Personer A-J

 Albert Bourla

Veterinär, ordförande och VD för Pfizer.

Samtal mellan Klaus Schwab och Albert Bourla vid World Economic Forum

Anders Borg

Sveriges finansminister 2006-2014. Var tidigare bland annat rådgivare till Citi, som 2007 listades som världens största företag, samt styrelseledamot i Stena International.

Anders Borg har inte bara deltagit vid WEF-möten. Han har även haft uppdrag i organisationen. Bland annat har han utsetts till att leda WEF:s New Forum Initiative on the Future of the Global Financial System, vars syfte är att underlätta samarbetet mot ett nytt ramverk för det framtida globala finansiella systemet. ”Under hans [Anders Borgs] ledning kommer forumet att tillhandahålla en plattform för internationella institutioner, tillsynsmyndigheter, finansministrar, centralbanker och det större finansiella samfundet att arbeta tillsammans på en varaktig och integrerad grund för att säkerställa den långsiktiga livskraften och utvecklingen av den globala finansiella verksamheten systemet.”, säger Klaus Schwab, WEF:s grundare och ledare.

”Att återuppbygga ett effektivt, stabilt och rättvist finansiellt system som stödjer långsiktig tillväxt utan att äventyra den ekonomiska återhämtningen på kort sikt är en viktig global utmaning. Det är nödvändigt att fortsätta att stärka regleringsstrukturer och tillsyn samtidigt som man minskar utrymmet för regleringsarbitrage eller störande innovationer som minskar stabiliteten. World Economic Forum är känt för sitt tillvägagångssätt med flera intressenter som är nödvändigt för att möta sådana globala utmaningar.” säger Anders Borg.

Bill Gates

Gillar: ”Sapiens: A Brief History of Humankind” av Yuval Noah Harari
Vi var inte alltid den enda mänskliga arten på jorden – för ungefär 100 000 år sedan fanns det sex, men homo sapiens är de enda som har överlevt. Hurså? ”Både Melinda och jag läste den här, och den har väckt många fantastiska samtal vid vårt middagsbord,” sa Gates. ”Harari tar sig an en skrämmande utmaning: att berätta hela mänsklighetens historia på bara 400 sidor.” Men Harari uppehåller sig inte vid det förflutna. Han ser mot en framtid där genteknik och artificiell intelligens gör vår definition av ”människa” ännu mer flytande. ”Jag skulle rekommendera Sapiens till alla som är intresserade av vår arts historia och framtid,” tillade Gates.

Boris Nikolic

Har varit Bill Gates vetenskapliga rådgivare. Utsågs av eugenikern Jeffrey Epstein till exekutor för hans dödsbo.

Charlotte Petri Gornitzka

Är generaldirektör och myndighetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sedan 10 december 2021.

Charlotte Petri Gornitzka har en bakgrund inom managementkonsulting med fokus på förändringsledning och kommunikation. Hon har cirka 20 års erfarenhet av internationell utveckling. Har byggt innovativa partnerskap med ledare från civilsamhället, nationella regeringar och den privata sektorn för att påverka nödvändiga policyförändringar.

Tidigare befattningar:
UNICEF, biträdande chef för FN:s barnfond, 2018 utsågs hon till assisterande generalsekreterare för FN med huvuduppgiften att vara biträdande exekutiv direktör för Unicef.

Development Assistance Committee (DAC, OECD:s biståndskommitté) ordförande, 2016-2018

SIDA, generaldirektör, 2011-2016

Internationella Rädda Barnen, generalsekreterare med tjänstgöring i England, 2008–2010

Rädda Barnens riksförbund, generalsekreterare 2003–2008

Svenska Röda Korset, informationschef och biträdande generalsekreterare, 1998–2003

Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV), musikkonsulent och informationschef under åtta år, och därefter som konsult med inriktning på förändringsledning och kommunikation 1990-1998.

I egenskap av UNICEF:s vice verkställande direktör för partnerskap uttalade sig Charlotte Petri Gornitzka, 6 mars 2020, angående felaktig information om coronaviruset. Uttalandet kan läsas här.

Claudia Olsson

Mer kommer!
https://www3.weforum.org/docs/AMNC17/AMNC17_YGL_Participant_List.pdf
https://www.linkedin.com/company/trilateral-commission
https://www.linkedin.com/in/claudiaolsson?trk=org-employees

Drottning Rania av Jordanien

Hon leder kommittén som utser nya Young Global Leaders, därav bland annat Sanna Marin, Finlands statsminister!
Mer kommer!

Henry Kissinger

Mer kommer!

Fyllde 99 år 24 maj, 2022. Har grundat Kissinger Associates, där bland andra Per G Gyllenhammar är medlem. Organisationen har ingen hemsida, men Kissinger har dock en egen hemsida.

Tillsammans med bland andra Rockefeller har han grundat Trilaterala Kommissionen, vars medlemmar bland andra är Marcus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt, Tove Lifvendahl (SvD) och Annie Lööf.

Ida Auken

Mer kommer!

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/

https://www.independent.co.uk/money/why-you-ll-own-nothing-by-2030-a7582111.html

År 2016 beskrev hon – i egenskap av WEF-medarbetare – ett tänkt framtidsscenario: ”Välkommen till 2030: Jag äger ingenting, har inget privatliv och livet har aldrig varit bättre.”I ett föredrag med Orit Dolev framförs samma tanke:

Redan 1971 hade John Lennon liknande tankegångar i ”Imagine”, som bland annat handlar om en värld utan nationer, utan religioner, utan ägodelar, befriad från girighet och hunger.

Jeffrey Epstein

Finansman, kanske mest känd för sina sexualbrott. Man kan undra varför så många högt uppsatta personer ville umgås med honom? De torde ha varit medvetna om att det uppfattades som komprometterande att synas tillsammans med Epstein, men man umgicks ändå med honom. Kan det ha haft med hans stora rikedomar att göra? Det finns många andra inflytelserika personer med stora förmögenheter, men med ett betydligt bättre anseende.

Kan det ha haft att göra med Epsteins stora intresse för eugenik? Han har satsat en hel del på det området. Om detta antagande stämmer så innebär det att många höga ledare, av olika kategorier, har ett gemensamt intresse av att förbättra den mänskliga rasen. Hårdragen slutsats? Bedöm själv, läs mer här!

Jim Smith

Började sin karriär som journalist och redaktör. Har haft ledande befattningar hos Thomson Reuters, sitter numera i styrelsen för The Thomson Reuters Foundation, under namnet Jim Smith, vilket även är hans namn hos WEF.

Som styrelsemedlem hos Pfizer – vilket ger en årlig ersättning på cirka 3 600 000 kronor – går han under namnet James C. Smith.

Jim Smith är även ledamot i Pfizers revisionskommitté, tillsammans med, bland andra, WEF-medarbetaren James Quincey som är ordförande och VD för Coca-Cola Company, och tidigare var partner i strategirådgivning på The Kalchas Group, en spinoff av McKinsey och Bain & Company, som anklagats för korruption i Sydafrika.

Bara denna korta information får tanken på risk för korruption att dyka upp. Det har Klaus Schwab insett. Därför är Jim Smith styrelsemedlem även i World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI), som undertecknats av ett flertal företag, dock ej Pfizer.

Jim Smith är WEF-medarbetare och har i den egenskapen skrivit en artikel om korruption. Han är även medlem i Atlantic Council, där Carl Bildt finns i den Internationella rådgivande nämnden.

Jim Smith också styrelsemedlem hos Brooking Institution, som bland annat finansieras av Bill & Melinda Gates Foundation och JPMorgan Chase. Enligt New York Times är staten Qatar den enskilt största utländska bidragsgivaren, och har därför ifrågasatt institutionens oberoende. Även oljelandet Norge är en viktig bidragsgivare.

Mer kommer!

%d bloggare gillar detta: