva längre.

Äger FN religionen? Något sådant uttalande har ännu inte hörts! Kan det komma i framtiden? Svaret är inte givet!

Den FN närstående organisationen Lucis Trust – vars grundteologi återfinns i många sammanhang – väntar på att Kristus skall återuppstå. Det gör man tillsammans med miljoner, inte bara kristna, utan alla som förväntar sig Avatar under andra namn – Lord Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi och Bodhisattvan. Läs mer här.

Kommer den dag när FN förbjuder predikan om Jesus Kristus som Herre, sann Gud och sann människa, korsfäst, död och begraven, återuppstånden på tredje dagen, den enda vägen till frälsning?

Sannolikheten är stor! Med hänvisning till skapande av ”social oro”, uppvisande av bristande respekt för ”religiös övertygelse”, upplevd ”kränkning” av enskilda individer m.m., är det fullt möjligt att den dagen kommer när ”desinformationen” att det endast finns en levande och sann Gud förbjuds!

För kyrkligheten blir det inget större problem. Man har redan manövrerat sig i läge för att kunna bejaka detta förbud, eftersom Jesu gudom varken gör till eller från. Vad som återstår är kanske att be om ursäkt för att vi kristna komplicerat bilden av Jesus alldeles i onödan. Vi kommer nog alltid att uppfatta något gudomligt över Jesus och gudsrikesdrömmen – men behöver förklaringen vara krångligare än att vi i Jesus liv anar meningen med livet, universum och allting? För de flesta kristna är det nog så och de abstrakta filosofiska modeller som imploderar i sitt eget snömos klarar vi oss utan. Jag gissar att om kyrkan vågade säga det högt så skulle det vara lättare att prata business med  judar och muslimer.”

Värre blir det för kristenheten, som kommer att få en mycket tuff tillvaro med världen som ovän, men Gud som vän! Vilket föredrar du?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: