Sagt i förväg!

Det är Guds specialitet (en av många).

tänker man nog i första hand på profeter som Gud använder för att förutsäga framtiden. Men tänker man efter en gång till, så talar Bibelns profeter minst lika mycket om sin nutid, då man på tvärs med tidsanda och makthavare säger: ”Ni påstår att det förhåller sig så här, men det är lögn. I själva verket förhåller det sig så här!”.

Detta klarspråk åsamkade de frimodiga profeterna mycket besvär och lidande. Men de tystnade inte! Det gjorde inte heller Jesus: ”Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.”.


Framtida förutsägelser

Vad det gäller framtida förutsägelser trycker Gud på att han – till skillnad från avgudarna – kan ge besked om framtiden:

Tala om vad som skall hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det.”. ”Vem talade om detta från begynnelsen, så att vi fick veta det, eller i förväg så att vi kunde säga: ”Han har rätt”. Det fanns ingen som talade om det, ingen som lät oss höra det, ingen som hörde er tala om det.”.

Jesus själv säger: ”Jag har nu sagt er detta i förväg.”, ”Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.”, samt ”Men jag har  sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, skall komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er.”.

Då är frågan hur man skall ställa sig till andras framtida förutsägelser?

Angående pandemin

En värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgarmotstånd.”

”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomier: internationell rörlighet för både människor och varor stannade av, industrier som turism försvagades och globala försörjningskedjor bröts. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sattes tomma i månader, tömd på både anställda och kunder.”

”Men även i utvecklade länder var kontrollen en utmaning. USA: s ursprungliga politik för att ”kraftfullt motverka” medborgare från att flyga visade sig vara
dödlig i sin eftergivenhet och påskyndade spridning av viruset inte bara inom
USA utan över gränserna. Men några länder klarade sig bättre – i synnerhet
Kina. Kineserna regeringens skarpa påbud och genomdrivande av obligatorisk
karantän för alla medborgare, såväl som dess omedelbara och nästan hermetiska tillslutning av alla gränser, räddade miljontals liv och stoppade spridningen av viruset långt tidigare än i andra länder och möjliggjorde en snabbare återhämtning efter pandemin.”

”Kinas regering var inte den enda som vidtagit extrema åtgärder för att skydda sina medborgare från risk och exponering. Under pandemin spände nationella ledare runt om i världen sina muskler och införde tvingande regler och begränsningar, från obligatoriska ansiktsmasker till  kroppstemperaturkontroller vid entréerna till gemensamma utrymmen som järnvägsstationer och stormarknader. Även sedan pandemin avklingat, fortsatte, och till och med intensifierades, denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna och deras aktiviteter.

För att skydda sig från spridningen av alltmer globala problem – från pandemier och internationell terrorism till miljökriser och ökande fattigdom – tog ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten. Till att börja med fick tanken på en mer kontrollerad värld bred acceptans och gillande. Medborgare gav villigt upp en del av sin suveränitet – och integritet – till ett tillstånd av förmynderi i utbyte mot större säkerhet och stabilitet. Medborgarna var mer toleranta och till och med angelägna om toppstyrda föreskrifter och övervakning, och nationella ledare hade mer handlingsfrihet att påtvinga föreskrifter på de sätt de ansåg lämpliga.

I utvecklade länder, tog sig denna ökade övervakning många uttryck: biometrisk ID för alla medborgare, till exempel, och stramare reglering av viktiga industrier vars stabilitet ansågs vara avgörande för nationella intressen.”

”I länder med starka och omtänksamma ledare, ökade medborgarnas övergripande ekonomiska  status och livskvalitet.”

”Men mer auktoritärt ledarskap fungerade mindre bra – och i vissa fall med tragiska konsekvenser – i länder som drivs av oansvariga eliter som använde sina ökade makt till att driva sina egna intressen på medborgarnas bekostnad.”

”Varhelst nationella intressen kolliderade med individuella intressen, var det konflikt. Sporadiskt motstånd blev alltmer organiserat och samordnat, när missnöjda ungdomar och människor som hade sett sin ställning och sina möjligheter gå upp i rök – till stor del i utvecklingsländer – uppmuntrade oroligheter.”

”Även de som gillade större stabilitet och förutsägbarhet i denna värld började känna sig obekväma och begränsade av så många strikta regler och av strikta nationella gränser. Känslan fanns i luften att något förr eller senare oundvikligen skulle kullkasta den noggranna ordning som världens regeringar arbetat så hårt för att åstadkomma.

Dessa citat är inte tagna från någon nutida text. Detta gavs ut redan i maj, år 2010 av The Rockefeller Foundation och ”Globala affärsnätverket” (Global Business Network, GBN), som även har en webshop, som bland annat säljer utrustning som kombinerar avkänning av kroppstemperatur, intelligent ansiktsigenkänning och varning för folk utan mask.

Det råder ingen tvekan om att den kommande administrationen kommer att få en utmaning inom området infektionssjukdomar”. Detta uttalade Anthony Fauci den 10 januari 2017, tio dagar innan USA:s nye president tillträdde.
Fauci förutsade också – något motsägelsefullt – ett ”överraskande utbrott”.

Mänskligheten sin egen värsta fiende

Så som världens tillstånd framställs sedan en tid tillbaka är mänskligheten sin egen värsta fiende och kommer att utplåna sig själv om inte en mängd drastiska åtgärder vidtas. Den tanken finns nedtecknad i boken ”The first Global  Revolution”, från 1991. Boken är en rapport från Romklubben, som grundades 1968 på David Rockefellers egendom i Bellagio i Italien. Rockefeller skänkte även tomten till FN:s högkvarter i New York.

På sidan 75 skriver man:

I strävan efter att finna en gemensam fiende, i vilken vi kan ena oss kring, kom vi på idén om föroreningar, om hotet av global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande; dessa ting passar vår sak. I sin totalitet och i dess inre sammanhang inbördes har dessa fenomen en konstituerande faktor såsom ett gemensamt hot, vilket måste konfronteras av var och en av oss. Men i att definiera dessa hot som en fiende, faller vi i en fälla – vilket vi redan varnat läsaren för – nämligen att felaktigt anta att symptomen är orsaken. Alla dessa faror är orsakade av människan och hennes involvering i de naturliga processerna och det är enbart genom att ändra attityder och vanor som de kan övervinnas. Den egentliga fienden är därför mänskligheten själv.

Det konkreta instrumentet för att forcera fram denna idé blev frågan om koldioxid. En person som gjorde det systematiskt genom att förankra idén både i en politisk gren och en styrd vetenskaplig gren, var Maurice Strong.

På ett av försättsbladen finns denna dikt:

Ah lovel could thou and I with fate conspire,
to grasp this sorry scheme of things entire
would not we shatter it to bits and then
remould it nearer to the heart´s desire.

Flera av orden har många valörer. En av flera möjliga rå-översättningar
är:

Åh älskade kunde du och jag samverka med ödet,
att gripa tag i denna bedrövliga ordning helt,
skulle vi inte krossa det i bitar och då,
omforma den närmare hjärtats önskan.

Är det detta man vill ha sagt med dikten? Eller…?

Cyberpandemi

Vi bör förbereda oss för en global COVID-liknande cyberpandemi som sprider sig snabbare och längre än ett biologiskt virus, med lika eller större ekonomisk inverkan. Coronaviruskrisen ger insikter om hur ledare bättre kan förbereda sig för sådana cyberrisker.

De flesta i världen upplever för närvarande mycket extrema  levnadsförhållanden som ett resultat av COVID-19. Det vore tröstande att tro att detta bara är en ”blip” som avbryter en i huvudsak stabil situation, och att världen kommer att återgå till det ”normala” när medicinen och vetenskapen
tämjt viruset.

Trösterikt – och fel.

COVID-19 är inte det enda hotet med förmåga att snabbt och exponentiellt
förstöra vårt sätt att leva. Krisen visar att världen är mycket känsligare för
störningar av pandemier, cyberattacker eller miljömässiga ”tipping points” än
historien antyder.

Vårt ”nya normala” är inte COVID-19 i sig – det är COVID-liknande incidenter. Och en cyberpandemi är förmodligen lika oundviklig som en framtida pandemi.

Tiden att börja tänka på svaret är – som alltid – idag. För att starta den processen är det viktigt att undersöka lärdomarna från 19-COVID-pandemin – och använda dem för att förbereda sig för framtida globala cyberattacker.

Lärdomarna är:
1: Cyberattacker med egenskaper som liknar coronaviruset skulle spridas
snabbare och längre än biologiska virus.

2: Den ekonomiska effekten av en utbredd digital avstängning skulle vara lika stor – eller större – än vad vi för närvarande ser.

Enda sättet att stoppa den exponentiella spridningen av cyber-COVID skulle vara att helt koppla bort alla sårbara enheter från varandra och från internet för
att undvika infektion. Hela världen skulle genomgå en digital cyberlockdown
tills ett vaccin utvecklades.  All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som kan kontaktas av personliga besök, fast telefonlinje, snigelpost eller kortvågsradio.

Ovanstående lades ut på World Economic Forums hemsida 1 juni, 2020.

Cyberpandemin tycks nu vara på gång sedan Oracle – som WEF:s styrelsemedlem, Marc Benioff, tidigare arbetat för – visat sig ha en säkerhetslucka i programmeringsspråket Java.

Guds röst?

Kan man då dra slutsatsen att det är Guds röst vi hör i allt detta? Han är ju
tydlig med att avgudar inte kan tala och förutsäga framtiden. Och bara detta
lilla axplock av sådant man kan tro ”bara händer” – men som visar sig vara beskrivet mer eller mindre långt i förväg – tyder på att skeendena inte ”bara händer”.

Kan det vara så att jordens befolkning i själva verket får sig skrivet på näsan vad
som kommer att ske, av dem som ser till att det sker? Och då är frågan, i vilken anda verkar de som ser till att det sker?

Eller för att gå rakt på sak: Är det Guds Ande eller antikrists ande som står bakom det som sker?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: