Organisationer, översikt

World Economic Forum

World Economic Forum är den internationella organisationen för offentlig-privat samarbete. Forumet engagerar de främsta politiska, affärsmässiga, kulturella och andra samhällsledarna för att forma globala, regionala och industriagendor. Läs mer här.

https://www.weforum.org/about/new-champions

https://www.weforum.org/organizations/elite-prep

Young Global Leaders

Forumet för unga globala ledare påskyndar effekten av en mångsidig gemenskap av ansvarsfulla ledare över gränser och sektorer för att forma en mer inkluderande och hållbar framtid.

Bilderberggruppen

Varje år inbjuds cirka 130 politiska ledare och experter från industri, finans, arbetsmarknad, akademi och media för att delta i ett möte. Mötet är ett forum för informella diskussioner om stora frågor.

Trilaterala kommissionen

Kommissionen har för tillfället ingen aktiv hemsida, men återkommer under våren. Trilaterala kommissionen syftar bland annat till att ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media.

Council on Foreign Relations

Council on Foreign Relations (CFR) är en oberoende, partipolitisk medlemsorganisation, tankesmedja och utgivare som vill vara en resurs för sina medlemmar, regeringstjänstemän, företagsledare, journalister, lärare och studenter, civila och religiösa ledare och andra intresserade medborgare för att hjälpa dem att bättre förstå världen och de utrikespolitiska val som USA och andra länder står inför.

Harvard university

Harvard ligger i frontlinjen för akademiskt och intellektuellt utforskande. De som vågar sig hit – för att lära sig, forska, undervisa, arbeta och växa – ansluter sig till nästan fyra århundraden av studenter och forskare i jakten på sanning, kunskap och en bättre värld.


https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/10/divinity-schools-swartz-hall-brings-inclusivity-and-collaboration/


Atlantic Council

Atlantic Council är en opartisk organisation som stimulerar USA:s ledarskap och engagemang i världen, i partnerskap med allierade och partners, för att forma lösningar på globala utmaningar.

Rådet utgör ett viktigt forum för att navigera de dramatiska ekonomiska och politiska förändringarna som definierar det tjugoförsta århundradet genom att informera och stimulera dess unikt inflytelserika nätverk av globala ledare. Atlantic Council – genom tidningarna det publicerar, idéerna det genererar, de framtida ledarna som det utvecklar och de samhällen det bygger – formar politiska val och strategier för att skapa en friare, säkrare och mer välmående värld.

Aspen Institute

Aspen Institute är en global ideell organisation som arbetar för att förverkliga ett fritt och rättvist samhälle. Institutet driver på för förändring genom dialog, ledarskap och handling för att hjälpa till att lösa de viktigaste utmaningarna som USA och världen står inför.

Man samlar olika, partipolitiskt obundna ”thought leaders”, kreativa, forskare och medlemmar av allmänheten för att ta itu med några av världens mest komplexa problem.

Blackstone Group

Blackstone investerar på lång sikt eftersom byggande av framgångsrika, motståndskraftiga företag kan leda till bättre avkastning, starkare samhällen och ekonomisk tillväxt som fungerar för alla.

Vad gäller mångfald, jämställdhet och inkludering jobbar man på att attrahera, behålla och främja talanger från så brett spektrum som möjligt. Man menar att en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka gör Blackstone Group till bättre investerare och ett bättre företag.

BlackRock

BlackRock är en av världens ledande leverantörer av investerings-, rådgivnings- och riskhanteringslösningar.

Syftet är att hjälpa fler och fler att uppleva ekonomiskt välmående. I strävan efter detta är ett fokus på långsiktig hållbarhet inbäddat i verksamheten, från att integrera miljö-, social- och styrningsmetoder (ESG) i investeringsprocesserna till att skapa positiva sociala effekter.

Business Roundtable

Business Roundtable är en sammanslutning av verkställande direktörer för USA:s ledande företag som arbetar för att främja en blomstrande amerikansk ekonomi och utökade möjligheter för alla amerikaner genom sund offentlig politik.

Business Roundtable representerar uteslutande verkställande direktörer för USA:s ledande företag. Dessa VD:ar leder företag med 20 miljoner anställda och mer än 84,6 biljoner kronor i årliga intäkter (en 1 015 mil hög bunt med tusenlappar). Dessa ledare går samman med samhällen, arbetare och beslutsfattare för att bygga en bättre framtid för nationen och dess folk. Genom forskning och opinionsbildning förespråkar Business Roundtable politik för att stimulera skapande av jobb, förbättra USA:s konkurrenskraft och stärka ekonomin.

General Motors

En av världens största biltillverkare som bygger idag för en säker, mer hållbar morgondag. Vi står tillsammans för att driva världen framåt. Alla skall med.”.

Goldman Sach

Goldman Sachs Group, Inc. är en ledande global finansiell institution som levererar ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsbanker, värdepapper, investeringsförvaltning och konsumentbanker till en stor och diversifierad kundbas som inkluderar företag, finansiella institutioner, regeringar och privatpersoner.

Goldman Sachs uppdrag är att främja hållbar ekonomisk tillväxt och finansiella möjligheter över hela världen. Man vill främja framgången för sina kunder, bredda individuellt välstånd och påskynda ekonomiska framsteg för alla.

McKinsey & Company

McKinsey & Company, är ett amerikanskt multinationellt konsultföretag inom strategi och management.

Företaget vill påskynda en hållbar och inkluderande tillväxt. Idag är en ny era av tillväxt möjlig, en som inte behandlar tillväxt och positiv samhällspåverkan som motsatta krafter. Detta nya tillväxtparadigm kommer att bli mer hållbart, driva på innovation och samtidigt minska miljöpåverkan. Det kommer också att vara mer inkluderande och skapa tillgång till möjligheter för människor över hela världen. Läs mer här.
https://funderingar.nu/?page_id=13632 Ta bort!

Salesforce

Salesforce är världsledande inom customer relationship management (CRM) tack vare en plattform som utnyttjar den senaste teknologin inom molntjänster, sociala medier, mobil kommunikation, Internet of Things (IoT) , artificiell intelligens (AI) och mycket mer.

https://www.salesforce.com/company/stakeholder-capitalism/

State Street

State Street Corporation är ett amerikanskt finansiellt holdingbolag, som är ett av världens största serviceföretag och förvaltare av institutionella tillgångar. Man rekryterar de bästa, bygger partnerskap och investerar i innovation för att hjälpa kunderna att ta vara på nya möjligheter. Målet är att hjälpa sina intressenter att uppnå bästa möjliga resultat för framtiden.

Tsinghua University in Beijin

Tsinghua är ett av de mest prestigefyllda universiteten i Kina. Genom undervisning, forskning och innovation är Tsinghua engagerad i framsteg och välbefinnande för nationen och världen.

Med ett bestående engagemang för spetskompetens och innovation har Tsinghua åtagit sig att inspirera framtida globala ledare. De skärpta och ambitiösa studenterna undervisas av toppexperter inom sina områden. Den mångfaldiga fakulteten och studenterna kommer från olika länder och ger viktiga bidrag till att lösa globala utmaningar.

Vanguard

The Vanguard Group, Inc. är ett amerikanskt multinationellt investmentbolag som har verksamheter på fyra kontinenter. De har fler än 30 miljoner investerare fördelat i 170 länder världen över den 31 januari 2020. De förvaltar ett kapital på 53,6 biljoner kronor (643 mil), 30 april 2020.

Vanguard ägs inte av aktieägare. Det ägs av människorna som investerar i bolagets fonder.

Världshälsoorganistionen

WHO är ett FN-organ som kopplar samman nationer, partners och människor för att främja hälsa, hålla världen säker och tjäna de utsatta. Man leder de globala insatserna för att utöka den allmänna hälso- och sjukvården, leder och samordnar världens insatser vid hälsokriser, främjar hälsosammare liv – från graviditetsvård till hög ålder. WHO:s Triple Billion-mål beskriver en ambitiös plan för världen för att uppnå god hälsa för alla, med hjälp av vetenskapsbaserade policyer och program.

%d bloggare gillar detta: