Personer A-J

Gå till:

Alan AtKisson
Albert Bourla
Anders Borg
Antje Jackelén
Bill Gates
Boris Nikolic
Charlotte Petri Gornitzka
Claudia Olsson
Drottning Rania av Jordanien
Eric Jing
Gerhard Schröder
Henry Kissinger

Ida Auken
Jeffrey Epstein
Jim Smith

Alan AtKisson

WEF-medarbetare. Chef för SIDAS avdelning för partnerskap och innovation valdes 2015 in som fullvärdig medlem i Romklubben, vilket han inte nämner på sin egen hemsida. Kan det bero på det motsägelsefulla i att verka i SIDA:s anda och samtidigt i Romklubbens anda, som i strävan efter att finna en gemensam fiende kom fram till att den egentliga fienden är mänskligheten själv?

AtKisson rör sig i de nyandliga kretsar som kopplar ihop andlighet och ekologi.

Albert Bourla

WEF-medarbetare. Veterinär, ordförande och VD för Pfizer.

Samtal mellan Klaus Schwab och Albert Bourla vid World Economic Forum

När EU-parlamentet ville få information om Pfizers vaccin ställde inte Bourla själv upp. Men parlamentet fick i alla fall veta att vaccinet aldrig testats gällande smittspridning:

När Bourla, som raljerar på WEF-scenen, får närgångna frågor – bland annat om hur länge han vetat att vaccinet inte hindrar smittspridning – reagerar denne VD för världens största vaccintillverkare så här:


Trovärdigt? Förtroendeingivande?

Anders Borg

WEF-medarbetare. Sveriges finansminister 2006-2014. Var tidigare bland annat rådgivare till Citi, som 2007 listades som världens största företag, samt styrelseledamot i Stena International.

Anders Borg har inte bara deltagit vid WEF-möten. Han har även haft uppdrag i organisationen. Bland annat har han utsetts till att leda WEF:s New Forum Initiative on the Future of the Global Financial System, vars syfte är att underlätta samarbetet mot ett nytt ramverk för det framtida globala finansiella systemet. ”Under hans [Anders Borgs] ledning kommer forumet att tillhandahålla en plattform för internationella institutioner, tillsynsmyndigheter, finansministrar, centralbanker och det större finansiella samfundet att arbeta tillsammans på en varaktig och integrerad grund för att säkerställa den långsiktiga livskraften och utvecklingen av den globala finansiella verksamheten systemet.”, säger Klaus Schwab, WEF:s grundare och ledare.

”Att återuppbygga ett effektivt, stabilt och rättvist finansiellt system som stödjer långsiktig tillväxt utan att äventyra den ekonomiska återhämtningen på kort sikt är en viktig global utmaning. Det är nödvändigt att fortsätta att stärka regleringsstrukturer och tillsyn samtidigt som man minskar utrymmet för regleringsarbitrage eller störande innovationer som minskar stabiliteten. World Economic Forum är känt för sitt tillvägagångssätt med flera intressenter som är nödvändigt för att möta sådana globala utmaningar.” säger Anders Borg.

Antje Jackelén

WEF-medarbetare. Tidigare ärkebiskop, Svenska kyrkan. Har varit medlem i WEF:s råd för ”The Future of Migration”. Sitt engagemang hos WEF nämnde hon aldrig i sitt mejl till UNT där hon beskrev sig själv som en: ”respekterad ledare nationellt och internationellt. Jag är och har varit en eftersökt talare på många olika arenor – inte bara i Almedalen och på Bokmässan utan också inom akademi och näringsliv. Förutom min egen doktorsexamen har jag tre internationella hedersdoktorat (kanske inte helt ointressant i en akademikerstad) och fått en utmärkelse av överhuvudet för den anglikanska kyrkogemenskapen, Ärkebiskopen av Canterbury, för mitt ekumeniska arbete. Jag sitter i exekutivkommittén för Religions for Peace och är vice ordförande inom den världsvida Lutherska kyrkogemenskapen, Lutherska världsförbundet. I din artikel framstår jag som dåligt grundad teolog som just inte åstadkommit något egentligen, annat än att strö tveksamheter omkring sig.” . Läs mer här.

Jackeléns agerande kan tyckas exceptionellt, men det är endast exceptionella och extraordinära människor som WEF befattar sig med. Styrelsen består av
”exceptionella individer
som agerar som väktare av dess [World Economic Forums] uppdrag och värderingar och övervakar forumets arbete för att främja sant globalt medborgarskap”. Till WEF:s utbildning av ledare – bland andra Sanna Marin – föreslås varje år tusentals kandidater från hela världen. Endast de allra bästa väljs ut, vilket i slutänden ger ungefär 200 extraordinära individer. De hedras med titeln ”Young Global Leaders” och bjuds in att underteckna WEF:s stadga om rättigheter och skyldigheter, och ägna sin tid åt organisationens uppdrag i sex år.

Jackelén har inte gått utbildningen. Men man kan ändå undra var WEF-medarbetare och WEF-utbildade har sina egentliga lojaliteter? Varför hör man dem inte berätta vad de är med om, vad de lärt sig och vilka värderingar de förbundit sig att verka för? Använder man i tysthet sin position som en plattform för att sprida World Economic Forums värderingar? Stämmer de med allmänhetens värderingar?

Värt att notera är att Jackelén inte nämner sitt engagemang inom WEF, men inom Religions for Peace. Svenska kyrkan däremot, nämner inte hennes engagemang inom Religions for Peace, men inom WEF.

SVT:s har en dokumentär om Antje Jackelén som kan ses till och med 25 april 2023.

Läs mer här.

Bill Gates

WEF-medarbetare. Gillar: ”Sapiens: A Brief History of Humankind” av Yuval Noah Harari
Vi var inte alltid den enda mänskliga arten på jorden – för ungefär 100 000 år sedan fanns det sex, men homo sapiens är de enda som har överlevt. Hurså? ”Både Melinda och jag läste den här, och den har väckt många fantastiska samtal vid vårt middagsbord,” sa Gates. ”Harari tar sig an en skrämmande utmaning: att berätta hela mänsklighetens historia på bara 400 sidor.” Men Harari uppehåller sig inte vid det förflutna. Han ser mot en framtid där genteknik och artificiell intelligens gör vår definition av ”människa” ännu mer flytande. ”Jag skulle rekommendera Sapiens till alla som är intresserade av vår arts historia och framtid,” tillade Gates.

Boris Nikolic

WEF-medarbetare. Har varit Bill Gates vetenskapliga rådgivare. Utsågs av eugenikern Jeffrey Epstein till exekutor för hans dödsbo.

Charlotte Petri Gornitzka

WEF-medarbetare. Är generaldirektör och myndighetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sedan 10 december 2021.

Charlotte Petri Gornitzka har en bakgrund inom managementkonsulting med fokus på förändringsledning och kommunikation. Hon har cirka 20 års erfarenhet av internationell utveckling. Har byggt innovativa partnerskap med ledare från civilsamhället, nationella regeringar och den privata sektorn för att påverka nödvändiga policyförändringar.

Tidigare befattningar:
UNICEF, biträdande chef för FN:s barnfond, 2018 utsågs hon till assisterande generalsekreterare för FN med huvuduppgiften att vara biträdande exekutiv direktör för Unicef.

Development Assistance Committee (DAC, OECD:s biståndskommitté) ordförande, 2016-2018

SIDA, generaldirektör, 2011-2016

Internationella Rädda Barnen, generalsekreterare med tjänstgöring i England, 2008–2010

Rädda Barnens riksförbund, generalsekreterare 2003–2008

Svenska Röda Korset, informationschef och biträdande generalsekreterare, 1998–2003

Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV), musikkonsulent och informationschef under åtta år, och därefter som konsult med inriktning på förändringsledning och kommunikation 1990-1998.

I egenskap av UNICEF:s vice verkställande direktör för partnerskap uttalade sig Charlotte Petri Gornitzka, 6 mars 2020, angående felaktig information om coronaviruset. Uttalandet kan läsas här.

Claudia Olsson

WEF-medarbetare. Mer kommer!
https://www3.weforum.org/docs/AMNC17/AMNC17_YGL_Participant_List.pdf
https://www.linkedin.com/company/trilateral-commission
https://www.linkedin.com/in/claudiaolsson?trk=org-employees

Drottning Rania av Jordanien

WEF-medarbetare. Hon leder kommittén som utser nya Young Global Leaders, därav bland annat Sanna Marin, Finlands statsminister!
Mer kommer!

Eric Jing

WEF-medarbetare. Ordförande och VD för Ant Group, som är ett dotterbolag till Alibaba Group.
Tidigare finanschef hos Guangzhou Pepsi Cola Beverage Co.

Fungerar för närvarande som senior rådgivare för Världsbanksgruppens ID4D, International Monetary Fund Comprehensive Surveillance Review 2020 samt UNECA Digital ID. Eric Jing är också medlem i FN:s generalsekreterares arbetsgrupp för digital finansiering av Agenda 2030.

Gerhard Schröder

WEF-medarbetare. Före detta förbundskansler i Tyskland, vars eftermäle för alltid [kommer] att vara befläckat av det sätt som han blandade ihop Tysklands öde med sina personliga affärsintressen.. Anledningen är att Schröder var drivande i att lägga ner kärnkraften och göra Tyskland beroende av rysk gas, varefter han sedan dess haft ledande roller i de ryska företagen Gazprom och Rosneft samt blivit styrelseordförande för Nord Stream AG (en roll som han tog på sig endast 17 dagar efter att hans kanslerperiod upphörde). Tio dagar innan tyska valet 2005, som han förlorade, undertecknades kontrakten för Nord Streams pipeline.

Intressant att notera är att man inte får någon träff som WEF-medarbetare vare sig man söker på ”Gerhard Schröder” eller ”Gerhard Schroeder”, endast inlägg där han omnämns. Anledningen torde vara hans nära band till Putin, som inte heller längre ger någon träff som WEF-medarbetare.

I ett tal vid WEF talade Schröder om att stärka rollerna för internationella organisationer som FN, Världsbanken och Internationella valutafonden.

Henry Kissinger

WEF-medarbetare. Mer kommer!

Fyllde 99 år 24 maj, 2022. Har grundat Kissinger Associates, där bland andra Per G Gyllenhammar är medlem. Organisationen har ingen hemsida, men Kissinger har dock en egen hemsida.

Tillsammans med bland andra Rockefeller har han grundat Trilaterala Kommissionen, vars medlemmar bland andra är Marcus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt, Tove Lifvendahl (SvD) och Annie Lööf.

Ida Auken

WEF-medarbetare. Mer kommer!

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/

https://www.independent.co.uk/money/why-you-ll-own-nothing-by-2030-a7582111.html

År 2016 beskrev hon – i egenskap av WEF-medarbetare – ett tänkt framtidsscenario: ”Välkommen till 2030: Jag äger ingenting, har inget privatliv och livet har aldrig varit bättre.”I ett föredrag med Orit Dolev framförs samma tanke:

Redan 1971 hade John Lennon liknande tankegångar i ”Imagine”, som bland annat handlar om en värld utan nationer, utan religioner, utan ägodelar, befriad från girighet och hunger.

Jeffrey Epstein

Finansman, kanske mest känd för sina sexualbrott. Man kan undra varför så många högt uppsatta personer ville umgås med honom? De torde ha varit medvetna om att det uppfattades som komprometterande att synas tillsammans med Epstein, men man umgicks ändå med honom. Kan det ha haft med hans stora rikedomar att göra? Det finns många andra inflytelserika personer med stora förmögenheter, men med ett betydligt bättre anseende.

Kan det ha haft att göra med Epsteins stora intresse för eugenik? Han har satsat en hel del på det området. Om detta antagande stämmer så innebär det att många höga ledare, av olika kategorier, har ett gemensamt intresse av att förbättra den mänskliga rasen. Hårdragen slutsats? Bedöm själv, läs mer här!

Jim Smith

WEF-medarbetare. Började sin karriär som journalist och redaktör. Har haft ledande befattningar hos Thomson Reuters, sitter numera i styrelsen för The Thomson Reuters Foundation, under namnet Jim Smith, vilket även är hans namn hos WEF.

Som styrelsemedlem hos Pfizer – vilket ger en årlig ersättning på cirka 3 600 000 kronor – går han under namnet James C. Smith.

Jim Smith är även ledamot i Pfizers revisionskommitté, tillsammans med, bland andra, WEF-medarbetaren James Quincey som är ordförande och VD för Coca-Cola Company, och tidigare var partner i strategirådgivning på The Kalchas Group, en spinoff av McKinsey och Bain & Company, som anklagats för korruption i Sydafrika.

Bara denna korta information får tanken på risk för korruption att dyka upp. Det har Klaus Schwab insett. Därför är Jim Smith styrelsemedlem även i World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI), som undertecknats av ett flertal företag, dock ej Pfizer.

Jim Smith är WEF-medarbetare och har i den egenskapen skrivit en artikel om korruption. Han är även medlem i Atlantic Council, där Carl Bildt finns i den Internationella rådgivande nämnden.

Jim Smith också styrelsemedlem hos Brooking Institution, som bland annat finansieras av Bill & Melinda Gates Foundation och JPMorgan Chase. Enligt New York Times är staten Qatar den enskilt största utländska bidragsgivaren, och har därför ifrågasatt institutionens oberoende. Även oljelandet Norge är en viktig bidragsgivare.

Mer kommer!

%d bloggare gillar detta: