Är Jesus trevlig?

En ledtråd, kan vara att begrunda hur Jesus agerade han när han vandrade på på jorden som människa av kött och blod.

Jesus varnade folket för de andliga ledarna

När Jesus undervisade sade han också: ”Akta er för de skriftlärda, som tycker om att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torgen och sitta på de främsta platserna i synagogorna och få hedersplatserna vid festmåltiderna. (Mark 12:38-39)

Jesus mästrade den person som bjudit hem honom

Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: ”Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. (Luk 7:44-46)

Jesus tog tillfället i akt och mästrade både den person som bjudit hem honom, och det andliga och politiska ledarskap personen tillhörde

När Jesus hade talat, bjöd en farisé honom hem till sig, och han gick in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sade till honom: ”Ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. (Luk 11:37-39)

Jesus mästrade det andliga och politiska ledarskapet

Ve er, fariseer! Ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det. (Luk 11:43-44)

Jesus går ett steg längre när han får påpekat det olämpliga i det han sade

En av de laglärda sade då till honom: ”Mästare, när du säger så, förolämpar du även oss.” Han svarade: ”Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem”. (Luk 11:45-46)

Jesus går bärsärkagång i kyrkolokalen

Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. (Joh 2:13-15)

Jesus påstod att de andliga ledarna inte var frälsta

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. (Joh 5:39-40, 42)

Jesus ifrågasätter sina åhörares motiv

När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. (Joh 6:24-26)

Jesus talade så att han stötte bort människor

Många av hans lärjungar som hörde det sade: ”Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?” Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sade till dem: ”Tar ni anstöt av det här?”. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. (Joh 6:60-62, 66)

Jesus sade att de andliga ledarna kommer att dö i sin synd

Än en gång sade Jesus till dem: ”Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma”. (Joh 8:21)

Jesus sade att det andliga ledarna hade djävulen till sin far

Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh 8:44)

Jesus upprepade åtskilliga gånger ”ni hycklare” när han talade till de andliga ledarna
Matt 15:7Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er:
Matt 22:18Jesus märkte deras ondska och frågade: ”Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare?
Matt 23:13Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.
Matt 23:15Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt, och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.
Matt 23:23Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.
Matt 23:25Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.
Matt 23:27Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet.
Matt 23:29Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar
Mark 7:6Han svarade dem: ”Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Luk 12:56Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?
Luk 13:15Då svarade Herren honom: ”Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den?

Jesus uttrycker sig alltså så onyanserat och okänsligt att en möjlighet till ett spontant väckelsemöte rinner ut i sanden, redan innan inledningsordet, och hans lärjungar ger upp och lämnar honom (Joh 6:62 ff).

Jesus kallar folket för hycklare vid endast ett tillfälle, Luk 12:56, där sammanhanget handlar om att kunna läsa av tidens tecken. Vid alla andra tillfällen riktar han sig till de kyrkliga ledarna.


Hur skulle vi uppfatta någon som beter sig som Jesus gjorde när han vandrade på jorden? ”Trevlig” är kanske inte det första vi skulle tänka på. Ändå är Jesus full av kärlek, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning.

Alltså kan vi dra slutsatsen att ”trevlig” inte är ett användbart kriterium för att fastslå en persons karaktär och bevekelsegrunder, vilket förstås inte utesluter att det finns de som är rakt igenom äkta, ärliga, trevliga personer.


Jesu gudomlighet förnekas bland kyrkliga ledare! Hur trevlig skulle Jesus bete sig om han återkom i egen hög person och gick till rätta med avfallet? Skulle vi ens känna igen honom?

Jesus är likadan idag som när han vandrade på jorden, så det är rimligt att anta att han säger samma sak idag:

Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. (Matt 5:18-20)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: