Varning för konspirationsteorier?

Frågetecknet i rubriken är inget misstag! Det finns där med tanke på alla konspirationsteorier som kristna varnas för nuförtiden. Vilka är teorierna? Vad innebär de?

Några länkar med varningar för konspirationsteorier är:

Desinformation om pandemin är livsfarlig – bokstavligen, Dagen (bakom betalvägg). Ett par citat:
”En del påstår att vaccinet i själva verket är odjurets märke från Uppenbarelseboken.”.
”Att bidra till misstro är allvarligt.”

Nordiska pingstledare varnar för konspirationsteorier, Dagen (bakom betalvägg). Ett par citat:
”De politiska ledarna kämpar inte mot kyrkan, de kämpar mot viruset.”
”Daniel Alm och de övriga pingstledarna lovar samtidigt att visa vägen genom att själva följa råden från myndigheter i respektive länder för social distansering så länge det behövs, samt ta covid-19-vaccinet när det är deras tur.”

Undersökning: Evangelikaler mer öppna för konspirationsteorier, Dagen (bakom betalvägg). Citat:
”En möjlig förklaring till varför evangelikala kristna republikaner är mer benägna att omfamna konspirationsteorier är deras samhörighetskänsla med Trump.”

Låt inte skrämselpropaganda skymma hoppet, Dagen.
Konsekvensen av budskapet om Jesu återkomst är att vi ska sprida tröst genom hoppet om en återupprättad värld och redan nu trotsa ondskans makter, skriver debattören.

Skribenten vill att vi skall undvika konspiratoriska tolkningar, som bygger på tvivelaktiga källor och lösryckta bibelverser, och exemplifierar med uppfattningen att Bill Gates har preparerat coronavaccinet med ett chip för att kunna kontrollera världen. Ett annat exempel är påståendet om att påven och Katolska kyrkan genom sin religionsdialog planerar att skapa en ny världsreligion.

Kristna, akta er för konspirationsteorier!, Dagen.
Som exempel på konspirationsteorier nämner debattörerna att Bill Gates eller den “djupa staten” kan smyga på oss ett kontrollchip via vaccinet och att det framtagits för snabbt för att vara säkert. Att det kommer förändra vårt dna eller att pandemin egentligen bara är ett påhitt av “Big Pharma” för att tjäna pengar.

Det sista påståendet sammanställer två påståenden till ett. Om man bryter upp dem handlar det om att:
1. Pandemin är ett påhitt av Big Pharma.
2. Big Pharma är begiven på att tjäna pengar.

Det ena utesluter inte det andra! Även om pandemin inte är planerad, utesluter det inte att Big Pharma kan vara mer intresserad av att tjäna pengar än att tjäna folkhälsan. Det saknas nämligen inte historiska exempel på tveksamma metoder från Big Pharma. Några få exempel finns här, här, här, här och här.

Frågan är då om Big Pharma har gjort bot och bättring och inte längre har annat än mänsklighetens bästa för ögonen, oavsett eventuellt negativa konsekvenser för vinstmarginalerna?

Debattörerna gör en jämförelse över antal döda utan att sätta siffrorna i sitt sammanhang. Läs mer här.

De menar att det är sorgligt att det finns kristna som menar att pandemin inte existerar, men att större kunskap kan förhoppningsvis hjälpa.

Som all statistik är inte ens officiellt godkänd statistik fullständigt sann. Men för att få större kunskap om sammanhang och skeenden är statistik onekligen en hjälp på vägen. Ibland kanske den påstådda verkligheten och den statistiska verkligheten inte går i takt. Lär mer här.

Debattörerna skriver att det inte kristnas uppgift att underblåsa den onyanserade världsbild som konspirationsteoretikerna målar upp där fokus ligger på misstro mot beprövad vetenskap och mot medier i allmänhet.

De vet inte exakt vad odjurets märke står för men är säkra på att det inte är vaccinet. De avslutar med följande uppmaning: ”Som kristna är vi sända till världen för att sprida ljus, hopp och läkedom.

Hjälp till att stoppa pandemin i stället för att sprida konspirationsteorier. Vaccinera er och rädda liv!

Gör skillnad på konspirationsteorier och sunda ifrågasättanden, Dagen.
Ägnar sig denne skribent -som ifrågasätter debattörerna – åt ”sunda ifrågasättanden”? Eller är han ett exempel på konspirationsteoretiker?
Han har nämligen läst och lyssnat på mycket om vaccin i medier och på alternativa sidor. Det som slagit honom är att det är förvånansvärt många seriösa forskare, läkare, journalister med flera, som tar fram bra underlag på att till exempel vaccinet inte är tillräckligt utprovat, har bieffekter, med mera, men att detta sällan kommer fram i vanliga medier.

Det är väldigt lätt att samla ihop alla som är tveksamma till vaccin, fundersamma över vad som ligger bakom corona och sätta dessa i en konspirationsgrupp.

Skribenten använder ett mycket intressant ord, “feltänkarna”. Det finns faktiskt stöd för det i Bibeln, nämligen i Matt 18:6: ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.

Bokstavlig betydelse av ”förleder” (skandalizó) är: ”Att sätta en snara och därmed orsaka att någon snubblar”.
En bildlig betydelse är: ”Att hindra rätt beteende eller tanke”.

Artikeln avslutas med följande ord: ”I slutet av artikeln skriver man: “Som kristna är vi sända till världen för att sprida ljus, hopp och läkedom.” För mig innebär det hoppet Jesus.”. Är skribenten svärmisk, överandlig, eller har han helt enkelt huvudet på skaft och ser klarare än många som menar sig vara ledare för folket?

Är han på väg in i filterbubblan, på grund av att han läst alternativmedia? Eller är han på väg ut ur filterbubblan, tack vare att han läst alternativmedia?

Vilddjurets märke är inget fysiskt tecken, Dagen.
Man kan inte hamna i vilddjurets grepp genom ett chip under huden eller något annat ingrepp på eller i kroppen, skriver debattören. Han menar att det Bibeln varnar för är att låta en “trosbekännelse till vilddjuret” prägla tankar, beteenden och social gemenskap, att vi alltså varnas för att hänge oss till det som vilddjuret representerar.

Låt inte dåliga nyheter stjäla din uppmärksamhet, Dagen. Citat:
”Varför är många kristna mottagliga för konspirationsteorier? Kan det vara på grund av förkunnelse som framhäver situationens allvar och att det förmodligen blir värre framöver? Vilddjurets märke, ett överstatligt EU, det kommande, onda världsherraväldet?”

Utgå inte ifrån att alla konspirationsteorier är falska, Dagen.
Tidningen Dagens inriktning framgår med all tydlighet, vilket ledarskribenten och stf ansvarig utgivaren Elisabeth Sandlund bekräftar vid ett seminarium vid Torpkonferensen, 2022. Detta debattinlägg tog Dagen in ändå, men det försvann redan samma dag från nyhetsplats och hamnade långt ner i flödet, utan några länkar eller referenser. Originellt nog fick skribenten svar direkt från Elisabeth S, som annars inte brukar besvara ifrågasättande synpunkter i vare sig mejl eller kommentarsfält. Några citat:
”Är det inte snarare rimligt att vi prövar alla rykten ungefär som vi prövar en profetia?”
”Så vad för slags information är det vi måste “akta” oss för? Verkligen ingen. Vi kan lägga fruktan åt sidan och utforska allt som ter sig intressant. Det är alltid det bästa sättet för att komma fram till vad som är sant.”
”Så pröva allt. Läs på, var nyfiken, var uppdaterad, gör inget ogenomtänkt, lagra i bakhuvudet, sätt saker i relation till allt annat, läs Bibeln, sök Guds vishet i bön och förtrösta på Gud. “Herren ska bevara dig från allt ont.” (Ps 121:7)”

Riktig konspiration eller konspirationsteori, Världen idag (ViD). Citat:
”När vi bedömer konspirationsteorier bör vi använda samma metoder som den som inte är kristen. Det handlar om att söka efter det som är sant och därför undersöka vilken evidens som finns, hur argumentationen är uppbyggd, vilket källmaterial som finns, hur sannolik teorin är i ljuset av andra möjliga förklaringar och hur påståendena har bemötts av teorins kritiker.”

Kristna experter ger sin syn på massvaccinering, Världen idag.
Rubriken är en aning märklig, med tanke på bara en av de intervjuade är expert inom medicin. Några citat:
”Med tanke på de konsekvenser man redan ser av covid-19 tror jag generellt vaccinering är av godo.”
”En hel kristenhet har bett till Gud om en lösning. När den nu tagits fram på rekordtid känns det konstigt att inte tro på att det är Gud som varit med och hjälpt våra forskare.”
”En av dem som ser anledning att vara vaksam inför utvecklingen är J Gunnar Olsson, grundare av det kristna affärsnätverket ICCC, med lång erfarenhet från näringsliv och den internationella arenan.”
”Varken virus, vaccin eller läkemedel påverkar vår arvsmassa, vårt dna.”
”Tanken på ”mikrochip” i vaccin är totalt verklighetsfrånvänd.”
”Covid-19 är globalt och sprids transnationellt, och därför måste en adekvat respons vara både global och transnationell.”
”Flera läkemedelsföretag konkurrerar och det reglerar oftast priser och vinster.”

Sanning och kritiskt tänkande hör samman, Världen idag. Några citat:
”Konspirationsteorier handlar om att det finns hemliga sammanslutningar, mäktiga eliter, som under ytan styr. Politiker, vetenskapsmän och journalister tänks utgöra delar av en stor mörkläggningsapparat som – medvetet eller omedvetet – döljer sanningen.”
”Det kan man bara göra genom att ställa alternativen mot varandra och jämföra deras sammanlagda tyngd.”
”När det gäller vaccin har vi en sällsynt framgångsrik historia att se tillbaka på.”

Varför vänder vi oss till ”legender”?, Sändaren. Ett par citat:
”Vaccinet är Microsoftgrundaren Bill Gates sätt att injicera microchip på människor.” (apropå exempel på konspirationsteorier)
”Det läskiga är att kristna nu dras med i teorier som kan tyckas inte behöver större prövning för att rasa ihop som ett korthus.”

Därför spirar konspirationsteorierna, Sändaren. Ett par citat:
”Konspirationsteorier är farliga för de undergräver tilltron till demokratin. De legitimerar politiskt våld och terror, säger han.”
”Vi måste i alla tider kämpa mot förtryck utifrån kön och etnicitet. På samma sätt måste vi kämpa mot faktaresistens, vi måste lyfta fram beprövad och verifierad kunskap.”

Nu drabbas Sverige av konspirationspandemin, Aftonbladet. Citat:
”Brittiska Institute for strategic dialogue som granskar hatideologier, har bland annat kartlagt hur användningen av uttrycket ”The great reset” skenade iväg under upptakten till demonstrationerna i Nederländerna i januari.

Begreppet är ett modeuttryck i konspirationsteoretiska kretsar och har hämtats från titeln på en bok av Klaus Schwab – ledaren för World economic forum. Boken satte en konspirationsteoretisk snöboll i rullning som nu vuxit till skräckscenario om att vi står inför ett hot om en total världsdiktatur som kuppas fram när världen paralyserats av skräck för viruset.”

På UNESCO:s hemsida, Global Citizenship Education (Utbildning i globalt medborgarskap), finns material angående konspirationsteorier.

Kristna och konspirationsteorier – med Micael Grenholm, Lars Johansson och Elisabeth Sandlund, seminarium vid Torpkonferensen, 2022.
”Men algoritmerna är ju riggade så att vi får bara mera av det vi söker.” (apropå internet).

Elisabet S är inne på samma spår i sin ledare, Kristna måste bemöta konspirationsteorierna om coronavaccinet. Hon beskriver algoritmernas inverkan på följande vis: ”Ett försök som är värt att göra är att förklara hur Facebook, Youtube och Instagram fungerar, att det inte är jag som väljer vad jag ska nås av och att det inte heller är slumpmässigt vad som dyker upp utan att det är algoritmerna som styr. Det är som om en osynlig hjärna håller koll på vad jag verkar vara intresserad av och en lika osynlig hand som ser till att jag får ännu mer av samma vara. Att det är så är faktiskt inte självklart för alla.”

Kommentarer:
Hur väl stämmer det idag att De politiska ledarna kämpar inte mot kyrkan…”, när det blir blir allt trängre att vara troende i Sverige?

Vad det gäller konspirationsteorin att vaccinet förändrar vårt DNA, så har Moderna inte sträckt sig längre än till att det är mycket osannolikt att mRNA lokaliseras till kärnan, integreras i DNA eller på annat sätt gör några permanenta förändringar i cell-DNA.”. Forskare i Lund har nu påvisat att det inte alls är omöjligt att det kan ske.

Apropå att priserna regleras tack vara konkurrerande läkemedelsföretag.
Vanguard och/eller Blackrock hör till de största aktieinnehavarna hos:
Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson och Sinopharm.

Det är endast Aftonbladet som nämner Klaus Schwab och World Economic Forum, dock utan att sätta det i något sammanhang. I länken i Aftonbladets artikel kan man bland annat läsa att:
”The Great Reset är namnet på ett initiativ som lanserades av World Economic Forum (WEF) i juni 2020 som krävde ”rättvisare resultat” och en omprövning av globala investeringar och statliga utgifter för att återuppliva världens ekonomi i ljuset av den katastrofala ekonomiska effekterna av pandemin. Konspirationsteoretiker tror att detta initiativ i själva verket är en komplott för att förstöra kapitalismen och anta en världsregering under täckmantel av COVID-19. Huvudelementen i ”Great Reset”-konspirationen, som analyserats i Guardian, är att ”den globala eliten använder COVID-19 som en möjlighet att införa radikala riktlinjer som tvångsvaccination, digitala ID-kort och avstående från privat egendom .”

Under kategorin Ledarskapsstrategi kan man på WEF:s hemsida läsa inlägget: Välkommen till 2030: Jag äger ingenting, har inget privatliv och livet har aldrig varit bättre. Det skrevs inför det Globala Framtidsrådets årsmöte i Dubai, 2016. Vid mötet sade WEF:s grundare Klaus Schwab att: ”Problemet vi har är inte globaliseringen. Problemet är en brist på global styrning, brist på medel för att ta itu med globala frågor.”

Är det så konstigt om det florerar tankar om att man försöker skapa en världsregering? Särskilt som World Government Summit Organization (Världsregeringens toppmötesorganisation) finns. 29 – 30 mars, 2022, hade man sitt årsmöte i Förenade Arabemiraten. Organisationens uppdrag är att ”inspirera och sätta i stånd nästa generations regeringar”, och visionen är att bli ”den globala plattformen för att forma framtida regeringar”.

Strategiska partners till World Government Summit är bland andra:
World Economic Forum (WEF)
Världshandelsorganisationen
FN
Internationella valutafonden (IMF)
WHO
OECD
UNICEF

Konspirationsteori-varnarna behöver bli bättre på att redovisa vilken evidens som finns, vilket källmaterial de stödjer sig på och hur sannolika deras påståenden är i ljuset av andra möjliga förklaringar! Det är inte så enkelt som att bara hävda att talet om t.ex. en världsregering är en konspirationsteori, eftersom det finns så mycket information som tyder på det motsatta.

Alltså måste konspirationsteori-varnarna bemöta informationen med fakta som övertrumfar de fakta som kan tolkas som att en världsregering är i antågande!

Till varnarnas försvar kan sägas att en del av ovanstående information inte fanns tillgänglig när de uttalade sig. Men det visar på vikten av att även konspirationsteori-varnarna behöver stödja sig på fakta och avstå från svepande uttalanden utan att redovisa sina källor. I annat fall nås bara de redan ”troende” som har samma uppfattning som varnarna.


I Levande historias grundrecept för att bemöta myter ingår bland annat att erbjuda en alternativ förklaring till det som myten påstås påvisa. Är det kännetecknande för konspirationsteori-varnarna? Bemöter de fakta med fakta, eller sprider de mest ogrundade påståenden om vad de menar vara konspirationsteorier?

Vi skall pröva allt, inklusive dem som varnar för konspirationsteorier! Inte heller de är mer än människor och kan – precis som alla andra – fastna i sina tankebubblor och algoritmer. Dessutom buntar de ofta – oreflekterat eller medvetet – ihop uppenbara fantasier med fullt legitima betänkligheter.

Ett exempel är SR som, i ett inslag om konspirationsteorier i samband med Rysslands invasion av Ukraina, blandar in konspirationsteorier angående månlandningen. En mycket vanligt tilltag i sammanhanget! En annan vanlig företeelse är att nämna QAnon, vare sig det är befogat eller inte.

I inslaget 15 maj, 2022 påstår SR: ”Enligt en av de mest spridda konspirationsteorierna i Ryssland är det vi nu ser hända i Ukraina ett resultat av att ”väst” gör allt för att hindra Ryssland från att utvecklas och bli en stark nation. Den här tanken har upprepats så många gånger att de som formulerat den börjat tro på den som en självklar sanning.”

15 april, 2022 skriver Dagens industri: ”Vi vill att Ryssland försvagas så till den grad att landet inte kan göra den typ av saker som det har gjort vid invasionen av Ukraina”, säger Austin [USA:s försvarsminister] efter mötet.

En sökning på ”försvaga Ryssland” ger många träffar med samma budskap som Dagens industris, däribland SR:s nära förbundna SVT som, 24 mars 2022 ”… menar att det är en del av en medveten strategi från Ukraina – som går ut på att försvaga Ryssland.”.

Det är alltså fullt legitimt att ifrågasätta om konspirationsteori-varnarna vet vad de talar om! Det gör det uppenbarligen inte alltid, så det är upp till var och en att orientera sig i den värld vi lever i och – som sagt – pröva allt, vare sig det handlar om eventuella konspirationsteorier eller varningar för konspirationsteorier. Även citaten i detta inlägg behöver prövas. Har de tagits ur sitt sammanhang eller stämmer de med helheten i de länkade artiklarna?


Ett utmärkande drag hos både faktakollar och konspirationsteori-varnare är att de snävar in perspektivet på en liten detalj och utifrån den drar slutsatser som det inte finns täckning för. Ett påhittat sådant exempel finns här.

Ett autentiskt exempel är – som ni redan märkt – Bill Gates som ofta nämns som en person som blir felaktigt utpekad av konspirationsteoretiker. I regel handlar det om att han påstås vilja använda covidvaccinet för att chippa mänskligheten. Intressant nog verkar det finnas betydligt fler som tar upp det som exempel på en konspirationsteori, än de som faktiskt hävdar detta!

Vad det gäller detaljen att Bill Gates, via vaccinet, vill chippa hela mänskligheten blir slutsatsen: Falskt!

Men innebär det att det inte finns andra områden där man kan fundera över – och kanske till och med ifrågasätta – hans förehavanden?

Vem är denne – för många kanske okände – man? Uppenbarligen måste han ha stort inflytande eftersom det uppstår konspirationsteorier om honom. Vem är han? Vad säger han? Vad gör han?

Svaret på frågorna är: En hel del! Det mest fascinerande är att han i bokstavlig, objektiv, icke värderande mening är en amatör. Han hoppade av Harvard och har aldrig gått någon yrkesutbildning. Men han finns med i alla globala sammanhang av betydelse, och experter lyssnar på honom vare sig han uttalar sig om fattigdom, klimat, pandemier, jordbruk, geoengineering m.m., m.m.

Därför är det mycket märkligt att massmedia inte bryr sig om vad denne man säger och gör. Särskilt som Sveriges utrikesminister hyser den största respekt för honom. När hon intervjuades i Studio 1, fredag 18 februari 2022, inför säkerhetskonferensen i München fick hon frågan: Vem hoppas du mest få träffa och prata med?. Svaret blev, Bill Gates!

Om en av Sveriges högsta politiker håller Bill Gates så högt, varför ignorerar då massmedia honom?

Läs mer här.


Vad säger experten?

Tegnells svar på nedanstående fråga är egentligen fullständigt sensationellt. Är vi utsatta för ett medicinskt experiment? Om inte ens medicinska experter kan ge säkra besked, hur kan då kyrkliga ledare och opinionsbildare göra det?

Det här är ju ett slags experiment som man nu håller på med, för att se hur pass mycket det här vaccinet kommer att skydda mot smittspridningen. Det vet vi ju inte riktigt ännu. Vi hoppas ju vi får svaret från Israel.”

Svaret finns i Worldometers statistik över smittade och döda. Den visar att det inte blev någon nedgång av smittspridningen. I snitt smittades 596 000 personer per dag till och med 8 december 2020, när vaccineringen påbörjades. Därefter är snittet 613 000 personer.

Om man tar hänsyn till befolkningsökningen blir resultatet att i snitt 0,0076% av befolkningen smittades varje dag fram till och med 8 december 2020. Därefter ligger snittet på 0,0077%.

Befolkningsökningen ligger på i snitt 216 750 födda per dag. Det innebär att antalet smittade är nästan tre gånger högre än antalet födda!

Vad gäller antalet döda tyder statistiken på att vaccinet kan ha effekt. Men det är inte förrän i maj 2022 dödstalen minskar dramatiskt. Läs mer här!

En tanke på “Varning för konspirationsteorier?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: