Personer K-T

  1. Magdalena Andersson
  2. Mark Rutte
  3. Robert Malone

Magdalena Andersson

WEF-medarbetaren och bilderbergaren Magdalena Andersson är nu före detta statsminister och efterträds – av allt att döma – av WEF-medarbetaren och bilderbergaren Ulf Kristersson.

19 september 2022 tilldelades hon – den NATO närstående – organisationen Atlantic Councils ”Global Citizens Awards”, med motivering att det historiska beslutet att ansöka om Natomedlemskap bidrar till alliansens säkerhet och förmågor samt till ökad transatlantisk enighet. Prisceremonin skedde i anslutning till mötet i FN:s generalförsamling i New York.

Utmärkelsen delas ut varje år till personer som verkat för ett ökat transatlantiskt samarbete vilket spelar en viktig roll för att ökad frihet, fred och välstånd för alla människor i Europa och Nordamerika.

I Atlantic Councils Internationella rådgivande nämnd är WEF-medarbetaren Carl Bildt medlem. Han är även medordförande för European Council on Foreign Relations, kolumnist för Washington Post och för Project Syndicate samt sitter i styrelsen för – den USA:s försvarsdepartement närstående – tankesmedjan RAND Corporation.

Atlantic Council ser som sin roll att främja och förespråka ett konstruktivt amerikanskt ledarskap i världen tillsammans med vänner och allierade.

En blänkare finns på regeringens hemsida, men märkligt nog inte i någon av de stora massmedierna!? Å andra sidan kanske det inte så konstigt. Nyheten kan ju väcka otillåtna tankar som t.ex: Hur gick det egentligen till när NATO-skeptikerna tvärvände och blev NATO-förespråkare?

Mark Rutte

WEF-medarbetare. Premiärminister i Nederländerna. Satsar så hårt på miljöpolitik att han – med tvång om så behövs – vill minska landets animalieproduktion med en tredjedel, vilket lett till stora protester.

Enligt Lantbruksnytt grundar sig politiken på en enda utredning trots att det finns andra utredningar som visar att de planerade åtgärderna är sämre för miljö och klimat. ”Det handlar om politiker helt utan kunskap”, enligt Bas van Hattum, redaktör på den nederländska lantbrukstidningen Trekker.

Rutte har en bakgrund hos WEF-partnern Unilever, där han arbetade som personalchef och ansvarade för personalutbildning. Han var också ansvarig för flera omorganisationer.

2018 anklagades Rutte för att ha raderat ett SMS från Unilevers tidigare VD, Paul Polman, som bad honom att avskaffa skatten på utdelningar.

Mark Rutte hyllas av Klaus Schwab som menar att Rutte är en riktig statsman med tydliga värderingar, och som följer sina värderingar. Detta framförde Schwab i sitt tal när han delade ut Atlantic Councils ”Global Citizen Awards 2019” till Mark Rutte.

Robert Malone

Har under covid-19-pandemin främjat desinformation om säkerheten och effekten av vaccinerna. Åtminstone enligt Wikipedia. Men Wikipedias grundare hävdar att sajten blivit extremt partiskt och inte längre fungerar enligt sin ursprungliga neutralitetsprincip. Enligt EU-kommissionen är Robert Malone en konspirationsteoretiker. För att avslöja sådana rekommenderar kommissionen att man enbart skall använda tillförlitliga informationskällor.

Vad det gäller den nya typ av läkemedel som används mot covid-19 vore det förstås bra att veta vad någon av dem som forskat fram mRNA-tekniken själva säger.

En av dem är Robert Malone, som alltså är en av världens kunnigaste personer inom området!

Han är en udda fågel i denna översikt, det blir bara en träff i listan. Han är av intresse eftersom man kan förvänta sig att han skulle röra sig i dessa kretsar. Men det tycks han inte vara intresserad av. Tvärtom har han väldigt starka åsikter om WEF, vilket man kan läsa i original här, och på svenska här.

Som enskilda har vi alltså att ta ställning till om Robert Malone vet vad han talar om, och har integritet och kurage nog att framföra det, eller om han är en konspirationsteoretiker. Kan en ha rätt och majoriteten fel? Det har hänt förr, varför skulle det inte kunna vara fallet nu?


%d bloggare gillar detta: