Organisationer K-T

Kursiverad stil är citat från organisationernas hemsidor.

McKinsey & Company

WEF-partner som är ett amerikanskt multinationellt konsultföretag inom strategi och management, som vill påskynda en hållbar och inkluderande tillväxt.


Tillsammans kommer vi att påskynda hållbar och inkluderande tillväxt.

Vi tror att för att alla människor ska blomstra måste ekonomier växa. Idag är en ny era av tillväxt möjlig; en som inte behandlar tillväxt och positiv samhällspåverkan som motsatta krafter”
.

McKinsey Global Institutes uppdrag är att ”hjälpa ledare inom den kommersiella, offentliga och sociala sektorn att utveckla en djupare förståelse för utvecklingen av den globala ekonomin och att tillhandahålla en faktabas för att hjälpa beslutsfattande i kritiska frågor”.

McKinsey Alumni Center är ”företagets officiella plattform för att hjälpa vårt globala nätverk av tidigare konsulter att förbli engagerade i företaget, vår kunskap och varandra.

Våra alumner är fler än 34 000 och arbetar hos över 15 000 organisationer inom den privata, offentliga och sociala sektorn. De bor och arbetar i över 120 länder, och medlemskap i detta dynamiska nätverk är en bestående fördel med en McKinsey-karriär”.

McKinseygate” förföljer Macrons omvalskampanj. Den franska regeringen är ansatt för sin kostsamma användning av det amerikanska konsultföretaget.

Motståndare till Frankrikes president Emmanuel Macron har kommit på ett knep för att reta upp honom över den sista delen av vad han hoppas ska bli hans omvalskampanj: För varje idé han föreslår, fråga om det kommer från McKinsey.

Regeringens användning av konsulttjänster under Macrons presidentskap har blivit en nagel i ögat i hans kampanj, till den grad att två ministrar på onsdagen intog scenen för att försöka skydda Macron från en växande kontrovers bara dagar före presidentvalets första omgång.

Regeringen har anlitat McKinsey för att hjälpa till med vaccinationsprogrammet, vilket väcker frågor om den övergripande användningen av konsultföretag. Macrons regering och franska offentliga förvaltningar har skrivit kontrakt värda minst 24,8 miljarder kronor (3 km sedelbunt) med konsultföretag sedan 2018 för att arbeta med ämnen som sträcker sig från pensionsreformer till digital transformation.

Frankrike är ett land som är stolt över sina offentliga tjänsters förträfflighet och som har en lång tradition av skepsis mot allt ingripande från den privata sektorn i statliga angelägenheter, särskilt när det kommer från ett amerikanskt företag.

Regeringen sa att den hade spenderat 9,2 miljarder kronor (1 km sedelbunt) 2021, på konsultföretag och motiverade siffran på grund av pandemikrisen. Den sade också att Frankrike halkat efter många andra europeiska länder när det gäller att använda konsultföretag.

Högerkandidaten Eric Zemmour antydde att kontrakten med McKinsey var ett resultat av det stora antalet konsulter som arbetade för Macrons tidigare presidentkampanj. Macrons läger fruktar att kontroversen kan återuppliva bilden av Macron som de rikas president. Denna kliché, som spelar på presidentens förflutna som en tidigare Rothschild-bankir, blir en symbol för allt som ”Gula västarna” kämpade mot.

https://www.politico.eu/article/how-consultants-like-mckinsey-accenture-deloitte-took-over-france-bureaucracy-emmanuel-macron-coronavirus-vaccines/
Hur konsulter som McKinsey tog över Frankrike. Privata företag är nu involverade i allt från landets vaccinationskampanj till att bekämpa klimatförändringar.

https://www.expressen.se/kronikorer/magnus-falkehed/macron-vred-om-kniv-dar-det-gjorde-ont/

Partner till:
WEF
https://www.weforum.org/organizations/mckinsey-company

World Government Summit
https://www.worldgovernmentsummit.org/community/partner

Aspen Institute
https://csreports.aspeninstitute.org/Roundtable-on-Artificial-Intelligence/2020/participants/details/46/michael-chui

Council on Foreign Relations (sid 48)
https://www.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/CFR_annual_report_2009_0.pdf

National Democratic Institute

En USA-baserad ideell, partipolitiskt obunden, icke-statlig organisation som arbetar i partnerskap runt om i världen för att stärka och värna demokratiska institutioner, processer, normer och värderingar för att säkerställa en bättre livskvalitet för alla. NDI föreställer sig en värld där demokrati och frihet råder, med värdighet för alla.

På 2000-talet arbetade NDI med valövervakningsorganisationer. Denna övervakning spelade en framträdande roll i folkupproret mot valfusk under den orangea revolutionen i Ukraina.

Birgitta Ohlsson är chef för institutets program för politiska partier.

Pfizer

WEF-partner som ”Är i obeveklig jakt på vetenskapliga genombrott och revolutionerande mediciner som kommer att skapa en hälsosammare värld för alla”.

Företaget har en historia som inte är fläckfri! Det kan man läsa om på engelska Wikipedia och i artiklar från etablerade nyhetsmedier, men inte på svenska Wikipedia. Lägg märke till att samtliga artiklar är skrivna före 2019!

I Svenska Dagbladet skrevs 2012 en artikel med rubriken, ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”, apropå upphandlingen av svininfluensa-vaccinet: ”Priset talades det knappast om och inte heller det politiska sprängstoff som byggts in i de kommersiella vaccinavtalen. De var nämligen kopplade på ett alldeles nytt sätt till WHO:s pandemihantering. En lösning som industrin drev på, enligt Anders Tegnell. FN-organet WHO skulle klassa spridningen av en pandemi i sex nivåer. När WHO deklarerade att översta steget – pandeminivå 6 – uppnåtts aktiveras vaccinavtalen, företagen startar produktionen och länderna betalar.”

Rubriken är inspirerad av ett mejl till Anders Tegnell från Folkhälsomyndighetens dåvarande generaldirektör, Johan Carlson. Ur artikeln: ”Klockan 8.29 morgonen därpå svarar Johan Carlson: Håller med. Jag tror att smittskyddsläkarna måste inse att detta är affärer och politik snarare än sjukvård. Visst ligger det en hel del i dessa påståenden men den typ av rörelsefrihet som efterfrågas finns ju inte’.

Idag vet vi att svenska staten köpte 18 miljoner doser för 1,3 miljarder kronor. Två doser per person – från bebisar till 95-åringar. Alltså skulle varenda svensk i princip vaccineras två gånger under en mycket kort tid. Ett jätteprojekt. En utmaning. En mobilisering. Några alternativ fick inte ens diskuteras. Allt var ju redan bestämt.”


Skulle sådana här artiklar skrivas idag? Om inte, beror det på att Pfizer och andra medicintillverkare gjort bot och bättring, och ändrat fokus till att i första hand tjäna mänskligheten i stället för att tjäna pengar? Eller har etablerade medier i det förgångna ägnat sig åt desinformation och konspirationsteorier, men nu – till makthavarnas stora glädje – kommit till insikt om sanningen?

Med tanke på Pfizers historia kunde man kanske förvänta sig en aning mer ödmjuk framtoning än den företagets VD visar när han tillsammans med WEF:s grundare raljerar över dem som har betänkligheter över den helt nya typ av medicin som tagits fram på rekordtid.

Rädda Barnens riksförbund

Fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda barnen för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen.

Salesforce

WEF-partner som är världsledande inom customer relationship management (CRM) tack vare en plattform som utnyttjar den senaste teknologin inom molntjänster, sociala medier, mobil kommunikation, Internet of Things (IoT) , artificiell intelligens (AI) och mycket mer.

Likt World Economic Forum är man inne på ”intressent-kapitalism”, som är ett system där företagets syfte baseras på ett grundläggande engagemang för alla intressenter – kunder, anställda, partners, samhällen, planeten och samhället – snarare än bara aktieägare.

SIDA

WEF-partner, Sveriges biståndsmyndighet som arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar SIDA i en hållbar utveckling för alla människor.

WEF-medarbetaren Alan AtKisson, chef för SIDAS avdelning för partnerskap och innovation valdes 2015 in som fullvärdig medlem i Romklubben, vilket han inte nämner på sin egen hemsida. Kan det bero på det motsägelsefulla i att verka i SIDA:s anda och samtidigt i Romklubbens anda, som i strävan efter att finna en gemensam fiende kom fram till att den egentliga fienden är mänskligheten själv? Eller finns det ingen motsättning?

State Street

WEF-partner som rekryterar de bästa, bygger partnerskap och investerar i innovation för att hjälpa kunderna att ta vara på nya möjligheter. Målet är att hjälpa sina intressenter att uppnå bästa möjliga resultat för framtiden.

State Street Corporation är ett amerikanskt finansiellt holdingbolag, som är ett av världens största serviceföretag och förvaltare av institutionella tillgångar.

Svenska Röda Korset

Hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen.

Thomson Reuters

WEF-partner ”Den intelligens, teknik och mänskliga expertis du behöver för att hitta pålitliga svar”, enligt deras hemsida.

Tillsammans med Blackstone grundade man 2018 Refinitiv, som senare såldes till London Stock Exchange Group. Blackstone var majoritetsägare med en andel på 55 %. VD:n och WEF-medarbetaren David Craig, med ett förflutet hos McKinsey, ledde övergången.

Under påtryckningar från Kinas regering censurerade Refinitiv över 200 artiklar av Reuters, som gällde protesterna i Hongkong 2019–20, och utvecklade ett ”strategiskt Kina-filter” för att blockera politiskt känsliga nyheter för läsare på Kinas fastland.

Thomson Reuters är WEF-partner – men vill likt Rockefeller – inte skylta med det i WEF:s partnerlista.

Mer kommer!

Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV)

Nuvarande Sensus, som är ett studieförbund som jobbar med relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor.

Trilaterala kommissionen

Har ett nära samarbete med WEF. I de flesta av de trilaterala länderna under det senaste decenniet har människors förtroende minskat för sina regeringar, sina ledare, och mindre tydligt, men viktigast av allt, i varandra. Myndigheten har varit utmanas inte bara i regeringen, utan i fackföreningar, företag, skolor och universitet, professionella föreningar, kyrkor och medborgerliga grupper. Tidigare, de Institutioner som har spelat den stora rollen i indoktrineringen av de unga i sina rättigheter och skyldigheter som medlemmar i samhället har varit familjen, kyrkan, skolan och armén. Effektiviteten av alla dessa institutioner som ett sätt att socialisering har minskat kraftigt. Stressen har blivit alltmer på individer och deras rättigheter, intressen och behov och inte på gemenskapen och dess rättigheter, intressen och behov. Dessa attityder har varit särskilt utbredd hos unga, men de har också dykt upp i andra åldersgrupper, särskilt bland dem som har uppnått professionell, vitkrage och medelklass status. Framgången med befintliga strukturer av auktoritet i införlivande stora delar av befolkningen i medelklass, paradoxalt, stärker exakt de grupper som är avsedda att utmana de befintliga strukturerna av auktoritet. Den demokratiska andan är egalitär, individualistisk, populist och otålig med klassens skillnader och rang. Spridningen av den andan försvagar de traditionella hoten till demokratin som uppstod av sådana grupper som aristokratin, kyrka och militären. Samtidigt en genomgripande ande av demokrati kan utgöra ett inneboende hot och undergräva alla föreningsformer, försvagade de sociala obligationerna som innehar Tillsammans familj, företag och samhälle. Varje social organisation kräver, i viss mån ojämlikhet i myndighet och skillnader i funktion. I den utsträckning som spridningen av det demokratiska temperamentet korroderar alla dessa utövar ett nivellering och ett homogeniserande inflytande, förstör det grunden för förtroende och samarbete mellan medborgarna och skapar hinder för samarbete för något gemensamt ändamål.

Ledarskap är i vanrykte i demokratiska samhällen. Utan förtroende för sitt ledarskap, ingen grupp fungerar effektivt. När ledarskapsstrukturen försvagas bland andra grupper i samhället försvagas den också på de högsta politiska regeringsnivåerna. Ett samhälles styrbarhet på nationell nivå beror på i vilken utsträckning det effektivt styrs på subnationell, regional, lokal, funktionell och industriell nivå. I den moderna staten, till exempel, ses mäktiga fackliga ”chefer” ofta som ett hot mot statens makt. I verkligheten är dock ansvariga fackliga ledare med effektiv auktoritet över sina medlemmar mindre en utmaning för de nationella politiska ledarnas auktoritet än de är en förutsättning för att dessa ledare ska kunna utöva auktoritet. Om fackföreningarna är oorganiserade, om medlemskapet är rebelliskt, om extrema krav och vilda strejker är till ordningen för dagen, blir utformningen och genomförandet av en nationell lönepolitik omöjlig. Försvagningen av auktoriteter i hela samhället bidrar alltså till att försvaga myndigheternas auktoritet.

Tsinghua University in Beijin

Har ett nära samarbete med WEF. Med ett bestående engagemang för spetskompetens och innovation har Tsinghua åtagit sig att inspirera framtida globala ledare. De skärpta och ambitiösa studenterna undervisas av toppexperter inom sina områden. Den mångfaldiga fakulteten och studenterna kommer från olika länder och ger viktiga bidrag till att lösa globala utmaningar.

Tsinghua är ett av de mest prestigefyllda universiteten i Kina. Genom undervisning, forskning och innovation är Tsinghua engagerad i framsteg och välbefinnande för nationen och världen.

Världshälsoorganistionen

WEF-partner. WHO är ett FN-organ som kopplar samman nationer, partners och människor för att främja hälsa, hålla världen säker och tjäna de utsatta. Man leder de globala insatserna för att utöka den allmänna hälso- och sjukvården, leder och samordnar världens insatser vid hälsokriser, främjar hälsosammare liv – från graviditetsvård till hög ålder. WHO:s Triple Billion-mål beskriver en ambitiös plan för världen för att uppnå god hälsa för alla, med hjälp av vetenskapsbaserade principer och program.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: