Sagt i förväg, 2!

Förutsägelser av Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus framlade teorin att, om inga politiska åtgärder vidtas, blir befolkningen större än tillgången på livsmedel, och tillgången på mat per person därför kommer att minska. En viktig del av Malthus slutsats blir då att födelsekontroll är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten och välståndet, men själv ansåg han preventivmedel och aborter vara oacceptabelt. Födelsekontrollen skulle ske genom sena giftermål och celibat.

Hans tankar har influerat många – bland annat Charles Darwin – och gett upphov till malthusianism, som under 1900-talet omformulerats och kallas nymalthusianism. En mängd nationalekonomer och filantroper i alla länder hävdar att detta är det bästa medlet för att bekämpa fattigdomen. Nymalthusianismen spreds som teoretisk lära först i Storbritannien, där ”Malthusian league” bildades 1877 tack vare Annie Besants arbete.

Kan vi se någon påverkan av Malthus idéer i vår tid?

En tämligen retorisk fråga! Ett dokument från regeringen har rubriken, Hur många människor kan jorden uthålligt försörja? – eller Malthus revisited”. Man håller inte med honom i allt, men hans tankegångar finns alltså i bakgrunden.

Vi har hört talas om hotet från överbefolkning sedan länge. En del beskylls för att till och med tala om att minska jordens befolkning. Vissa av dem är så kallade filantroper (människoälskare), som i så fall vill eliminera en del av dem de säger sig älska. Denna beskyllning är dock svår att leda i bevis. Uttalanden man hittar handlar i regel om att minska takten i befolkningsökningen.

Alltså är det ingen som talar om att minska jordens befolkning, eller? Man kan ju fundera över den konkreta innebörden i dessa texter:

• 11 000 forskare (enligt SVT) utropar klimatnödläge. Under rubriken “Population” skriver man, fritt översatt, att ”… världens folkmängd måste stabiliseras och efter hand minskas – inom ett system som garanterar social integritet”.

• Enligt en debattartikel i Svenska Dagbladet (2012) måste jordens befolkning begränsas. En av debattörerna var då ansvarig för svenskt bistånd genom FN.

Ett par citat från artikeln: ”Den fråga vi står inför kan också formuleras så här: ska vi döma ett växande antal människor till ett allt torftigare liv eller ska vi minska jordens befolkning så att alla får chansen till ett bra liv?”

Det sorgliga är att förnekelsen av sakernas tillstånd försvårar möjligheterna att hitta konstruktiva lösningar. För som alltid är det ju lättare att tänka klart och se vad man ska göra med alla fakta på bordet. Och fakta i det här fallet är ju att en i verklig mening ”hållbar” utveckling är möjlig först med färre människor på jorden.”

Är det de dem som Henry Kissinger påstås ha kallat ”useless eaters”, som skall ”minskas”, alltså de som inte är ekonomiskt nyttiga?


Hur många klarar jorden att försörja?

Om alla födslar upphör från och med nu minskar jordens befolkning med ca 535 miljoner fram till år 2030. Det innebär att jordens folkmängd då kommer att vara ca. 7,4 miljarder. Även denna mängd anses för stor enligt en artikel i Aktuell Hållbarhet, från 2011, som hävdar att ”redan i dag är jordens kapacitet för liten. Hur tänker man lösa det?” och ”nu håller vi på att nå miljöns gränser”.

Men enligt en artikel i Ny Teknik, år 2013, klarar jorden att föda en befolkning på 10 miljarder, men ”om inte de redan superrikas girighet kan hejdas äventyras hela jordens framtid”. Artikeln berättar att ”år 2008 när skördarna slagit fel, passade internationella spannmålsspekulanter på att göra sig en extra hacka på de fattigas bekostnad. Världsmarknadspriserna på vete rakade i höjden, och det utbröt kravaller i Senegal och en rad andra länder i Afrika”.

Maten skulle räcka till 10 miljarder redan idag, ”om den bara fördelas på ett bättre sätt än nu, och man kunde minska svinnet …”.

Är fakta att jordens befolkning måste decimeras, eller är fakta att jorden – rätt förvaltad – kan försörja en betydligt större befolkning än idag, att det verkliga problemet är att några få ofantligt rika personer och företag i själva verket agerar enbart för egen vinning, samt att världssamfundet – med de rikas benägna bistånd – försöker ”rätta till” de problem det medför genom att eliminera framtida människor?


Har de superrika övergett sin girighet?

US corporations own around 30% of Ukrainian arable land, BRICS Information Portal

Amerikanska bolag kontrollerar 28 % av åkermarken i Ukraina. Företagen Cargill, DuPont och Monsanto (som formellt är ett tysk-australiskt företag, men i huvudsak är amerikanskt) är bland de mest framstående ägarna av ukrainsk åkermark. Dessutom är företag som ”Vanguard”, ”Blackrock” och ”Blackstone” bland de största aktieägarna i de tre nämnda jordbruksjättarna. ”Blackrock” en fond som förvaltar tillgångar värda över 10 biljoner dollar [motsvarande en 120 mil hög bunt av tusenlappar], där ”Vanguard” kontrollerar minst sex och ”Blackstone” förvaltar upp till 1 biljon dollar. Tillsammans äger de tre amerikanska multinationella företagen (”Cargill”, ”DuPont” och ”Monsanto”) över 17 miljoner hektar av Ukrainas åkermark. Som jämförelse har hela Italien 16,7 miljoner hektar jordbruksmark. Kort sagt, de tre amerikanska företagen äger mer användbar jordbruksmark i Ukraina än vad hela Italien har.

After being trapped for months, ships loaded with grain have left Ukraine. Where are they going?, New York Times

När spannmålsleveranserna från Ukraina äntligen kom igång sommaren 2022, visar det sig att inget av de fartyg som släppts hittills går till Jemen, Somalia, Etiopien eller andra länder som står inför hungerkatastrofer. Istället går de dit köparna vill att de ska: De är kommersiella fartyg som fraktar spannmål till försäljning.

Tanken är inte att spannmålen skall att gå direkt till de hungriga munnar som behöver det, utan snarare att transporterna leder till mer spannmål på världsmarknaden och därför lägre priser, enligt FN! Stéphane Dujarric, talesman för FN:s generalsekreterare, hävdar att de globala livsmedelspriserna redan sjunkit. Den trenden kommer så småningom att hjälpa länder som står inför matbrist, säger han.

Kommentar: Girigt eller inte? Om allt går som det är tänkt kommer transporterna att bli till indirekt hjälp för de drabbade människorna, vilket kanske är bättre än direkt nödhjälp. Men otvivelaktigt finns det aktörer som tjänar pengar på detta tillvägagångssätt, vilket de inte gjort om spannmålen gått direkt till de hungriga munnar som behöver mättas.

Bill Gates: My ‘best investment’ turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit, CNBC

Smakprov från artikeln:Att investera i globala hälsoorganisationer som syftar till att öka tillgången till vacciner skapar en 20-till-1 avkastning, säger Microsofts medgrundare och filantrop.

Kommentar: Observera att artikeln är från januari, 2019. Hur har det gått sedan dess?

Vaccinjättarnas vinst: 1 000 dollar per sekund, SvD.

The billionaire boom: how the super-rich soaked up Covid cash, Financial Times.

Trots pandemin – rekordmånga nya miljardärer, Affärsvärlden.

Covid-vaccinet har gjort dem till dollarmiljardärer, Global Bar Magazine

Citat: ”– Vaccinframställningen har finansierat av offentliga medel och borde därför först och främst vara en gemensam egendom (global public good) och inte ett sätt för några att göra privata vinster. Därför måste vi snarast få slut på dessa monopol över vaccinet så att vi kan skala upp produktionen, få ned priserna och vaccinera världen, säger Anna Marriott, chef för hälsofrågor på Oxfam.

Meet The 40 New Billionaires Who Got Rich Fighting Covid-19, Forbes

Meet The 50 Doctors, Scientists And Healthcare Entrepreneurs Who Became Pandemic Billionaires In 2020, Forbes

Billionaires got 54% richer during pandemic, sparking calls for ”wealth tax”, CBS News

Wall Street minted 56 new billionaires since the pandemic began — but many families are left behind, NBC News


Lever de som de lär?

Bezos and Prince Charles Fly in Private Jets to Meet for a ‘Cup of Tea’ and Complain About You Emitting Too Much CO2, Humans are Free

Hypocrite airways? Jeff Bezos’s £48m Gulf Stream leads parade of 400 private jets into COP26 including Prince Albert of Monaco, scores of royals and dozens of ‘green’ CEOs – as huge traffic jam forces empty planes to fly 30 miles to park, Daily Mail

The hypocrisy on show at Cop26 could spell Last Orders for Boris Johnson, Daily Mail

‘Guess the climate rules don’t apply to them’: Outrage as billionaire eco warrior Bill Gates flies Jeff Bezos and FIFTY guests in helicopters to Turkish beach resort from his $2M-a-week yacht for his 66th birthday, Daily Mail

Översättning: ‘Gissa att klimatreglerna inte gäller dem’: Upprördhet när miljardärens ekokrigare Bill Gates flyger Jeff Bezos och FEMTIO gäster i helikoptrar till turkisk badort från sin yacht för 2 miljoner dollar i veckan för sin 66-årsdag.

Smakprov från artikeln: Gates transporterade sina 50 gäster med helikopter från sin hyr-yacht ”Lana” – som kostar 2 miljoner dollar i veckan – till Sea Me Beach-klubben i Fethiye.

Både Gates och Bezos har tidigare talat om behovet av att bekämpa klimatförändringar och minska koldioxidavtrycket.

Både Bezos och Gates påstås vistas på superyachter – som var och en släpper ut 7 020 ton koldioxid per år, eller 19 ton per dag.

Kommentar: Båda medverkade vid lanseringen av Breakthrough Energy Coalition-fonden under FN:s klimatkonferens 2015. Fonden är skapad för att samla och öka investeringarna i koldioxidfria och alternativa energilösningar


Se Obamas nya lyxkåk – kostade 112 miljoner, Expressen

Kommentar: Huset ligger vid havet. Tror Obama inte på sin förre vicepresidents förutsägelser om havsnivåhöjningar?

A look at Bill and Melinda Gates’ enormous lakefront home, CNN

Kommentar: Dessa är alltså grundarna av Bill och Melinda Gates Foundation som är en ”ideell organisation som bekämpar fattigdom, sjukdomar och orättvisor runt om i världen”. Bill Gates, som är en avhoppad student utan yrkesutbildning, och som nu ”pensionerat” sig fick se sin förmögenhet öka motsvarande en lön på 26,6 miljarder kronor per månad, före skatt, under pandemiåret 2020.


Hyckleri eller föredömen att följa?

Den som söker han finner, nämligen ytterligare många exempel på – för att uttrycka sig milt – tveksam överensstämmelse mellan munnens bekännelse och konkret handling.

Om dessa höga herrar och damer med sina handlingar visar att de inte tror på det de reser världen runt för att pådyvla vanligt folk, varför skall man då lyssna på dem?

Säger Jesus till oss: Underkasta er dem för ”det allmänna bästa”?

Eller säger han till dem: Ni hycklare, ni binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill ni inte ens med ett finger flytta på dem?


Utvikning

Här är det läge för en utvikning, som anknyter till andra stycket i detta inlägg. 1889 blev Annie Besant anhängare till teosofen Madame Blavatsky, och anslöt sig till Teosofiska Samfundet, inom vilket Besant snart blev en ledargestalt. Teosofin är en av beståndsdelarna inom New Age.

1947 skrev en annan av förgrundsfigurerna inom New Age, Alice Bailey, följande:

1. Avlägsna Gud och bön ur utbildningssystemet.
2. Minska föräldrarnas makt över barnen.
3. Förstör den judisk-kristna familjestrukturen eller den traditionella kristna familjestrukturen.
4. Om sex är gratis, gör abort laglig och gör den enkel.
5. Gör skilsmässa lätt och laglig, befria människor från begreppet äktenskap för livet.
6: Gör homosexualitet till en alternativ livsstil.
7: Korrumpera konsten, få den att bli perverterad.
8: Använd media för att främja och förändra tänkesätt.
9: Skapa en interreligiös rörelse.
10: Förmå regeringar att göra alla dessa [punkter] till lagar och förmå kyrkan att godkänna dessa förändringar.

Ytterligare om punkterna finns här.


Det är ingen slump att både teosofin och nazismen har svastikan som symbol. Teosofen, Madame Blavatsky, var nämligen den första att popularisera begreppet om en ”arisk” ras.

Hitler sade: ”Var och en som uppfattar nationalsocialism som enbart en politisk rörelse vet nästan ingenting om den. Den är till och med mer än religion, den är en önskan om att skapa en ny människa.”

Önskan att skapa en ny människa är lika aktuell idag. På World Economic Forums hemsida nämner man att vissa framstående forskare förespråkar en posthumantistisk (eftermänsklig) tillvaro: slutet på mänsklighetens beroende av våra medfödda kroppar genom att förvandla våra bräckliga mänskliga kroppar, version 1.0, till deras mycket mer hållbara och dugliga version 2.0. Läs mer här och här.

World Economic Forum menar även att vi nu träder in i eran av kropparnas internet (Internet of Bodies), som handlar om att samla in våra fysiska data via en rad enheter som kan implanteras, sväljas eller bäras.

Vad säger FN? Läs mer här! (rekommenderas starkt!)


På det filosofiska planet tog nazismen bland annat intryck av Friedrich Nietzsche, som menade att för övermänniskorna gäller en annan moral än för massorna, hos vilken kristendomens negativa dygder, ödmjukheten, lydnaden och medlidandet, är på sin plats. Men det är slavarnas moral, inte herrarnas. För herrarna betydde ursprungligen god detsamma som stark och duglig, och dålig detsamma som svag.

World Economic Forum frågar sig: ”Vad kan dessa berömda filosofer lära oss om det moderna livet?”. En av filosoferna är Nietzsche. Följande tänkvärda citat finns i inlägget: ”Även Nietzsche visste hur lätt vi kan gå fel och längta efter saker som inte förtjänar att längtas efter och beundra människor som inte förtjänar att bli beundrade.”.


Påverkan?

Det finns alltså både andliga och filosofiska strömningar i bakgrunden. Frågan är om de påverkar de nutida skeendena eller om det endast är hypotetiska, filosofiska resonemang som världens makthavare ägnar sig åt när de träffas vid World Economic Forums årliga konferenser och i andra sammanhang?

Det kan vara på sin plats att nämna Georgia Guidestones, ett granitmonument från 1980 som många menar innehåller riktlinjerna för New World Order. Även delar av Georgia Guidestones tio punkter känns igen i det som sker idag:

  1. Håll människans population under 500.000.000 i ständig balans med naturen.
  2. Styr reproduktion klokt – förbättra hälsa och mångfald.
  3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk.
  4. Styr passion – tro – tradition – och allt annat med behärskat förnuft.
  5. Skydda folk och nationer med rättvisa lagar och hederliga domstolar.
  6. Låt alla nationer styra sig själva men lös externa dispyter i en världsdomstol.
  7. Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän.
  8. Väg personliga rättigheter mot sociala skyldigheter.
  9. Värdera sanning – skönhet – kärlek – i harmoni med evigheten.
  10. Var inte en cancer på jorden – lämna utrymme för naturen.

Framtiden?

De stora massorna verkar inte gå någon ljus framtid till mötes om ovan beskrivna människosyn är rådande hos världens makthavare.

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre, som säger: Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.”.

Är det Jesu Kristi återkomst vi längtar efter, eller längtar mänskligheten efter saker som inte förtjänar att längtas efter, och beundrar människor som inte förtjänar att bli beundrade?

Håller vi på att låta oss föras vilse och missa målet?

Den frågan kan man hålla i bakhuvudet när man lyssnar till Sven Reichmanns predikan om andlig klarsyn.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: