Vilddjurets märke

Som tidigare påtalats har de kyrkliga ledarskapet inga problem med att Jesu gudomlighet förnekas.

Däremot försvarar de makthavares och myndigheters påbud, och går till storms mot alla antydningar om att det som sker har med vilddjurets märke att göra. I stället varnar ledarskapet de kristna för ”konspirationsteorier”, dock utan att argumentera för sina varningar!

Redan i september, 2018 – samma år som EU:s färdplan för vaccinationspass sjösätts – ger World Economic Forum ut rapporten Identity in a Digital World som på sidan 5 har denna tänkvärda formulering:
”Denna digitala identitet bestämmer vilka produkter, tjänster och information vi kommer åt – eller omvänt, vad som är stängt för oss.”

16 december, 2021 ställs följande frågor i Göteborgs Posten:
”Utvidga vaccinpass till hälsopass? Hur långt får man lov att påverka individuella val när det kommer till vaccination? Vad skulle du säga om myndigheterna inför hälsopass på samma grunder som vi nu infört vaccinpass, skriver läkaren Amanda Lahti.”

Frågan är berättigad, men sent ställd! Hälsopass har varit på gång långt före december 2021:
”Vi bekräftar också att digitala hälsokortssystem övervägs för en lång rad andra syften, inklusive för återgång till arbetsplatser, skolor och universitet, sport- och evenemangsplatser med mera.

Även om tillrådligheten av sådan användning ligger utanför ramen för detta dokument, utformades principerna för att kunna utökas till andra tillämpningar, efter behov.
[min betoning]

Citatet är från ett dokument utgivet av organisationen ”Good Healt Pass”, med drygt 125 medlemmar. Några av medlemmarna är ID2020, Integrated biometrics, Airports Council International, Health Innovation Alliance, Internationella Handelskammaren (ICC), IBM, Mastercard.
Som synes täcker enbart detta lilla urval av medlemmar in de flesta områden av våra liv.

Man undra vilka ytterligare tillämpningar som kommer att anses behövas i detta fall:
”Under 2018 kontaktade Mastercards startup-engagemangsprogram Start Path företaget för att diskutera hur det kan bidra till registrering och spårning av vaccinationer för barn i avlägsna regioner. Trust Stamp arbetar nu med Mastercard för att integrera sina digitala identitetsmöjligheter i Mastercards Wellness Pass-lösning, som kommer att lanseras tillsammans med Gavi, the Vaccine Alliance, i Västafrika.”


På sidan 24 i denna rapport – utgiven av World Economic Forum, februari 2022 – talas det om ”myraider” av tillämpningar: ”Avgörande är att samtycke kan ges i förväg för en myriad av användningsområden och att samtycke kan bifogas användarens digitala ID.”

I augusti, 2021, publicerades artikeln: Ovaccinerad? Här är några av de saker som är förbjudna för dig i Kanada”. Några exempel:

FEDERAL OFFENTLIG TJÄNST
Ovaccinerade kanadensare kommer inte att tillåtas arbeta i federala offentliga tjänster om de inte har fått alla sina sprutor, enligt ett regeringsmandat som meddelades i början av augusti.

RESOR
Förutom att kräva att arbetare i federalt reglerade transportindustrier ska vaccineras, kommer passagerare på inhemska kommersiella flygbolag, provinsiella tåg och kryssningsfartyg också att behöva båda sina injektioner för att få resa.

EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGSINSTITUTIONER
På många eftergymnasiala utbildningsinstitutioner över hela Kanada kommer studenter och personal att behöva vara helt vaccinerade mot COVID-19 för att kunna återvända till campus under hösten.
I de flesta fall kommer studenter och personal som inte kan vaccineras av medicinska eller andra giltiga skäl att få begära särskilda boende.

HÄLSOVÅRDINRÄTTNINGAR
Kanadensare som vägrar att bli vaccinerade kan också möta hinder om de arbetar inom hälsovården i vissa provinser.

ANDRA AKTIVITETER
Den federala regeringen har hänskjutit till provinserna att besluta om invånarna kommer att behöva visa bevis på sin vaccinationsstatus för att få tillträde till vissa företag och evenemang

På den kanadensiska regeringens hemsida kan man läsa att arbetstagare som förlorar sitt jobb på grund av vägran att vaccinera sig mot coronaviruset kanske inte är berättigade till anställningsförmåner, enligt uppdaterade riktlinjer från den federala regeringen.

Under rubriken: Avslöja din vaccinationsstatus står bland annat att alla anställda i Core Public Administration, inklusive Royal Canadian Mounted Police (RCMP), måste vara vaccinerade.

Såsom anges i policyn om covid-19-vaccination, kommer den som vägrar att avslöja sin status eller inte vill bli helt vaccinerad, att få administrativ ledighet utan lön. Det kommer att gälla om:

• man är ovillig att bli vaccinerad, eller är ovillig att intyga sin vaccinationsstatus, eller

• man inte har fått din första vaccindos eller skickat in din begäran om boende senast den 15 november 2021, eller

 • ens chef har bestämt att plikten att tillmötesgå inte gäller, och man förblir ovaccinerad

Man kommer också att anses ovillig att vaccineras om man inte har fått sin andra dos inom 10 veckor efter den första dosen.

Under rubriken: Konsekvenser av att förbli ovaccinerad eller inte intyga står bland annat att läsa att den som inte vill bli vaccinerad eller vägrar att avslöja sin vaccinationsstatus, kommer att bli ledig utan lön och tilldelas inga arbetstimmar.

Under rubriken: Bygga förtroende för vaccin informeras om en obligatorisk kurs, om Covid-19-vaccination, för den som inte vill avslöja sin vaccinationsstatus eller väljer att inte bli helt vaccinerad.

Under rubriken: Överväganden vid ledighet utan lön ges exempel på vad man kan gå miste om som ovaccinerad vad gäller pensions- och försäkringsförmåner.

I Kanada har livsmedelsbutiker börjat få brist på arbetskraft och varor på grund av hög sjukfrånvaro, covid-19-regelverk och lastbilsförarnas protester. Premiärminister Justin Trudeau vill dock inte lätta på några restriktioner eftersom han – likt, World Economic Forums tidigare styrelsemedlem, Ursula von der Leyen – tycks vilja vaccinera alla och anser att vaccinering är det enda som kan stoppa pandemin. Detta trots att Bill GatesWorld Economic Forum-medarbetare, samt bidragsgivare till Moderna och AstraZeneca – är optimistisk och tycker att vi kan sitta lugnt i båten eftersom han inte ser omikron som något hot.

World Economic Forums hemsida sägs om Trudeau, att hans ledarskap betonar rättvisa ekonomiska möjligheter för alla, respekt för och främjande av frihet och mångfald och en mer demokratisk regering som verkligen representerar kanadensare.

Är exemplen från Kanada en glimt av vår framtid, eller är de en historisk parentes som redan är på väg att passeras? Kyrkliga ledare och opinionsbildare – med ytterst få undantag – hävdar i alla fall bestämt att inget i vår tid har med vilddjurets märke att göra. Det kan ju låta betryggande, men fråntar inte varje enskild kristen ansvaret att pröva allt, inklusive mina texter, men också de mest namnkunniga ledarnas och opinionsbildarnas texter och uttalanden!

I ett framtidsscenario från 2010 beskrivs en värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap som fortsätter, till och med intensifierar, kontrollen och övervakningen av medborgarna och deras aktiviteter sedan pandemin avklingat

Rapporten beskriver också ett växande medborgarmotstånd, och förutsäger att människor kommer att bli trötta på så mycket toppstyrd kontroll, år 2025: ”Känslan fanns i luften att något förr eller senare oundvikligen skulle kullkasta den noggranna ordning som världens regeringar arbetat så hårt för att åstadkomma.” Läs mer här och här.

Kanske nedanstående personer ser rapporten som en plan att arbeta efter? Eller är det bara ren slump att man kan ana likheter mellan rapportens förutsägelser och dagsaktuella skeenden? EU-kommissionen vet i alla fall besked! Vad tror du?

World Economic Forum-medarbetaren, Joe Biden, uppmanar Kanadas premiärminister att använda sina federala befogenheter för att avsluta lastbilsblockaden, och får svaret att det finns en vilja att ”svara med vad som krävs”!

Fredsmäklare Macron, som vill j*vlas med en viss grupp av sina medborgare, är en World Economic Forum-medarbetare, utbildad vid World Economic Forums skola, Young Global Leaders. Han sätter återigen in stridsfordon mot sina egna medborgare. Vid en ceremoni, 17 januari 2022, då minnet av Europaparlamentets avlidne talman David Sassoli hedrades, sade Macron: Han var ”både en organisatör och en fredsmäklare” i plenisalen, eftersom ”han konfronterade idéer, aldrig människor”.

Rapporten, från 2010, ger mer intryck av ögonvittnesskildring än ett tänkt framtidsscenario. Är den skriven av några med ett enormt sinne för vad som komma skall, eller är den ett offentliggörande av framtidsplaner av dem som har möjlighet att sätta planerna i verket?

Konspiratoriskt tänkt? Kanske? En fundering; borde inte människorna bakom rapporten vara hett eftertraktade intervjuobjekt, med tanke på deras osedvanliga känsla för skeendena i världen? Men i stället är det helt tyst i massmedia? Varför?

Om det visar sig att det medborgarmotstånd som redan nu sprider sig över världen kommer att slås ner hårt och brutalt, för att statuera exempel, står allt väl till då?

Om ”frihet” framöver innebär att man endast får göra sådant som uttryckligen tillåts av myndigheterna, i motsats till att man – som tidigare – är fri att göra vad man vill som inte uttryckligen förbjuds i lagar, regler och förordningar, står allt väl till då?

Om det visar sig att endast människor med giltiga gröna pass får tillgång till samhället, trots att pandemin är över, står allt väl till då?

11 januari 2022 publicerade Myndigheten för digital förvaltning rapporten ”Digital plånbok”. Bland annat sägs att: ”Användare av digitala plånböcker ska kunna dela med sig av information om vem de är och vad de får göra, exempelvis ska de kunna visa upp sin ålder, sina utbildningsmeriter eller sitt digitala körkort.”
Till att börja med föreslås följande information vara ett minimum:

 1. adress
 2. ålder
 3. kön
 4. civilstånd
 5. familjesituation
 6. nationalitet
 7. utbildning, titlar och licenser
 8. yrkeskvalifikationer, titlar och licenser
 9. offentliga tillstånd och licenser
 10. finansiella uppgifter och företagsuppgifter.

  Det finns emellertid ingen yttre gräns för vilka attribut som kan bli aktuella att använda. Den digitala plånboken med sina intyg kan därmed bli aktuell att använda i avsevärt bredare sammanhang än de som räknas upp här. Tanken är att aktörer inom såväl offentlig som privat sektor kan vara utfärdare av intyg och förekomma som parter som förlitar sig på intyg.

En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke”, från 2015, är väl värd att läsa, och reflektera över.

Mycket mer finns att ta upp, men redan innehållet i detta inlägg lägger bevisbördan på den som hävdar att vilddjurets märke inte är på gång.

Den som vågar se sig omkring och jämföra nutida skeende med Bibelns budskap, kan mycket väl komma fram till att vilddjurets märke och antikrists framträdande sker inom en – bokstavligen – mycket snar framtid.

Men detta är inget som överraskar Gud! Därför har vi vår trygghet i honom, trots att vi in på bara skinnet kommer att få uppleva att den som vill vara Guds vän blir världens ovän!

Därför är det helt i sin ordning att – likt de första lärjungarna – låta hälsa: ”Jesus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden”!

Och han kommer snart tillbaka! Därför skall vi räta på oss och lyfta upp våra huvuden, för vår förlossning närmar sig! Det är Guds barns perspektiv i dessa tider, eftersom vi har ett äkta hopp med ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten.

Sjuttiotalets ofta hörda: ”Jesus kommer snart. Är du redo?”, är mer aktuellt nu än någonsin tidigare!

Var därför mycket noga med vem du lyssnar på och låter dig ledas av! Ansvaret för ditt förhållande till Gud och hans ord ligger endast och enbart på dig, inte på någon annan!

Guds tilltro till sitt eget ord framgår i Bibelns sista verser:

”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.

Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!

Herren Jesu nåd vare med alla.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: